Folk og hjem – på gamle og nye tomter : bosettingen i Spydeberg

Folk og hjem – på gamle og nye tomter : bosettingen i Spydeberg
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Midtbygda med stasjonsbyen
Bind
1-2
År
2003
Utgitt
Spydeberg bygdebokkomité
Sider
680-1184
En del av verket
Folk og hjem
Kilde
BIBSYS

Innhold

 GLENDEOMRÅDET 
 Innledning og kilder 679
 Gårdene 685
  
 RUDOMRÅDET 
 Innledning og kilder 917
 Gårdene 921
  
 STASJONSBYEN 
 Stasjonsbyen blir til 1011
 Tilbakeblikk på virksomhetene i Myra og Stasjonsgata 1050
 Skjønhaug - den første sentrumsbebyggelsen 1059
 Industriutviklingen ved jernbanestasjonen 1082
 Virksomheter langs gata - fra Krosby til Myra 1091
 Myra blir stormarked 1134
 Kilder 1140
  
 Historiske kart 1142
  
 Arbeidet med Spydeberg bygdebok 1916-1970 
 Arnt Sandems tekst fra "kjære min bygd" 1147
  
 Spydeberg - perspective on landscape and settlement 1150
  
 Etterord 1155
 kilder og litteratur - felles for hele boka 1156
 Ordforklaringer 1160
 Gamle målenheter 1167
 Redaksjonen - biografiske opplysninger 1169
 Stedsregister 1170
 Saksregister 1182