Brandvalboka – Finnskogen

Brandvalboka – Finnskogen
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Slekts- og gardshistorie, bosetting og slekter på Brandval Finnskog
Forfatter(e): Rolf Amundsen, Bernt Olav Neskvern
År: 2008
Utgitt: Brandval historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune
ISBN: 9788299706513
Sider: 652
En del av verket: Brandvalboka
Kilde: BIBSYS

“Den første Brandvalboka besto av to bind. … Det er deler av det andre bindet som nå foreligger i ny versjon.” – S. 7

--Annonse--

Innhold

 Forord  7
 Bosetting på Brandval Finnskog  11
 g.nr. 97  Skyberg  13
 g.nr. 101  Søndre Nor  15
 g.nr. 102  Stollsnor  17
 g.nr. 105  Fjøser  21
 g.nr. 108  Bukkåsen  22
 g.nr. 109  Myrer  23
 g.nr. 110  Sømmerud  25
 g.nr. 111  Nordre Eik  29
 g.nr. 112  Søndre Eik  30
 g.nr. 113  Lepengen  48
 g.nr. 114  Nordre Helgeneset  59
 g.nr. 115  Søndre Helgeneset  72
 g.nr. 116  Roverud  74
 g.nr. 117  Østre Viker  78
 g.nr. 118  Vestre Viker  79
 g.nr. 119  Lundhaug  84
 g.nr. 121  Digernes  87
 g.nr. 122  Melby  89
 g.nr. 123  Sander  95
 g.nr. 124  Grobøl  100
 g.nr. 125  Årstad  104
 g.nr. 126  Østre Berger  105
 g.nr. 127  Vestre Berger  [127]
 g.nr. 128  Nordre Berger  116
 g.nr. 129  Søndre Tronbøl  120
 g.nr. 132  Lystad  124
 g.nr. 134  Hanestad  142
 g.nr. 135  Nordre Sjøli  147
 g.nr. 136  Hagen  148
 g.nr. 137  Skåre  149
 g.nr. 138  Røia  154
 g.nr. 139  Botner  155
 g.nr. 140  Hokåsen – (Høgden)  163
 g.nr. 141  Hofoss  171
 g.nr. 144  Stampetorpet  249
 g.nr. 145  Græsberget  270
 g.nr. 146  Brynn og Ormbergets skog  316
 g.nr. 147  Eikesætra  345
 g.nr. 148  Fensjøen og Øyern  353
 g.nr. 149  Lindberget  483
 g.nr. 150  Skasdammen  525
 g.nr. 151  Bureidammen  526
 g.nr. 152  Luresæteren  527
 g.nr. 153  Sætaberget  528
     
 Ordliste  529
 Register  531
 Litteratur  651