Borge

Borge
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: 1500-1800
Bind: 1
Forfatter(e): Arne Bugge Amundsen
År: 1993
Utgitt: Borge Kommune
Sider: 430
Emne:
Kilde: BIBSYS

1. halvb.

Innhold

1. halvbind

                 Bygdebokutvalgets forord     7      9     Forfatterens forord
     

KAPITTEL  1

Annonse
                                      Innledning   17    21    Perioden 1500-1800
                             Tre hovedtemaer   18    22    Borge – og verden utenfor
     

DEL 1

 MENNESKET OG JORDEN

Innledning  27

 

 KAPITTEL  2

BOSETNING OG BEFOLKNING

                       De første skattelister   30    42   Bosetning og befolkning på 1700-tallet
                  Befolkning på 1600-tallet   34    46   To folketellinger
     

KAPITTEL  3

JORDEN, EIERE OG BRUKERE

      Ulike grupper av eiere og brukere   52    94   Kirke, adels- og borgergods
  Kirkens jord på 1500- og 1600-tallet   62        på 1700-tallet
  Adelens jord på 1500-og 1600-tallet   69  104   Bondegods
                                 Kongens jord   75  120   Husmennene
                Borgergods på 1600-tallet   79   
     

KAPITTEL  4

JORD OG ARBEID

Annonse
 De eldste driftsformene – en oversikt 137  170  Skogsdrift
              Omfang og sammensetning 140  178  Arbeidsrytme og redskap
                               av kornavlingen   190  Kornbehandling
                         Humle, lin og hamp 156  197  Driften av setegårdene
                Neper, kål, erter og haver 158  213  Selvberging og nødstider
                                         Poteter 160  228  Forbedring av jordbruket
                                   Driftsformer 161   
     

KAPITTEL  5

FOLK OG FE

      Samliv mellom dyr og mennesker 234  262  Fjøs og stall
                      Dyreholdets størrelse 235  264  Høy, eng og beite
                                         Hesten 240  276  Gjerder
                                           Kyrne 250  281  Jakt og fiske
                              Sauer og geiter 254  290  Gårdens balanse
                      Griser, høns og gjess 258  296  Ved inngangen til 1800-tallet
     

KAPITTEL  6

HUS OG HUSHOLDNING

                                    Hus og stue 299  343 Klær
                            Herregårdshusene 310  350 Tjenere og husfolk
                                          Branner 319  359 Håndverk og husflid
                        Innenfor dørstokken 321  370 Menn, kvinner og barn
                                                Mat 331  376 Forholdet til byen
                                      – og drikke 338  381 Økonomi og formue
     

KAPITTEL  7

KOMMUNIKASJON OG SAMFERDSEL

                               Veier og plikter 396  422  Postvesen
                           Ferger og sjøveier 410  426  Gjestgiveri og krohold
                                    Skyssplikter 415