Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1500-1800
Bind: 1
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 1993
Utgitt: Borge Kommune
Sider: 430
Kilde: BIBSYS

1. halvb.

Innhold

1. halvbind

                 Bygdebokutvalgets forord      7        9      Forfatterens forord
         

KAPITTEL  1

                                      Innledning    17      21     Perioden 1500-1800
                             Tre hovedtemaer    18      22     Borge – og verden utenfor
         

DEL 1

 MENNESKET OG JORDEN

Innledning  27

 

 KAPITTEL  2

BOSETNING OG BEFOLKNING

                       De første skattelister    30      42    Bosetning og befolkning på 1700-tallet
                  Befolkning på 1600-tallet    34      46    To folketellinger
         

KAPITTEL  3

JORDEN, EIERE OG BRUKERE

      Ulike grupper av eiere og brukere    52      94    Kirke, adels- og borgergods
  Kirkens jord på 1500- og 1600-tallet    62           på 1700-tallet
  Adelens jord på 1500-og 1600-tallet    69    104    Bondegods
                                 Kongens jord    75    120    Husmennene
                Borgergods på 1600-tallet    79      
         

KAPITTEL  4

JORD OG ARBEID

 De eldste driftsformene – en oversikt  137    170   Skogsdrift
              Omfang og sammensetning  140    178   Arbeidsrytme og redskap
                               av kornavlingen      190   Kornbehandling
                         Humle, lin og hamp  156    197   Driften av setegårdene
                Neper, kål, erter og haver  158    213   Selvberging og nødstider
                                         Poteter  160    228   Forbedring av jordbruket
                                   Driftsformer  161      
         

KAPITTEL  5

FOLK OG FE

      Samliv mellom dyr og mennesker  234    262   Fjøs og stall
                      Dyreholdets størrelse  235    264   Høy, eng og beite
                                         Hesten  240    276   Gjerder
                                           Kyrne  250    281   Jakt og fiske
                              Sauer og geiter  254    290   Gårdens balanse
                      Griser, høns og gjess  258    296   Ved inngangen til 1800-tallet
         

KAPITTEL  6

HUS OG HUSHOLDNING

                                    Hus og stue  299    343  Klær
                            Herregårdshusene  310    350  Tjenere og husfolk
                                          Branner  319    359  Håndverk og husflid
                        Innenfor dørstokken  321    370  Menn, kvinner og barn
                                                Mat  331    376  Forholdet til byen
                                      – og drikke  338    381  Økonomi og formue
         

KAPITTEL  7

KOMMUNIKASJON OG SAMFERDSEL

                               Veier og plikter  396    422   Postvesen
                           Ferger og sjøveier  410    426   Gjestgiveri og krohold
                                    Skyssplikter  415