Danske patricierslægter

Danske patricierslægter
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Wilhelm von Antoniewitz
År: 1956
Utgitt: J.H. Schultz
Sider: 228 s.
Kilde: Bergen Off. Bibliotek
Utgitt som videreføring av: Patriciske Slægter. 1-5 samling, 1891-1930