Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld

Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld
8
824
26/07/2015
Bosettinger : fra 404.1 Freng søndre til og med 422.1 Kinde øvre
Thorsrud
2008
364
9788278471517
Jarle Rømo
BIBSYS
Brøttumsbøkene