Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1714-1930 : D. Thraps stamtavle omarbeidet og utvidet

Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1714-1930 : D. Thraps stamtavle omarbeidet og utvidet
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Kristine Bonnevie, Poul Bonnevie
År: 1931
Utgitt: Grundt-Tanum
Sider: 252 + upg. s. tab.
Kilde: BIBSYS

Inneholder informasjon om slektene Bonnevie, Bache-Wiig, Berner, Bjerke, Bjerknes, Braadland, Brantzæg, Bryn, Buchholm, Byhring, Bull-Kiøsterud, Børresen, Christiansen, Christie, Crøger, Daae, Dahl, Dahlin, Deramm, Fischer, Fjellbu, Gjesdahl, Gleditsch, Gran, Grundt, Gutfeld, Halvorsen, Hammond, Harbitz, Hauge, Haurowitz, Heiberg, Hemsen, Heuch, Hey, Hjort, Hoell, Hoff, Hognestad, Holst, Irgens, Isdahl, Jahnsen, Jarmann, Kielland, Kiær, Klyver, Køber, Larsen, Lerche, Lindeman, Lindtner, Looft, Lorentzen, Lund, Lundbye, Lyders, Lyng, Munk, Mæsel, Nedenæs, Nicolaysen, Nobel, Prahl, Prebensen, Ramm, Rode, Ruud, Ræder, Rømer, Rønneberg, Schibsted, Schiøtz, Schjelderup, Scnitler, Schou, Schultz, Schuldtz-Haudt, Segelcke, Seidelin, Seidelin-Larsen, Sissener, Solberg, Stang-Lund, Stenstadvold, Stephansen, Svendsen, Thoresen, Thrane, Thrap, Torkildsen, Tufte, Tønder, Uchermann, Wahl, Wattne, Weisser, Wettre, Wiborg og Wilhelmsen

--Annonse--