Eikers historie

Eikers historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Fra fangstmann til viking
Bind: 1
Forfatter(e): Øystein Kock Johansen
År: 1994
ISBN: 8299316510, 8299316502
Sider: 368
En del av verket: Eikers historie
Kilde: BIBSYS

Bind I, “Fra fangstmann til viking” beskriver geologien og forhistoria til kommunene, det vil si tida fram til ca.1050.  Forfatteren forteller om hvordan berggrunnen og jordsmonnet ble dannet, hvordan iset formet landskapet og hvorledes menneskene tok det i bruk.  Vi følger utviklingen av samfunnskulturen, fra de første jegere og samlere kom til Eiker for over 8000 år siden, fram til vikingtidas velutviklede og rike bygd, noe som bekreftes gjennom de store funn av skatter som er gjort i kommunene.

Innhold

 BYGDEBOKKOMITÉENS FORORD
 s. 7
 FORFATTERENS FORORD
 s. 8
 INNLEDNING  s. 9
 BYGDEHISTORIAS FUNDAMENT OG UTGANGSPUNKT
 s. 12
 FØR MENNESKENE
 s. 22
 Naturgeografien  s. 22
 Berggrunnsgeologi  
    Berggrunnen – Eikers fundament  s. 23
 Kvartærgeologi  
    Is og vann former landskapet  s. 44
 MENNESKET I NATURLANDSKAPET  s. 69
 Fangstmann i skjærgården  s. 69
 Samfunnet i jegersteinalderen  s. 84
 KULTURLANDSKAPETS OPPRINNELSE
 s. 98
 De første bønder  s. 98
 Åkerbruket vinner innpass  s. 116
 Jordbrukskulturens gjennombrudd  s. 134
 Samfunnet bak funnene  s. 151
 DEN FØRSTE METALLTIDA
 s. 165
 Bronsealderen ca. 1800-500 f.Kr.  s. 165
 JERNALDER  s. 188
 Ca. 500 f.Kr. – ca. 1050 e.Kr.  s. 188
 ELDRE JERNALDER
 s. 192
 Jernet vinner innpass ca. 500 f.Kr. – ca. år 0  s. 192
 Gårdene vokser fram  
    Romertid og folkevandringstid 0-550 e.Kr.  s. 199
 YNGRE JERNALDER
 s. 291
 Ca. 550/600-1050  s. 291
 Merovingertid ca. 550/600-800  s. 291
 Vikingtid ca. 800-ca. 1050  s. 296