Brandvalboka – Finnskogen

Brandvalboka – Finnskogen
Brandvalboka – Finnskogen
2811
25/07/2015
Slekts- og gardshistorie, bosetting og slekter på Brandval Finnskog
Brandval historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune
2008
652
9788299706513
Rolf Amundsen, Bernt Olav Neskvern
BIBSYS
Brandvalboka

«Den første Brandvalboka besto av to bind. … Det er deler av det andre bindet som nå foreligger i ny versjon.» – S. 7