Bygdebok for Årdal

Bygdebok for Årdal
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Natur og næringsliv
Bind
1
Forfatter(e)
Søren Ve
År
1971
Utgitt
Årdal sogelag
Sider
954
Kilde
BIBSYS

Innhold

Innleiing av Tomas Hareid    13
Slik vart bygda til av Søre Ve    26
Frå plantelivet av Søren Ve og Per Wendelboe    78
Frå dyrelivet av Søren Ve  103
Temperatur i luft, grunn og oppkommer av Søren Ve  114
Landnåmet av Sigurd Dahl Midttun 120
Funn frå førhistorisk tid av A. Lillehammer 127
Ytre Moa - ein øydegard frå vikingtida av Egil Bakka 149
Jakt frå steinalderen til våre dagar av Søren Ve  179
Fiske i fjord, elv og vatn av Olav Sagen  253
Stølsdrifta av Olav Sagen  265
Skogen og skogsdrifta av Olav Sagen 290
Vatning av Søren Ve  315
Driftehandelen av Peder Årebru 341
Tjørebrenning av Søren Ve  355
Hjelpefôr frå skog og fjøre av Erik Hæreid og Olav Sagen    361
Ambod- (verkty-)kvessing på smieste (ambolt) og slipestein av Søren Ve     380
Koparverket av Søren Ve  384
Potetene av Søren Ve  497
Byggjeskikkar i eldre tid av Søren Ve  507
Handverk og handverkarar av Olav Sagen  590
Lagging - handverk eller heimorka av Torleiv Midttun 613
Farlege grannar av Søren Ve  619
Ståltråd av Wilken Seim Lysne  645
Turistferdsla av Peder Årebru  667
Handelsplassar og gjestgjevarar av J. Laberg og Søren Ve 678
Robåten i helg og yrke i heimbygda av Erik Hæreid  703
Samferdsla i eldre tid av Peder Årebru  709
Dei gamle jektesiglarane av Olav Sagen  718
Samferdslekrav og korleis dei vart løyste av Jørgen Hæreid  724
Vegbygging av Knut Kramviken  742
Hæreidselvi av Jan N. Hæreid  759
Ny tid på Årdalsvatnet av Peder Årebru  767
Årdal Sparebank av Tomas Hæreid  778
Økonomiske tilhøve frå 1814 og framover av Oscar Skaar 814
Grunnlaget for "Det nye Årdal" vart lagt av Tyinfalli av Tomas Hæreid  843
Steinindustrien i Ytre Ofredal av Tomas Hæreid  914
Nordagtida av Othmar Hjelle  925
Sandtaket på Hæreid (Øvre Vollene) av Søren Ve 944
Vel leva til dei gamle næringane av Søren Ve 947
Feil og mistydingar  955