Biri-Snertingdal bygdebok

Biri-Snertingdal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Ættebok
Bind: 3
Forfatter(e): Torgeir Lauvdal
År: 1954
Sider: 424
En del av verket: Biri-Snertingdal bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

  Side
 Innledning og merknader        7
  

 Gard og grend.

 
 Storleiken av bygdene.  Folketall            13
 Garder og bruk   13
 Ættegarden   15
 Gardgutten og gardjenta   18
 Gardssamfunnet   20
 Arbeidssamfunnet på garden                    24
 Grannesamfunnet   32
 Høytider i grannesamfunnet   37
 Det store ølgilde på Biri   43
 Gjestebud i nyere tid   44
 Auksjoner   47
  
 

 Garder og ætter i Biri – Snertingdal.

Annonse
 
 G.nr.  Side
 1 – 2. Bjørnstad   48
     3. Fægring   52
 4 – 5. Myre   55
     6. Hellerud   58
     7. Gaukstad   59
     8. Øfstedal   61
     9. Rollefsby   62
   10. Øveråsen   64
   11. Neråsen   69
   12. Røste   71
   13. Elvestad   72
   14 –15. Ekren   74
   16 –18. Huskelhus   79
   17. Brattstigen   81
   19. Bekkimellem   83
   20. Korsveien   84
   21 –22. Gryte   85
   23. Mælum   89
   24. Roterud   91
   25. Svennes   94
   26. Biri prestegård   97
   27. Sigstad 100
   28. Kluke 106
   29. Sem 108
   30. Berg 111
   31. Steig 113
   32. Bollerud 115
   33. Båberg 117
   34. Bratberg 121
   35. Hov 125
   36. Storsletten 128
   37. Bjørge 129
   38 –39. Hegge  130
   40. Alset 136
   41. Skarset 141
   42. Dal 142
   43. Bjuge 145
   44. Kjenset 146
   45. Liereng 150
   46. Stuve 151
   47. Herberg 157
   48 –49. Beinerud  158
   50. Hovde 163
   51. Taraldsrud 166
   52. Tømten 172
   53. Karlstad 175
   54. Brennum 177
   55. Haugen 178
   56. Stumlien 180
   57. Stumliødegården 182
   58. De Ankerske skoger 183
   59. Kråkeberg 184
   60. Udal 186
   61. Næperud 189
   62. Dagfinrud 191
   63. Sjursveen 192
   64. Klomstein 192
   65. Galtestad 194
   66. Galtestadsveen 195
   67 –68. Gullord 196
   69 –70. Brynstad 198
   71. Lunde 200
   72. Kårstad 202
   73. Skumsrud 203
   74. Paradis 206
   75. Petersborg 207
   76. Horne 208
   77. Melby 210
   78. Skjønsby 215
   79. Klundby 217
   80. Undset 220
   81. Skulehus 225
   82. Larud 228
   83. Hasselknippe 231
   84. Bøvre 233
   85. Bjørke 235
   86. Enge 238
   87. Lier 242
   88. Sveen 244
   89. Hårsetødegården 244
   90. Roli 247
   91. Etanstad 252
   92. Amundrud 256
   93. Skøien 258
   94. Ålkytrud 261
   95. Skavdalen 263
   96. Strandbakke 264
   97. Flatsrud 266
   98. Sviund 269
   99 Dullerud 270
 100 –101. Marking  271
 102. Ødegårdsstuen 277
 103. Lien 278
 104. Kvatum 281
 105. Lønnum 284
 106. Onsrud 288
 107. Tofsrud 291
 108. Drogset 294
 109. Skundberg 300
 110. Saksberg 304
 111. Gjøsti 305
 112. Snartum 307
 113. Segård 310
 114. Kvisgård 315
 115. Storsveen 320
 116. Austdal 321
 117. Tømmeråsen 324
 118 –119. Nøss  326
 120. Nittåsen 334
 121. Skonnor 336
 122. Klette 339
 123. Berg 342
 124. Hov 344
 125. Bratlien 350
 126. Ligården 352
 127. Lillegården 354
 128. Flatlien 355
 129. Fåreng 357
 130. Audenstad 360
 131. Kirkerud 363
 132. Grøterud 365
 133. Rud 368
 134. Rudshaugen 370
 135 –136. Ålset  371
 137. Bakke 379
 138. Sveen 381
 139. Tomter 383
 140. Brenner 385
 141 –142. Anbjør  388
 143. Rustaden 394
 144. Lunden 397
 145. Engum 401
 146. Ekren 403
 147. Hasli 406
 148. Bratteng 413
 150. Ringsrud 414
  

 Tillegg.

 
  Side
 Litt mer om legevesen og leger 417
 Veterinærvesen 421
 Restaurering og utsmykking av kirkene                      423
 Trykkfeil og rettinger 425