« Gå tilbake

Biri-Snertingdal bygdebok

Biri-Snertingdal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Torgeir Lauvdal
År: 1951
Sider: 406
En del av verket: Biri-Snertingdal bygdebok
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
 Forord      7
  
 Innledning   15
  
 Mjøsas kvad   20
  
 Hva bygdeboka vil   24
  
 Gardnavn og bygdenavn      28
  Vin-navn   30
  Heim-navn   31
  Bær-navn   32
  Setr-navn og sæter-navn         34
  Stad-navn   35
  Rud-navn   37
  Artikkel-navn   40
  Natur-navn   42
  Bygde-navn   47
  Navn på helligsteder   49
  Skrivemåte   51
   
 Oldfunn i Biri og Snertingdal    52
  Steinalderen   53
  Bronsealderen   57
  Eldre jernalder   59
  Vikingetiden   61
  Kulturforhold   70
  Gravhauger   73
  Oldtidsminner   76
   
 Biri og Snertingdal gjennom tidene       79
    Den kristne tid   86
  Eiendomsforhold, samliv og ferdsel     92
  Ættesamfunnet   95
  Historiske hendinger omkr. 1500   97
  Biringer og snertingdøler i den norske hær    101
   
 Ferd og Fest.  Veger, samferdsel og handel  108
  Skyss 117
  Handel 120
  Skysstasjoner 122
  Post 125
   
 Jordbruket og bondekulturen  127
  Veidefolket blir bønder 127
  Vilkårene for jordbruket 130
  Jernet og gardsbruket 132
  Det store landnåm 138
  Den store bureisinga 141
  Svartedauen 145
  De mørke hundreår 1350-1600 151
  Landskyld og matrikkel 153
  Det lysner så smått 1600-1800 156
  Gardsbruket 157
  I håvolla.  Tjyru og kølbrenning 159
  Rugbråter 161
  Leiglendinger og sjøleigere 162
  Gode og vonde tider  163
  Jordbruket 1800-1850  167
  Vekslende tider  173
  Hva eldre forfattere har skrevet  174
  Jordbruket 1850-1900  177
  Fra sjølforsyning til handelsjordbruk  190
  Jordbruksstatistikk  194
  Attersyn  196
   
 Husdyrbruket   198
  
 Hestavlen  211
  
 Sæterbruket  219
  
 Meieribruket  230
  Biri Meieri  231
  Redalen Meieri  233
  Meierier i Snertingdal  234
  Andre meierier  235
   
 Hagebruket   236
  
 Biri Landmannslag  241
  
 Snertingdal Landmannslag  245
  
 Husmannsvesenet  247
  
 Skogen og skogbruket 260
  Den gamle skogen 260
  Skog og vassdrag 268
  Skogen får salgsverdi og blir handelvare 270
  B. Anker og A. Lysgaard skaper gullalder i Biri      275
  Tømmerdriften tar seg opp 278
  Celluloseindustrien 282
  Fløyting 284
  Skogsdrift i nyere tid 289
  Skogbruket blir skogkultur 292
  Skogselskaper 293
  Grøfting og planting 294
  Moderne skogskjøtsel 297
  Kommuneskoger 298
  Fellessalg.  Tømmerpriser 300
  Heimeforbruk 301
  Stell godt med skogen ! 301
  Sluttmerknader 302
   
 Jakt og fiske  304
  
 Byggeskikken 310
  Huset får flere rom 313
  Stil 318
  Huset utvider seg 321
  Uthus 326
  Husene på Svennes 328
   
 Industrien i Biri – Snertingdal  332
  Husflid 332
  Den kvinnelige husflid 333
  Mannshusfliden 338
  Hus- og småindustri 341
  Blikkenslagere 343
  Gamle kvernbruk og sagbruk 345
  Nyere verker og bruk 350
  Teglverk 354
  Kalkbrenning 354
   
 Håndverk  355
  Tømmermenn 357
  Snekkere 360
  Murere 364
  Malere 366
  Smeder 369
  Skomakere 371
  Skreddere 373
  Salmakere 374
  Skinnfellmakere 375
  Laggere 376
  Kopperslagere 377
  Gullsmeder 378
  Klokkemakere 381
  Kunsthåndverk 379
  Yrkesnavn 381
   
 Biri Glasverk  389
  Verkets betydning for bygdene 392
  Driften under Calmeyer 393
  Biri verk under statsdrift 394
  Fastskolen 394
  Stolestader i kirken 395
  Caspar Kauffeldt eneforpakter 397
  Biri verk 1855-1880 402
  Nyere industri 404
   
 Landhandlerier  405