Averøy bygdebok

Averøy bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Busettingssoge fram til år 1500 : gards- og ættesoge for Kvernes sokn (Mork – Leite)
Bind: 1
Forfatter(e): Gudmund Frode Berg, Erling Skjølberg og Kristian H. Strand
År: 1979
Utgitt: Averøy kulturstyre
Sider: 594
Kilde: BIBSYS

Innhold

GARDS- OG ÆTTESOGE FOR AVERØYA

 BUSETTINGA FRAM TIL ÅR 1500

 
 FLINTFOLKET I HAVGAPET  Side
     Dei første menneska kjem    11
     Buplassen nedafor Bremsneshatten       13
     Kvar kom dei frå?    14
     Reiskapen til fosnajegerane    15
     Den eldste buplassen på Averøya?    18
     Dei andre buplassane på Averøya    21
     Eit stabilt folketal?    21
     Ein konservativ kultur    24
     Ressursar, reiskap og folketal    24
     Levde fosnajegerane i økologisk likevekt?        26
     Prisen for eit stabilt folketal    27
   
 FANGSTFOLK PÅ OVERGANGEN TIL JORDBRUK  
     Helleristningane på Søpstad    31
     Frå flint til skifer    36
     Februkarane i Valseshola    38
     Nye øksetypar    42
     Andre funn etter jordbrukarane    45
     Utviklingsliner i yngre steinalder    47
     Bremsneshola    53
     Dei andre holene på Averøya    55
     Bronsealderen på Averøya    57
   
 GARDSSAMFUNNET TEK FORM  
     Gullfunna på Bremsnes    61
     Framveksten av garden    66
     Kjelder til busettinga i før-kristen tid    68
     Dei andre gardane frå eldre jarnalder    71
     Overgangen frå eldre til yngre jarnalder    89
     Nyryddingane i yngre jarnalder    96
     Folket i vikingtida  103
   
 FOLKEVEKST OG ØYDELEGGING I KRISTEN MELLOMALDER     
     Tinget i Langøysundet  107
     Kjelder til busettinga i kristen mellomalder  108
     Mellomalder-nyryddingane på Averøya  113
     Garddeling og folketal  120
     Leiglending og skattebetalar  123
     Eit pressa samfunn?  128
     Den store mannedauden  131
     Øydegardstid  135
     Attersyn på mellomalderen  139
   
     Utviklinga av gardsbusettinga på Averøya  141
     Kjelder og litteratur  143
   
   
   

 GARDS- OG ÆTTESOGE FOR AVERØYA

 
   
 Mork  151
 Afset  187
 Mek  223
 Skarset  275
 Hoset  287
 Heggeset  319
 Gustad  331
 Myrset  359
 Nedal  375
 Rokset  401
 Strand  427
 Oppsal  463
 Kvernes  477
 Gullset  503
 Kippervik  515
 Veiset  523
 Sæter  547
 Trettvik  557
 Kjørsvik  563
 Leite  583