Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld

Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
10
811
26/07/2015
Bosettinger : fra 441.1 Myta til og med 505.1 Oddsæteren
Thorsrud, Lokalhistorisk forl
2010
523
9788278471678
Jarle Rømo
BIBSYS
Brøttumsbøkene