Furnes bygdebok

Furnes bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 3
Forfatter(e): Reidar Bækkelund
År: 1985
Utgitt: Furnes historielag
Sider: XV, 880
En del av verket: Furnes bygdebok
Kilde: BIBSYS

Kulturhistorie

Innhold

 Hembygda Furnes      1
 Deling av Furnes og Vang      5
 De som styrte bygda    15
 Stemmeretten    18
 Amtsskatt og fylkesskatt    21
 Budsjettpolitikk    23
 Medlemmer av formannskap og herredsstyre 1890-1963         33
 Sammenslutningen med Ringsaker i 1964    46
 Kjørkjer i bygda, den nye kjørkja fra 1707    53
 Orgler    62
 Organister    63
 Belgtråkkere og kjørkjetjenere    65
 De første prestene    66
 Sokneprestene i Furnes    70
 Hjelpeprester i Furnes og Veldre    81
 En del vikarprester    83
 Meninghetslivet i okkupasjonsåra    84
 Salmebok- og språkstrid    94
 De første kjørkjebilrutene    97
 Oxfordmøtet på Høstbjør i 1934    98
 Sportsgudstjenester og sætermesser  101
 “Ved en søndagsskoles åbning”  102
 Søndagsskolene i bygda  103
 Indremisjonsarbeidet i bygda  106
 Furnes indremisjonsforening  108
 Nybygda indremisjonsforening  121
 Brumunddal indremisjonsforening  127
 Brumunddal indremisjonsforening etter 1954  131
 Stavsberg indremisjonsforening  136
 Åsningsmisjonen  139
 Folketru – overtru  142
 Legater  151
 Postgangen i bygda  157
 Furnes folkeboksamling  162
 Furnesmålet  169
 Furnesmålet og andre hedmarksmål  170
 Lydverket  173
 Formverket  175
 Substantiver  175
 Kasusrester og adjektiver  185
 Adverb og tallord  190
 Pronomener  191
 Verb  193
 Interjeksjonsverb  200
 Mer om verb  200
 Målprøver  201
 Stedsnavn  203
 Grunn til jernbanelinje  216
 Veger i bygda  222
 Kongevegen  230
 Sjåséen  237
 Vegarbeid, strid og lønnskonflikter  240
 Bruer  248
 Motoriserte kjøretøyer tar over vegene  251
 Drosjebiler  256
 Rutebiler  263
 Generatorbiler  269
 Vang og Furnes Brannkasse  273
 Tilsynsmenn i Vang og Furnes Brannkasse  284
 Brannerstatninger  288
 Elgplagen i Furnes  292
 Pelsdyravl  309
 Flom og uvær  321
 Ulykker og ugjerninger  325
 Jakt og fiske  347
 Jervevandringer  357
 Furnes jakt- og fiskeriforening  360
 Brumunddal og omegn sportsfiskerforening  385
 Furnes allmenning  390
 Egen bygdeallmenning  395
 De første grøftearbeidene  405
 Sagene i allmenningen  406
 Torvfabrikker og kulturbeiter  407
 Koier og skogshusvær  409
 Ferdesveger til fjells  417
 Ny veg gjennom allmenningen  420
 Vegtakster for Furnes fjellveg fra 1926  420
 Borkbuvollen  421
 Skogsbær  423
 Sæterlag  428
 Nysætra sæterlag  430
 Sæter for Ajer i beiteområdet på nordre Nysætra  431
 Nysætermeieriet  432
 Øyongen sæterlag  437
 Sæterlaget til småbrukerne på Olshølen  441
 Olshølsmeieriet  443
 Frivillig arbeidstjeneste  444
 Trøskelag i bygda, Furnes damptrøskelag  447
 Nybygda trøskelag  454
 “Tordenskjold” trøskelag  455
 Motortrøskelaget “Thor”  459
 Motortrøskelaget “Letvint”  463
 Motorlaget “Trygg”  468
 Granerudmaskina  471
 Volla trøskelag  472
 Furnesåsen trøskelag  476
 Fattigvesenet  478
 Helsestellet  485
 Sjukepleien i bygda  502
 Furnes sjukepleierforening  504
 Furnes menighetspleie  515
 Arbeidsforeninger  518
 Furnes sjukehjem  520
 Hjelpeaksjoner i bygda – Furnes Røde Kors  531
 Vang og Furnes’ barnehjem  540
 Forsamlingslokalet Framheim  547
 Forsamlingslokalet Bjørkhol  552
 Bedehus i bygda  564
 Karmel bedehus og menighetshus   565
 Brumunddal bedehus og aktivitetene der  569
 Menighetshuset Betania  582
 Bedehuset Ebeneser  589
 Åsheim i Nybygda  590
 Bedehuset Fredtun  595
 Bedehuset Betel  598
 Bureising og opparbeiding av småbruk  598
 Hagebruk  607
 Småhager  612
 Storfeholdet i bygda  613
 Felles oksehold  617
 Kontrollforeningene i bygda  623
 Litt om hesteavl og felles hingstehold  636
 Sauehold  642
 Furnes saustyre  646
 Furnes sauavlslag  649
 Furnes og Veldre svineholdslag  652
 Furnes bondelag  653
 Furnes bondekvinnelag  665
 Furnes bygdeungdomslag  668
 Nybygda og Nordåsen bondelag  670
 Småbrukerlaga i bygda  671
 Furnes småbrukerlag  671
 Nordåsen småbrukerlag  676
 Kirkekretsen småbrukerlag  678
 Fellesutvalget for småbrukerlaga i bygda  680
 Furnes skogeierlag  681
 Innkjøpslag i bygda  682
 Furnes Innkjøpslag  682
 Fixdalen Innkjøpslag  685
 Furnes regnskapslag for gardsbruk  688
 Brumunddal og omegn faglige fellesutvalg  690
 Brumunddal jern- og metallarbeiderforening  692
 Brumunddal bygningsarbeiderforening  694
 Furnes og Ringsaker vegarbeiderforening  696
 Brumunddal handverkerforening  698
 Kalkarbeidernes forening Vang og Helgøya  700
 Furnes skog- og landarbeiderforening  702
 Brumunddal næringsmiddelarbeiderforening  704
 Brumunddal sag- og høvlieriarbeiderforening  706
 Brumunddal handelsstands forening  709
 Brumunddal handel og kontor   713
 Brumunddal bekledningsarbeiderforening  715
 Furnes kommunale forening  716
 Brumunddal transportarbeiderforening  719
 Arbeiderrørsla i bygda  719
 Furnes Arbeiderparti  727
 Søndre Furnes Arbeiderlag  732
 Østre Furnes Arbeiderlag  733
 Brumunddal Arbeiderlag  734
 Brumunddal Arbeiderkvinnelag   737
 Furnes Arbeiderforenings kvinnegruppe  739
 Brumunddal Arbeiderungdomslag  741
 Furnes Arbeiderungdomslag  744
 Nybygda Arbeiderlag  747
 Furnes bondeforening  750
 Venstrepartiet i bygda  755
 Høyrepartiet  761
 Høyrepartiet etter 1945  764
 Furnes Senterparti  769
 Det kommunistiske parti  770
 Nasjonal Samling  771
 Kristelig Folkeparti  774
 1905 i Furnes  775
 17.mai-feiringer  780
 Utvandringen fra Furnes til U.S.A.  785
 Utflytting fra Furnes til Fosnes  804
 Den elektriske kraftutbygginga  809
 Tårnbyggere  823
 Bumerker  826
 Telefonforeningene i bygda  829
 Brumunddal telefonforening  830
 Furnes telefonforening  836
 Nybygda telefonforening  847
 Vangs Sparebank, banken for furnesingene  856
 Den norske Creditbank i Brumunddal  870
 Furnes ungdomsforening  872
 Furnes samtalelag  876
 Nybygdens samtalelag  878