Eideboka

Eideboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gard og slekt
Bind: 4
Forfatter(e): Jonny Lyngstad
År: 2002
Utgitt: Eide kommune
ISBN: 8299652405
Sider: 427
En del av verket: Eideboka
Emne:
Kilde: BIBSYS

Eide

Innhold

  side
 Forord     5
 Oversiktskart     8
  
 EIDE, gnr. 164   11
 Tida før 1600   36
 Tørrisgarden, bnr. 1   37
 Eidssetra, bnr. 2   53
 Slettet, bnr. 3   59
 Hjellen, bnr. 4   61
 Sylte, bnr. 5   64
 Hagen, bnr. 6   67
 Medteide, bnr. 7   69
 Medteide, bnr. 8   82
 Myra, bnr. 9   92
 Lysgård, bnr. 10   98
 Vollan, bnr. 11 103
 Ner Lysgård, bnr. 12 109
 Søreide, bnr. 13 114
 Sandhaugan, bnr. 14 127
 Nyland, bnr. 15 134
 Brudeset, bnr. 16 138
 Lundgård, bnr. 18 142
 Rabben, bnr. 19 145
 Eidshaugen, bnr. 20 148
 Øra, bnr. 21 167
 Sylte, bnr. 22 170
 Grøttjord, bnr. 23 174
 Rypdal, bnr. 24 180
 Solheim, bnr. 25 185
 Hatlen, bnr. 26 192
 Minde, bnr. 27 196
 Lyshaugen, bnr. 28 198
 Fredlund, bnr. 31 200
 Fredheim, bnr. 32 202
 Øversylte, bnr. 35 206
 Kirkegarden, bnr. 36 209
 Nergård, bnr. 37 209
 Birkelund, bnr. 40 212
 Eggestad, bnr. 42 214
 Reinholt, bnr. 45 216
 Vangen, bnr. 46 218
 Nyheim, bnr. 47 221
 Nergård, bnr. 48 222
 Solvang, bnr. 49 241
 Solvang, bnr. 50 244
 Nyheim, bnr. 53 246
 Lyngheim, bnr. 54 247
 Kooper, bnr. 55 249
 Solborg, bnr. 56 253
 Berget, bnr. 58 254
 Borgen, bnr. 59 256
 Lillebø, bnr. 60 257
 Foreningen, bnr. 61 259
 Solvang, bnr. 62 261
 Broborg, bnr. 63 262
 Solstad, bnr. 64 264
 Bilstad, bnr. 66 265
 Kneipen, bnr. 67 265
 Nerbø, bnr. 68 266
 Høgtun, bnr. 70 267
 Solbakken, bnr. 71 267
 Kveldsol, bnr. 72 269
 Høgset, bnr. 74 270
 Granlund, bnr. 80 271
 Eidestad, bnr. 81 271
 Nerheim, bnr. 82 272
 Midttun, bnr. 84 272
 Kjellstad, bnr. 85 274
 Tune, bnr. 86 275
 Fredly, bnr. 89 277
 Tryggheim, bnr. 90 278
 Nygård, bnr. 91 280
 Eidvang, bnr. 93 281
 Brunstad, bnr. 94 281
 Berg, bnr. 96 283
 Berget, bnr. 97 285
 Bergheim, bnr. 99 286
 Kveldro, bnr. 100 287
 Heimly, bnr. 102 287
 Myrvang, bnr. 104 290
 Nordvang, bnr. 106 292
 Solås, bnr. 107 294
 Betania, bnr. 110 295
 Hagen, bnr. 111 295
 Vårtun, bnr. 114 297
 Bakketun, bnr. 116 298
 Bredetun, bnr. 117 298
 Sørgård, bnr. 119 299
 Rostad, bnr. 120 299
 Furuly, bnr. 125 300
 Fredheim, bnr. 129 301
 Granlund, bnr. 130 302
 Fredheim, bnr. 134 303
 Arnestad, bnr. 137 303
 Fjordgløtt, bnr. 138 304
 Nertun, bnr. 139 306
 Soltun, bnr. 140 306
 Lindheim, bnr. 143 307
 Bergtun, bnr. 144  308
 Solvang, bnr. 145 308
 Vårdal, bnr. 154 309
 Bergtun, bnr. 155 309
 Åsheim, bnr. 168 310
 Myrholt, bnr. 169 311
 Lauvhaugen, bnr. 171 312
 Legetun, bnr. 172 313
 Midttun, bnr. 179 313
 Høgheim, bnr. 181 314
 Flatmo, bnr. 182 314
 Alfheim, bnr. 183 315
 Soltun, bnr. 186 316
 Klonken, bnr. 187 316
 Bakketun, bnr. 189 316
 Soltun, bnr. 190 318
 Soltun, bnr. 191 318
 Høgtun, bnr. 192 318
 Branok, bnr. 194 320
 Knausen, bnr. 202 320
 Eidvang 2, bnr. 203 321
 Ibestad, bnr. 204 322
 Kvila, bnr. 206 322
 Heimly, bnr. 209 322
 Soltun, bnr. 210 324
 Eidvang 3, bnr. 211 325
 Eidvang 4, bnr. 212 325
 Eidvang 5, bnr. 213 326
 Heringtun, bnr. 214 327
 Granlund, bnr. 216 327
 Kveldro, bnr. 222 328
 Solheim, bnr. 223 328
 Bakketun, bnr. 224 330
 Soltun, bnr. 230 331
 Bjørkeli, bnr. 239 332
 Bergseng, bnr. 240 332
 Kveldro 2, bnr. 242 333
 Soltun, bnr. 244 333
 Solbakken, bnr. 245 333
 Aabo, bnr. 258 335
 Lunheim, bnr. 259 335
 Bjørnebo, bnr. 261 336
 Myrvang, bnr. 263 337
 Knausen, bnr. 264 337
 Solhaugen, bnr. 265 338
 Buråket, bnr. 269 338
 Vangen, bnr. 270 338
 Bjørnheim, bnr. 271 339
 Kveldsro, bnr. 272 341
 Basheim, bnr. 273 341
 Eidvang 6, bnr. 283 341
 Gromly, bnr. 285 342
 Solli, bnr. 286 342
 Plassen, bnr. 289 342
 Vårtun, bnr. 291 343
 Bekketun, bnr. 292 344
 Firkanten, bnr. 293 344
 Svingen, bnr. 294 345
 Skogly, bnr. 296 345
 Birkelund 2, bnr. 301 346
 Sørly, bnr. 302 348
 Soltun, bnr. 303 348
 Knausen, bnr. 304 348
 Bergheim, bnr. 305 349
 Aspelund, bnr. 309 350
 Syltebø, bnr. 310 350
 Fredheim 2, bnr. 311 351
 Ankertun, bnr. 314 351
 Liljevang, bnr. 316 352
 Skogly, bnr. 319 352
 Lågtun, bnr. 320 353
 Midttun, bnr. 321 353
 Høgtun, bnr. 322 353
 Nordigard, bnr. 323 356
 Engbu, bnr. 324 357
 Bjørklund, bnr. 325 358
 Oppigård, bnr. 328 358
 Rabbelund, bnr. 329 358
 Holten, bnr. 331 361
 Skogtun, bnr. 334 361
 Bnr. 335 362
 Rowan, bnr. 336 362
 Bnr. 344 362
 Bnr. 345 363
 Bnr. 346 363
 Odin, bnr. 348 364
 Toppen, bnr. 351 366
 Stortua, bnr. 355 366
 Knausen, bnr. 365 366
 Skogtun, bnr. 366 367
 Hjørnet, bnr. 367 368
 Hekkebo, bnr. 368 368
 Bnr. 370 369
 Bnr. 371 369
 Austigard, bnr. 372 371
 Bnr. 373 371
 Bjørklund, bnr. 374 372
 Bnr. 375 372
 Bnr. 377 372
 Bnr. 378 373
 Nerbo 2, bnr. 380 373
 Hellerasten, bnr. 389 374
 Bergtun 1, bnr. 393 374
 Granlund, bnr. 398 374
 Slåtten, bnr. 399 375
 Nyheim, bnr. 400 376
 Nyheim, bnr. 401 377
 Hekkebo 2, bnr. 402 379
 Tunstad 1, bnr. 403 379
 Tunstad 2, bnr. 404 380
 Fjelltun, bnr. 409 380
 Kvellro, bnr. 420 380
 Flaten, bnr. 421 380
 Berglund, bnr. 423 381
 Solglimt, bnr. 424 381
 Solgløtt, bnr. 428 384
 Lyngen, bnr. 433 384
 Lyngstad, bnr. 434 385
 Bærtua, bnr. 437 385
 Vindsus, bnr. 438 386
 Lyngstad, bnr. 444 387
 Granlund, bnr. 469 387
 Bnr. 472 387
 Solvang, bnr. 480 387
 Utsikten, bnr. 494 388
 Bnr. 522 389
 Skogtun, bnr. 542 389
 Øverland 2, bnr. 548 389
 Den gamle skoletomta, bnr. 551  390
 Strømstad 2, bnr. 553 390
 Solstad, bnr. 565 391
 Bnr. 581 391
 Bnr. 585 392
 Bnr. 588 392
 Bnr. 590 392
 Bnr. 592 394
 Bnr. 593 394
 Bnr. 601 394
 Bnr. 602 395
 Blombakkan, bnr. 612 395
 Bnr. 614 395
 Bnr. 618 397
 Bnr. 624 397
 Frivoll, bnr. 625 398
 Bnr. 631 398
 Waagsbøfamilien 399
 Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Eide               401
  
 Forkortinger 406
 Ordforklaringer 407
 Gardene i Eide kommune 411
 Gardene i Averøy kommune 413
 Gardene i Gjemnes kommune 414
 Liste over bygdebøker 415
 Utskiftingskart fra 1904 418
 Detaljkart over boliger under Eide 420