Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: 1500-1800
Bind: 2
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 1993
Utgitt: Borge Kommune
Sider: S. 437-910
Emne:
Kilde: BIBSYS

2. halvb.

2. halvbind

 DEL II

 MELLOM LIV OG DØD

Annonse

Innledning  439

 

 KAPITTEL  8

LIVETS RYTME

               Alder, kjønn og befolkning 442  468  Leiermål og ugifte mødre
                                Fødsel og dåp  445  477  Trolovelse og ekteskap
                           Mødres kirkegang 461  489  Død og begravelse
                 Ungdom og konfirmasjon 465  503  Livets rytme
     

KAPITTEL  9

ÅRETS HØYTIDER OG MERKEDAGER

                                         Høytider 505  513  Merkedager
     

KAPITTEL  10

«MED ÆREN I BEHOLD…'»

     Vold, tyveri og ære på 1600-tallet 517  535  Forlikskommisjonen
                           1700-tallets saker 530  537  Et nytt syn på straffen og æren?
     

KAPITTEL  11

Annonse

FATTIGDOM OG SYKDOM

                               Legd og tiende 542  565  Uår og strid om fattigvesenet
                            Krig og fattigdom 545  569  Sykdom og legeråd
               Fattiganordningen av 1741 549  576  Trolldom og bønn
                        Et lokalt fattigvesen 555  582  Nødens problem
     

KAPITTEL  12

SKOLE OG TANKE

               Den eldste undervisningen 585  595  Almueskolen fra 1739
                  Forholdene i 1730-årene 588  600  Skoleholdere og skoleøkonomi
                  Studenter og huslærere 591  606  Bøker, kunnskap og tanke
     

KAPITTEL  13

TRO OG RELIGIØSITET

                             Kirkens autoritet 611  630  Mange slags vesener
                Preken og kirkelig kontroll 612  635  Nissen
                 Gudstjeneste og kirkehus 619  639  Svarteboken
                     Skriftemål og nattverd 624  642  Folkelig og kirkelig tro
                                         Folketro 628   
     
     

DEL 3 

 MELLOM FEDRE

Innledning  647

     

KAPITTEL  14

SKATTER OG AVGIFTER

              Fogden og hans regnskaper 653  660  Skatt og landskyld
                                    Skattetyper 655  666  Klager over skattene
                             Skatteinnkreving 657   
     

KAPITTEL  15

Annonse

PÅ OG OMKRING TINGET

                                     Tingsteder 672  692  Supplikker
                                   Saksgangen 674  695  Helge Mathisen Kjølberg
                        Skifter og auksjoner 683  700  Andre rettssaler
                           Bygdelensmannen 688  704  Tinget som scene
     

KAPITTEL  16

«SAA FALDER MIN TAARE I DETTE BLÆK»

             Krig på 1500- og 1600-tallet 705  741  Telthus og militære effekter
                               Krigen 1658-60 712  742  Soldater på 1700-tallet
                    Den store nordiske krig 719  747  Kriger frem mot 1814
                                Militære plikter 726  757  Virkninger for bygden
                                Offiserkulturen 733   
     

KAPITTEL  17

«DER LIGGER PRÆSTEN, OG HER STAAR MANDEN!»

                Presten og reformasjonen 761  785  De enkelte prestene
                     Prestegjeldets grenser 762  815  Prestekontoret
                           Prestens økonomi 767  816  Prestegården
                                         Tienden 775  825  Presteenkene
                                     Kirkeverger 779  828  Prest og presteideal
                                        Klokkere 783   
     

KAPITTEL  18

Sluttord  832

 

 LITTERATUR OG HENVISNINGER  838

 

 NAVNREGISTER  890