Liers historie bind 6

Tilbake til bygdebøker i Buskerud

Innhold

 I.  Tidsrommet 1814-ca. 1865      II.  Tidsrommet 1865-1914  
   1814  7      «Om Jernvei langs denne Dal kan der ikke engang være Tale»  207
   Lier får sitt bygdemagasin  13      Befolkningen i bevegelse  213
   Sogneselskapet  23      Handelsjordruket blir dominerende  221
   Folketallet i bygda i stadig og sikker vekst  30      Skogen og jorda gir råstoff til voksende industri  250
   Framggangen i jordbruket fortsetter  36      Glimt fra arbeidslivet eller i bygda  262
   «Skogene vil gå sin undergang i møte»  61      Partipolitikk og bygdestyre  267
   Gammel og ny industri  65      Herredsstyret og kommunen  291
   Kjøring, skyss og reisetrafikk  75      «Tid er penger»  331
   Andre «Haandteringer og Flider»  87      Lierbanen  342
   «Skal landet bli oppett av skattene?»  93      «Posten skal fram»  351
   De sosiale forhod bedres så smått  104      Telegraf og telefon gjør avstandene mindre  355
   De kommunale sjølstyre  122      Kommunal skilsmisse truer Lier  359
   Lier får sitt formannskap  124      Banken binder bygda sammen  364
   Lier bygger skolehus  146      Bygda blir «opplyst»  369
   Liungene får sin egen bank  163      Foreningslivet vinner innpass  375
   Spredte glimt fra folkelivet i bygda  169      «Befolkningen er gjerne av et godt og fredelig gemytt»  396
   «Norrønafolket det vil fare»  193      Slutning  421
           Navneregister  429
           Illustrasjonsfortegnelse  459