Biri-Snertingdal bygdebok

Biri-Snertingdal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Torgeir Lauvdal
År: 1953
Sider: 398
En del av verket: Biri-Snertingdal bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

     Side
 Biri og Snertingdal i ein halv milliard år    13
   
 Om plantelivet i Biri og Snertingdal    24
   
 Kirkene i Biri og Snertingdal    35
    Biri hovedkirke på Sigstad    35
   Segård kirke i Snertingdal    60
   Vor frelsers kirke.  Gavekirken på Kirkerud      68
   Nykirke på Tomtebakken i Snertingdal    72
   Omkring kirke og kirkegård    76
   Orgel og organist    76
   Graver og ringer m. m.    77
   Da prest og klokker fikk lønnen omgjort i penger       78
     
 Prester i Biri og Snertingdal    80
   Den katolske tid    80
   Etter reformasjonen    80
   Residerende kapellaner i Biri    90
     
 Det gudelige liv    92
   Biri indremisjon  104
   Kvinnen som forkynner  106
   Bedehus og forsamlingslokaler  107
   Hedningemisjonen  108
   Kvinneforeninger  108
   Søndagsskolen  110
     
 Skolens historie.  Den eldste tid  111
   Etter reformasjonen  114
   Den første skolelov  120
   Omgangsskolens ordning  122
   Klokkernes og skoleholdernes utdannelse og kår      126
   Trekk fra omgangsskolen  130
   Skoledistrikter  131
   Omgangslæreren  133
   Resultatet av undervisningen i omgangsskolen  137
   Fastskolen som ikke ble noe av  139
   Biri faste skole  144
   Etter skoleloven av 1860  148
   Etter skoleloven av 1889  150
   Sløyd og håndgjerning  153
   Videregående skoler  153
   Boksamlinger  
   Biri etter 1910  
   Skolen i Snertingdal etter 1910  157
   Formenn i skolestyret  160
   Lærerlag, avgangsprøve, lærebøker  160
   Personalia.  Klokkere  162
   Skoleholdere  167
   Lærerpersonalet i senere tid  170
     
 Kommunal historie.  
   Den eldste tid  178
   Etter 1814  180
   Lokale for kommunale møter  182
   Kommunal virksomhet  183
   Ordførere  186
   Snertingdal etter 1910  191
   Kommunalbudsjetter m. m.  
     
 Lensmenn  198
     
 Skatter og skattevesen  208
     
 Forsorgen  214
   Gamlehjem  226
   Formenn i fattigstyret  227
     
 Litt om leger og jordmødre  228
   
 Småbruk og bureising  230
   
 Veger og samferdsel i nyere tid  232
   På Mjøsa  237
   Biltrafikken  238
     
 Biri Sparebank  240
   
 Biri og Snertingdal Brannkasse  248
   
 Skytterlag og skisport  252
   Olaf Hoffsbakken  256
     
 Avholdsarbeidet i Biri – Snertingdal  259
     
 Sang- og musikklivet i Biri  262