Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld

Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
4
798
26/07/2015
Bosettinger : fra 308.1 Byen til og med 403.1 Ødegården
Thorsrud
2004
336
8278471053
Jarle Rømo
BIBSYS
Brøttumsbøkene