Furnes bygdebok

Furnes bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 4
Forfatter(e): Reidar Bækkelund
År: 1987
Utgitt: Furnes historielag
Sider: XVI, 672
En del av verket: Furnes bygdebok
Kilde: BIBSYS

Kulturhistorie

Innhold

Bygdesentrer og villastrøk :  
Brumunddal, med handverkere, forretninger, kaféer, hoteller, verksteder, småindustri, sakførere, stasjonsmestere og lensmenn       1
Brumunddal vel     37
Kinodrift     44
Apotek     49
Landhandlere i bygda     55
Kooperasjonen i Brumunddal     60
Nydal og Nydal vel     70
Ajer og omegns vel     78
   
Vassdrag :  
Brumunda     92
Oppdemming av Brumundsjøen    95
Brumunda og Lera grunneierforening     98
Tømmerfløting i Brumunda  100
Tømmerfløting i Veslelva  108
Tømmerfløting i Lundselva  110
   
Industri og næringsliv :  
Industribedrifter langs Brumunda.  
Brumunddalens ullvarefabrikk   110
Gåskvern bruk   113
Fossum kvern og tresliperi   114
Narud Elektrisitetsverk   114
Berger bruk   115
Mariendal shoddyfabrikk   117
   
   
Industribedrifter i Brumunddal :  
Helmer Husebyes meieri   118
Brumunddals potetmel- og sagofabrikk   124
Brumunddalens smedje og mekaniske verksted, A/S Hymas  134
Globus maskinfabrikk   137
Fabrikant Nils Ambli   142
Maskinfabrikken Bratt-Berg   145
Lundby bruk   146
Brumunddal konfeksjonsfabrikk A/S, Ajak fabrikker A/S   149
   
Industribedrifter på Jessnes :  
Arnkværns mølle og møllestenfabrikk   151
Andelsselskapet Hedemarken potetmelfabrikk   153
   
Trekk fra skolestellet :  
Kjørkjeframvekst og opplæring   162
Kristenretten   163
Større krav til opplæring   163
Konfirmasjonen   164
Aktive skoleprester   165
Arbeid og undervisning   165
Reduserte krav   166
Skolefundatsen for Hedmark og gjennomføringen av den   166
Skolekasserekneskapene   171
Klokkerlønn   171
Striden mellom Busch og Lange  172
Lærebøker fra 1730 til 1830  173
Utvikling etter “kassens beskaffenhet”   174
Omgangsskoleplanen   176
Mons Monsens fastskole   177
Lokal opplæring av skoleholdere   177
Felles fastskole for hovedsokn og anneks   179
Opptaksvilkår   180
Skoleholderens “dannelse”   180
Utstyr og hjelpemidler   181
Skolebudsjett   181
Degner fra omkring 1713 til 1840   182
Skoleholdere fra 1760 til omkring 1860   187
Klager   194
Kunnskaps- og moralnivå i 1820-åra   196
Lærerutdanninga   197
Penger til omgangsskolen   199
Lars Roveruds musikkurser   202
Lønnskrav   202
Skoledistriktene i 1851   203
Innføring av kretsskoler   206
Nye skolebøker   207
Skoleinstruks 1862   208
Undervisning i skoledistrikter   208
Ny kretsinndeling 1863   209
Lokale lærerpensjoner   210
Lærerinnene kommer   212
Lærere fra siste del av 1800-tallet   213
Kvelds- og søndagsskoler   222
Skolefravær   223
Refsing og straff   223
Hjelpeopplæring   225
Lønnsutvikling og lønnskamp   227
Renholdspersonalet   230
Bøker, materiell og rettskrivningsendringer  230
Skolapperkurs   233
Skolesparekasser   235
Folks krav til læreren  235
Okkupasjonsår   236
Nye saker   237
Skoleledere  238
Lærersamband   238
Lærerarrestasjon   239
Granskinger   240
Kveldsskoler og kurs i 1940- og 1950-åra   241
Engelskopplæring   242
Kommunebygning og fastskole ved kjørkja i 1866   243
Klokkergard i 1899   246
Klokkerskifter   249
Sentraliseringsplaner   249
Nybygg i 1954 og 1964   252
Lærere ved Kirkenær skole 1841-1960  253
Pedeller og vaktmestere   253
Furnes høgere allmueskole 1876-1893   253
Fastskole for Mørkved krets 1869 og 1881   256
Lærerbustad 1911 og uthus   262
Nytt skolebygg 1929   264
Strid om enda et skolebygg 1964   265
Pedeller og vaktmestere   268
Videre utbygging   269
Lærere ved Mørkved skole 1875-1964   270
Fastskole i Stavsberg krets   271
Fagerlid skole 1882   271
Lærerskifter   273
Nytt skolebygg 1918   273
Strid om tilbygg 1929   275
Skolebad   276
Kretsoppløsning 1946  277
Ajerområdet til Hamar by   277
Gjenoppretting av Stavsberg krets   279
Lærere ved skole 1884-1961   280
Vaktmestere   281
Fastskole i Ykset krets 1860 og Solvang skolested 1873   281
Øksenset skole 1893   284
Læreren kjøper skolejorda   286
Badedam og vassledninger   286
Forfall og ventetid   287
Riving   288
Lærere 1886-1954,   288
Pedeller   288
Fastskole i Gålås krets 1866 og Lekvang skolehus 1873   288
Gålås skole 1894   290
Drenering og brønnstrid   291
Sentraliseringstanker   295
Nødvendig vedlikehold   296
Folk blir “unaue”   296
Salg av skolejord og skolehus 1966   297
Lærere 1878-1950   297
Pedeller 1919-1966   298
Nordåsen og Nybygdens skolekrets   298
Fastskoler i Spikdalen   299
På søndre Mauset og Åset 1862   301
Egen fastskole i Kroken 1898   302
Nytt skolehus 1918   303
Lærer- og lærerinneskiftinger   304
Nøkternt vedlikehold   305
Planer om nytt skolehus   306
Endelig nybygging 1960   307
Lærere ved skolen 1885-1964   308
Pedeller 1920-1964   309
Framhaldsskolen og lærerne der 1910-1964   309
Kylstad skole   316
Sentraliseringstanker   316
Planene realiseres   317
Tidlige tanker om ungdomsskole   317
Bygging 1951-1953   318
Telefon   320
Kroppsøvingsrom 1983   320
Furnes ungdomsskole 1966   320
Brumunddal realskole   322
Brumunddal interkommunale realskole   324
Brumunddal høgere allmennskole   325
Brumunddal kommunale yrkesskole   326
Hedmarktoppen folkehøyskole   332
Skoleleger, tannleger og assistenter   333
Skoleinspektør og psykolog   333
Vang og Furnes lærerforening   335
Furnes lærerlag   339
Furnes lærerinnelag   346
Forfattere i bygda   348

 

Foreninger og organisasjoner :  
Frelsesarméen   351
Speiderarbeidet  363
4-H-arbeidet   371
Furnes historielag   373
Brumunddal kvinneforening   381
Brumunddal husflidslag   382
Brumunddal husmorlag   384
Brumunddal bridgeklubb   386
Brumunddal Rotaryklubb   387
Brumunddal Lionsklubb   390
Furnes Lionsklubb   391
Brumunddal pensjonistforening   392
Furnes pensjonistforening   393
   
Musikk og sang :  
Trekk fra det gamle musikklivet  396
Bygdespillemenn og dansemusikere   403
Stadsmusikanter   403
Militærmusikere   405
Helleberg-musikken   405
Bukkehorn og trelurer   406
Trekkspillere   407
Storbondeball og småfolkball   407
Even Sandvold   410
Musikere rundt 1900   412
Mellomkrigsspillemenn   413
Etterkrigsspillemenn   418
Underholdningsmusikere   419
Munnspillere   422
Musikkopplæring   422
Skoleorkestre   424
Felemakere   425
Furnes Musikforening   427
Brumunddalens Musikforening   442
Nordåsen Musikkforening   449
Brumunddal sang- og musikkforbund   454
Brumunddal guttemusikkorps   456
Brumunddal ungdomsmusikkorps   461
Furnes skolemusikkorps   469
Brumunddal orkesterforening   479
Koraktiviteter i bygda   488
Furnes sangforening av 1860   488
Begravelseskoret   489
Aschenberg-perioden   490
Furneskvartetten   490
“Godt humør”   490
Aschenbergs blandede kor   491
Brumunddal mannskor   492
Røsetkoret   492
Ole Nerhagens kor   494
Støve-koret   494
Hemma-koret   494
Mauset mannskor   495
Brumunddal Arbeidermannskor   497
Brumunddal damekor   498
Brumunddal ungdomskor   498
Fredhjems sangkor   499
Furnes sangforening   500
Brumunddal korforening   507
Laudate   514
Hedmark Sangerlag   515
Amunda Kolderup   515
Sangstjerne av verdensformat   516
   
Idrettsliv :  
Vinterrekreasjon   517
Skiløyper og hytter   517
Sportsstua på Aluberget  518
De første skiløyper   519
Overnattings- og utfartsteder   522
Hil-hytta i Tåsåsen   524
Skiidrett   529
Furnes skiløperforening   530
Idrettsmannen Tore Viker   541
Furnes idrettslag   543
Orienteringsgruppa   544
Handball   547
Friidrett   548
Furnes fotballag   549
Brumunddal idrettslag   556
Fram skiklubb   556
Brumunddalens fotballklubb og Frem idrettslag   561
Fram idrettslag   566
Frambakken   567
Slalåm i Hangenholen, Stenbakken og Brattlia  568
Grupper for skøyter og tennis  573
Friidrett med orientering   575
Sykkel, miniatyrskyting, turn og curling   575
Skikonkurranser for eldre idrettsutøvere, Brumunddal gubbelag   580
Noen trekk fra idrettslivet under krigen 1940-1945   582
Nybygda idrettslag med grupper for turn, ski og fotball   588
Brumunddal Arbeideridrettslag med grupper for boksing, ski, sjakk, salongskyting, fotball og handball, Sveum idrettsplass   595
Furnes Arbeideridrettslag med grupper for ski, friidrett, sykkel, atletikk, handball og barneidrett, Vikerkollen hoppbakke   597
Jessneskameratene, fotballag   604
Furnes turnforening 1904-1910   606
Idrettslaget Viking av 1907   608
Hesteskoklubben Norge 1930-1940   609
Bil-gymkhana 1932-1940   610
Motorsport på vegene 1929-1940, hastighetsløp i Høsbjørbakkene, pålitelighetsløp, orienteringsløp   612
Idrettsaktiviteter utenom faste lag, kone-renn i Furnesåsen  613
Veslelva skilag  614
Påskerenn  614
Allmenningsrenn  614
Ørn skiklubb  615
Brenna og Fart  615
Ringsaker og Furnes travselskap  616
Skytterlag  620
Hamar og omegn skytterlag  620
Centralforeningen  621
Folkevæbningssamlaget  622
Det frivillige skyttervesen  623
Etterkrigsår  625
Brumunddal og omegn skytterlag  628
Bull salongskytterlag  635
Hellerudberget salongskytterlag  635
Furnesåsen bom og blink  636
   
Krigshandlinger 1940 og okkupasjonstid :  
Krigshandlingene i Furnes   637
Engelske krigsflyktninger 1940   647
Russiske krigsflyktninger 1943   648
Telegrafstasjonen i Nysted   650
Flyktningeruter til Sverige   651
Motstandsgrupper   653
Celler og våpenslepp   657
Frigjøring  661