Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1500-1800
Bind: 2
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 1993
Utgitt: Borge Kommune
Sider: S. 437-910
Kilde: BIBSYS

2. halvb.

2. halvbind

 DEL II

 MELLOM LIV OG DØD

Innledning  439

 

 KAPITTEL  8

LIVETS RYTME

               Alder, kjønn og befolkning  442    468   Leiermål og ugifte mødre
                                Fødsel og dåp   445    477   Trolovelse og ekteskap
                           Mødres kirkegang  461    489   Død og begravelse
                 Ungdom og konfirmasjon  465    503   Livets rytme
         

KAPITTEL  9

ÅRETS HØYTIDER OG MERKEDAGER

                                         Høytider  505    513   Merkedager
         

KAPITTEL  10

“MED ÆREN I BEHOLD…'”

     Vold, tyveri og ære på 1600-tallet  517    535   Forlikskommisjonen
                           1700-tallets saker  530    537   Et nytt syn på straffen og æren?
         

KAPITTEL  11

FATTIGDOM OG SYKDOM

                               Legd og tiende  542    565   Uår og strid om fattigvesenet
                            Krig og fattigdom  545    569   Sykdom og legeråd
               Fattiganordningen av 1741  549    576   Trolldom og bønn
                        Et lokalt fattigvesen  555    582   Nødens problem
         

KAPITTEL  12

SKOLE OG TANKE

               Den eldste undervisningen  585    595   Almueskolen fra 1739
                  Forholdene i 1730-årene  588    600   Skoleholdere og skoleøkonomi
                  Studenter og huslærere  591    606   Bøker, kunnskap og tanke
         

KAPITTEL  13

TRO OG RELIGIØSITET

                             Kirkens autoritet  611    630   Mange slags vesener
                Preken og kirkelig kontroll  612    635   Nissen
                 Gudstjeneste og kirkehus  619    639   Svarteboken
                     Skriftemål og nattverd  624    642   Folkelig og kirkelig tro
                                         Folketro  628      
         
         

DEL 3 

 MELLOM FEDRE

Innledning  647

         

KAPITTEL  14

SKATTER OG AVGIFTER

              Fogden og hans regnskaper  653    660   Skatt og landskyld
                                    Skattetyper  655    666   Klager over skattene
                             Skatteinnkreving  657      
         

KAPITTEL  15

PÅ OG OMKRING TINGET

                                     Tingsteder  672    692   Supplikker
                                   Saksgangen  674    695   Helge Mathisen Kjølberg
                        Skifter og auksjoner  683    700   Andre rettssaler
                           Bygdelensmannen  688    704   Tinget som scene
         

KAPITTEL  16

“SAA FALDER MIN TAARE I DETTE BLÆK”

             Krig på 1500- og 1600-tallet  705    741   Telthus og militære effekter
                               Krigen 1658-60  712    742   Soldater på 1700-tallet
                    Den store nordiske krig  719    747   Kriger frem mot 1814
                                Militære plikter  726    757   Virkninger for bygden
                                Offiserkulturen  733      
         

KAPITTEL  17

“DER LIGGER PRÆSTEN, OG HER STAAR MANDEN!”

                Presten og reformasjonen  761    785   De enkelte prestene
                     Prestegjeldets grenser  762    815   Prestekontoret
                           Prestens økonomi  767    816   Prestegården
                                         Tienden  775    825   Presteenkene
                                     Kirkeverger  779    828   Prest og presteideal
                                        Klokkere  783      
         

KAPITTEL  18

Sluttord  832

 

 LITTERATUR OG HENVISNINGER  838

 

 NAVNREGISTER  890