Biri-Snertingdal bygdebok

Biri-Snertingdal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Torgeir Lauvdal
År: 1951
Sider: 406
En del av verket: Biri-Snertingdal bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

     Side
 Forord       7
   
 Innledning    15
   
 Mjøsas kvad    20
   
 Hva bygdeboka vil    24
   
 Gardnavn og bygdenavn      28
   Vin-navn    30
   Heim-navn    31
   Bær-navn    32
   Setr-navn og sæter-navn          34
   Stad-navn    35
   Rud-navn    37
   Artikkel-navn    40
   Natur-navn    42
   Bygde-navn    47
   Navn på helligsteder    49
   Skrivemåte    51
     
 Oldfunn i Biri og Snertingdal     52
   Steinalderen    53
   Bronsealderen    57
   Eldre jernalder    59
   Vikingetiden    61
   Kulturforhold    70
   Gravhauger    73
   Oldtidsminner    76
     
 Biri og Snertingdal gjennom tidene       79
     Den kristne tid    86
   Eiendomsforhold, samliv og ferdsel      92
   Ættesamfunnet    95
   Historiske hendinger omkr. 1500    97
   Biringer og snertingdøler i den norske hær     101
     
 Ferd og Fest.  Veger, samferdsel og handel   108
   Skyss  117
   Handel  120
   Skysstasjoner  122
   Post  125
     
 Jordbruket og bondekulturen   127
   Veidefolket blir bønder  127
   Vilkårene for jordbruket  130
   Jernet og gardsbruket  132
   Det store landnåm  138
   Den store bureisinga  141
   Svartedauen  145
   De mørke hundreår 1350-1600  151
   Landskyld og matrikkel  153
   Det lysner så smått 1600-1800  156
   Gardsbruket  157
   I håvolla.  Tjyru og kølbrenning  159
   Rugbråter  161
   Leiglendinger og sjøleigere  162
   Gode og vonde tider   163
   Jordbruket 1800-1850   167
   Vekslende tider   173
   Hva eldre forfattere har skrevet   174
   Jordbruket 1850-1900   177
   Fra sjølforsyning til handelsjordbruk   190
   Jordbruksstatistikk   194
   Attersyn   196
     
 Husdyrbruket    198
   
 Hestavlen   211
   
 Sæterbruket   219
   
 Meieribruket   230
   Biri Meieri   231
   Redalen Meieri   233
   Meierier i Snertingdal   234
   Andre meierier   235
     
 Hagebruket    236
   
 Biri Landmannslag   241
   
 Snertingdal Landmannslag   245
   
 Husmannsvesenet   247
   
 Skogen og skogbruket  260
   Den gamle skogen  260
   Skog og vassdrag  268
   Skogen får salgsverdi og blir handelvare  270
   B. Anker og A. Lysgaard skaper gullalder i Biri       275
   Tømmerdriften tar seg opp  278
   Celluloseindustrien  282
   Fløyting  284
   Skogsdrift i nyere tid  289
   Skogbruket blir skogkultur  292
   Skogselskaper  293
   Grøfting og planting  294
   Moderne skogskjøtsel  297
   Kommuneskoger  298
   Fellessalg.  Tømmerpriser  300
   Heimeforbruk  301
   Stell godt med skogen !  301
   Sluttmerknader  302
     
 Jakt og fiske   304
   
 Byggeskikken  310
   Huset får flere rom  313
   Stil  318
   Huset utvider seg  321
   Uthus  326
   Husene på Svennes  328
     
 Industrien i Biri – Snertingdal   332
   Husflid  332
   Den kvinnelige husflid  333
   Mannshusfliden  338
   Hus- og småindustri  341
   Blikkenslagere  343
   Gamle kvernbruk og sagbruk  345
   Nyere verker og bruk  350
   Teglverk  354
   Kalkbrenning  354
     
 Håndverk   355
   Tømmermenn  357
   Snekkere  360
   Murere  364
   Malere  366
   Smeder  369
   Skomakere  371
   Skreddere  373
   Salmakere  374
   Skinnfellmakere  375
   Laggere  376
   Kopperslagere  377
   Gullsmeder  378
   Klokkemakere  381
   Kunsthåndverk  379
   Yrkesnavn  381
     
 Biri Glasverk   389
   Verkets betydning for bygdene  392
   Driften under Calmeyer  393
   Biri verk under statsdrift  394
   Fastskolen  394
   Stolestader i kirken  395
   Caspar Kauffeldt eneforpakter  397
   Biri verk 1855-1880  402
   Nyere industri  404
     
 Landhandlerier   405