Bygdabok for Lom

Bygdabok for Lom
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gards- og ættesoge for Bøverdalen
Bind: 4
Forfatter(e): Arnfinn Kjelland
År: 2007
Utgitt: Lom kommune
Sider: 544
Emne:
Kilde: BIBSYS

Basert på manuskript av Jon Kolden

Innhold

 Forord     5
 Fargebilete frå Bøverdalen sokn     7
 Bøverdalen – soknet og Medalen        16
 Glømsdal   25
 Sulheim   50
 Gaupar   81
 Hoft 136
 Røysheim 166
 Galdbygdi og grendene «utafor» 181
 Munngjel 192
 Galde 213
 Bakkeberg 247
 Upphaug 262
 Galdvollen – Galdsanden 270
 Storhaugen – Plassane 310
 Slålii – Leirmoen 333
 Rusti 381
 Runningsgrendi – Runningane 397
 Elvesæter 458
 Leirdalen – Storlii 480
 Ukjende/uplasserte, heile verket 511
 Detaljert innhaldsliste 518
 Retting av feil i bind 1, 2 og 3 522
 Litteratur og kjelder 524
 Register over bustadtilvisingar i band 1 – 4     527