Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsön Blehr, kapellan i Skien

Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsön Blehr, kapellan i Skien
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): A.M. Wiesener
År: 1938
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 60-69
Kilde: Telemarksbiblioteket