« Gå tilbake

Biri-Snertingdal bygdebok

Biri-Snertingdal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Torgeir Lauvdal
År: 1953
Sider: 398
En del av verket: Biri-Snertingdal bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
 Biri og Snertingdal i ein halv milliard år   13
  
 Om plantelivet i Biri og Snertingdal   24
  
 Kirkene i Biri og Snertingdal   35
   Biri hovedkirke på Sigstad   35
  Segård kirke i Snertingdal   60
  Vor frelsers kirke.  Gavekirken på Kirkerud     68
  Nykirke på Tomtebakken i Snertingdal   72
  Omkring kirke og kirkegård   76
  Orgel og organist   76
  Graver og ringer m. m.   77
  Da prest og klokker fikk lønnen omgjort i penger      78
   
 Prester i Biri og Snertingdal   80
  Den katolske tid   80
  Etter reformasjonen   80
  Residerende kapellaner i Biri   90
   
 Det gudelige liv   92
  Biri indremisjon 104
  Kvinnen som forkynner 106
  Bedehus og forsamlingslokaler 107
  Hedningemisjonen 108
  Kvinneforeninger 108
  Søndagsskolen 110
   
 Skolens historie.  Den eldste tid 111
  Etter reformasjonen 114
  Den første skolelov 120
  Omgangsskolens ordning 122
  Klokkernes og skoleholdernes utdannelse og kår     126
  Trekk fra omgangsskolen 130
  Skoledistrikter 131
  Omgangslæreren 133
  Resultatet av undervisningen i omgangsskolen 137
  Fastskolen som ikke ble noe av 139
  Biri faste skole 144
  Etter skoleloven av 1860 148
  Etter skoleloven av 1889 150
  Sløyd og håndgjerning 153
  Videregående skoler 153
  Boksamlinger 
  Biri etter 1910 
  Skolen i Snertingdal etter 1910 157
  Formenn i skolestyret 160
  Lærerlag, avgangsprøve, lærebøker 160
  Personalia.  Klokkere 162
  Skoleholdere 167
  Lærerpersonalet i senere tid 170
   
 Kommunal historie. 
  Den eldste tid 178
  Etter 1814 180
  Lokale for kommunale møter 182
  Kommunal virksomhet 183
  Ordførere 186
  Snertingdal etter 1910 191
  Kommunalbudsjetter m. m. 
   
 Lensmenn 198
   
 Skatter og skattevesen 208
   
 Forsorgen 214
  Gamlehjem 226
  Formenn i fattigstyret 227
   
 Litt om leger og jordmødre 228
  
 Småbruk og bureising 230
  
 Veger og samferdsel i nyere tid 232
  På Mjøsa 237
  Biltrafikken 238
   
 Biri Sparebank 240
  
 Biri og Snertingdal Brannkasse 248
  
 Skytterlag og skisport 252
  Olaf Hoffsbakken 256
   
 Avholdsarbeidet i Biri – Snertingdal 259
   
 Sang- og musikklivet i Biri 262