Askims bygdehistorie

Askims bygdehistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Fra ville stryk til fossekraft : 1860-1914
Bind: 2-1
Forfatter(e): Tor Idland
År: 2001
Utgitt: Askim kommune
Sider: 376
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Samferdsel og kommunikasjon  side
 Vei- og brukamp i 20 år    11
 Et velordnet skyssvesen    25
 Tog – en ny opplevelse    29
 Posten skal fram    43
 Får kontakt med omverdenen    49
 Levedyktig lokalavis    55
   
 Næringslivet  
 Landbruket i langsom endring    63
 Med krutt, feisel og bor    73
 Setter fart på industrien    87
 Oppsving i papirindustrien    91
 Temmer vannmassene    95
 Kykkelsruds dikter  111
 Krafteventyret fortsetter  119
 Fra gårdshåndverk til småindustri   129
 Trevareindustrien vokser  139
 Sparebank for alle  149
   
 Politikk  
 Kommunen får selvstyre  155
 Ordførere, varaordførere, formannskap og kommunestyrer 1860-1905           170
 Folkefest i 1905  175
 Den “nye” arbeidsdagen  185
 Ordførere, varaordførere, formannskap og kommunestyrer 1905-1916  188
   
 Skoler  
 Bygger skole for folket  189
 Skolestatistikk  198
 Vant skolekampen  199
   
 Kirken og det religiøse liv  
 Mariakirken må vike  207
 Vekkelser og brytningstid  219
   
 Sosiale forhold  
 Fattigdom og helsevesen  227
 Epidemispesialisten  237
 Søkte lykken i Amerika  239
 Suksess i “maskinenes land”  245
   
 Kulturlivet  
 Skyttervesenet oppstår  249
 Bøssemakermillionæren  255
 Idretten organiserer seg  259
 Musikklivet i blomstring  265
 Vanskelig start for biblioteket  281
 Kinoen – en suksess  287
 Setter farge på bygda  291
   
 Askimbyen  
 Askimbyen blir til  303
 Får indre “selvstyre”  317
 Lysene stråler i “byen”  327
 “Rådstua” for urostiftere  339
 Fra 100-årsfeiring til krig  343
 Askim på kartet  350
   
 Kilder  351
   
 Navneregister  361