Gårds- og brukerhistorie Mosvik [Rettelser og tillegg]

Gårds- og brukerhistorie Mosvik [Rettelser og tillegg]
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gårdsnummer 1-13
Bind: 1
Forfatter(e): Svein Berg
År: 2000
Utgitt: Mosvik kommune
ISBN: 8299330238, 8299330203
Sider: 122

Innhold

Innholdsfortegnelsen er gitt til Slekt1 av Roar Dalen

Dette er en noe mer omfattende oversikt da Dalen også har tatt med plassene og ikke bare hovedgårdene.

Blomås  105
Hamran (Hammer)  32
Hamran, Hammerli  36
Hamran, Hammersvéet  37
Hamran, Jenshaugen  39
Hamran, Lillemark  37
Hamran, Rathe  38
Kaldalen  5
Kaldalen, Kalundalslien  8
Langaunet nedre  60
Langaunet øvre  65
Langaunet, Aunet (Langen-Aunet)  67
Langaunet, Havnebakken (Bakken, Langaunbakken, Forseth)  73
Langaunet, Langaungjerdet  76
Langaunet, Nordenget  76
Langaunet, Olderbakken  67
Langaunet, Rumpen (Fagerli)  70
Langaunet, Selli(e)  70
Langaunet, Skogtrø  75
Langaunet, Vedgårdsenget  75
Laukaunet  84
Laukaunet, Gråsteinvika  90
Laukaunet, Laukaunlia  90
Laukaunet, Laukaunsanden (Løvli)  89
Laukaunet, Løkaunhaug (Løkaunvold, Løkaunvald)  90
Laukaunet, Nytrø  90
Saltvik østre  51
Saltvik østre, Arnplassen  59
Saltvik østre, Hallset  59
Saltvik østre, Nyborg  58
Saltvik østre, Nygården  58
Saltvik østre, Saltvikberg  59
Saltvik østre, Saltviksanden (Sanden)  57
Saltvik østre, Strauman  58
Skavlen  39
Skavlen, Buengplassene (østre og ytre)  49
Skavlen, Skavdal  48
Skavlen, Skavelslien (Lien)  44
Skavlen, Skavelsnesset  44
Skavlen, Skavelsnesset  48
Skavlen, Skavelsvéet  50
Sliper  9
Sliper, Elveplassen  19
Sliper, Grindvoll  19
Sliper, Isberget  19
Sliper, Kleiva  8
Sliper, Langfjæran  14
Sliper, Myrenget  21
Sliper, Naustvoll  20
Sliper, Sliperdal  18
Sliper, Sliperås (Åsheim)  18
Sliper, Solbakken  17
Sliper, Taraldsgård  13
Sliper, Trollhaugen  18
Sliper og Høyfoss statsallmenning, Hulsagli  8
Staberg  77
Staberg, Duksøra I+II  81
Staberg, Lillmark  83
Staberg, Stabergsberget  83
Staberg, Stabergssanden  82
Staberg, Stabergsøra (Alfer)  80
Sundset  90
Sundset nordre  98
Sundset nordre, Storsvéet  101
Sundset nordre, Sundset nedre (østre)  100
Sundset søndre, Holtet  98
Sundset søndre, Sundsetnæs  96
Sundset søndre, Sundsetvik  94
Sundset øvre  101
Sundset øvre, Sundsethaug  104
Sundset øvre, Øver-Sundset-svéet  105
Troset nedre  21
Troset nedre, Brattaker  24
Troset nedre, Troset lille (vestre)  25
Troset nedre, Trosetkleiva  27
Troset nedre, Åssve  27
Troset øvre  28
Troset øvre, Solberg  32