Liers historie bind 6

Tilbake til bygdebøker i Buskerud

Innhold

 I. Tidsrommet 1814-ca. 1865   II. Tidsrommet 1865-1914 
  1814 7   «Om Jernvei langs denne Dal kan der ikke engang være Tale» 207
  Lier får sitt bygdemagasin 13   Befolkningen i bevegelse 213
  Sogneselskapet 23   Handelsjordruket blir dominerende 221
  Folketallet i bygda i stadig og sikker vekst 30   Skogen og jorda gir råstoff til voksende industri 250
  Framggangen i jordbruket fortsetter 36   Glimt fra arbeidslivet eller i bygda 262
  «Skogene vil gå sin undergang i møte» 61   Partipolitikk og bygdestyre 267
  Gammel og ny industri 65   Herredsstyret og kommunen 291
  Kjøring, skyss og reisetrafikk 75   «Tid er penger» 331
  Andre «Haandteringer og Flider» 87   Lierbanen 342
  «Skal landet bli oppett av skattene?» 93   «Posten skal fram» 351
  De sosiale forhod bedres så smått 104   Telegraf og telefon gjør avstandene mindre 355
  De kommunale sjølstyre 122   Kommunal skilsmisse truer Lier 359
  Lier får sitt formannskap 124   Banken binder bygda sammen 364
  Lier bygger skolehus 146   Bygda blir «opplyst» 369
  Liungene får sin egen bank 163   Foreningslivet vinner innpass 375
  Spredte glimt fra folkelivet i bygda 169   «Befolkningen er gjerne av et godt og fredelig gemytt» 396
  «Norrønafolket det vil fare» 193   Slutning 421
      Navneregister 429
      Illustrasjonsfortegnelse 459