Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler

Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

   Side
 Topografi  1
 Træk af Borres historie  9
 Lidt om enkelte gaarde, sagn m.m.  22
 Kirkerne  31
 Presterne efter reformationen  51
 Borre skolevæsens historie  65