Askims bygdehistorie

Askims bygdehistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Fra ville stryk til fossekraft : 1860-1914
Bind: 2-1
Forfatter(e): Tor Idland
År: 2001
Utgitt: Askim kommune
Sider: 376
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Samferdsel og kommunikasjon side
 Vei- og brukamp i 20 år   11
 Et velordnet skyssvesen   25
 Tog – en ny opplevelse   29
 Posten skal fram   43
 Får kontakt med omverdenen   49
 Levedyktig lokalavis   55
  
 Næringslivet 
 Landbruket i langsom endring   63
 Med krutt, feisel og bor   73
 Setter fart på industrien   87
 Oppsving i papirindustrien   91
 Temmer vannmassene   95
 Kykkelsruds dikter 111
 Krafteventyret fortsetter 119
 Fra gårdshåndverk til småindustri  129
 Trevareindustrien vokser 139
 Sparebank for alle 149
  
 Politikk 
 Kommunen får selvstyre 155
 Ordførere, varaordførere, formannskap og kommunestyrer 1860-1905          170
 Folkefest i 1905 175
 Den «nye» arbeidsdagen 185
 Ordførere, varaordførere, formannskap og kommunestyrer 1905-1916 188
  
 Skoler 
 Bygger skole for folket 189
 Skolestatistikk 198
 Vant skolekampen 199
  
 Kirken og det religiøse liv 
 Mariakirken må vike 207
 Vekkelser og brytningstid 219
  
 Sosiale forhold 
 Fattigdom og helsevesen 227
 Epidemispesialisten 237
 Søkte lykken i Amerika 239
 Suksess i «maskinenes land» 245
  
 Kulturlivet 
 Skyttervesenet oppstår 249
 Bøssemakermillionæren 255
 Idretten organiserer seg 259
 Musikklivet i blomstring 265
 Vanskelig start for biblioteket 281
 Kinoen – en suksess 287
 Setter farge på bygda 291
  
 Askimbyen 
 Askimbyen blir til 303
 Får indre «selvstyre» 317
 Lysene stråler i «byen» 327
 «Rådstua» for urostiftere 339
 Fra 100-årsfeiring til krig 343
 Askim på kartet 350
  
 Kilder 351
  
 Navneregister 361