Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Magne Berggren
År: 2006
Utgitt: Skiptvet kommune
Sider: 448
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Ordførerens forord      8
 Forord av leder for bygdebokkomiteen          9
 Forfatterens forord   10
 Innledning   11
 Ordforklaringer   13
 Mål, vekt og mynt   15
 Enheter ved fastsettelse av landskyld   16
 Engskroken   17
 Gnr 1 Eng   18
       Gnr 1/1 Eng, Oppstua   32
  Gnr 1/4 Eng med Vestereng   42
  Gnr 1/5 Eng nordre   50
  Gnr 1/6 Eng søndre   58
  Gnr 1/7 Eng mellom   63
  Engsplass   69
  Andre bruksnr under Eng   76
    Gnr 2 Espenes    77
  Gnr 2/1 Espenes søndre   85
  Gnr 2/2 Espenes søndre   90
  Gnr 2/3 Espenes nordre   95
  Gnr 2/4 Hagen 101
  Gnr 2/5 Åsnes 104
  Espeneshytta 106
  Andre bruksnr under Espenes 111
    Gnr 3 Ruene 113
  Gnr 3/1 Ruene 120
  Gnr 3/2 Ruenehytta 123
  Andre bruksnr under Ruene 129
    Gnr 4 Liverud 131
  Gnr 4/1 Liverud søndre og nordre 140
  Gnr 4/2 Liverud søndre 147
  Gnr 4/3 Liverudtangen 148
  Gnr 4/4 Hytten, Liverudhytta 159
  Gnr 4/5 Liverud nordre 163
  Gnr 4/6 Hytten 166
  Andre bruksnr under Liverud 166
    Gnr 5 Borgen  169
    Gnr 5/1 Borgen øvre 175
  Gnr 5/2 Borgen vestre 179
  Gnr 5/3 Borgen østre 183
  Gnr 5/4 Borgenhytta 189
  Andre bruksnr under Borgen 196
 Middelaldergården Ekeberg  199
    Gnr 6 Hønstvet østre med Ekeberg 203
  Gnr 6/1 Hønstvet østre 207
  Gnr 6/2 Ekeberg 212
  Gnr 6/3 Ekeberghytta 220
  Gnr 6/4 Østby 227
  Andre bruksnr under Hønstvet østre 230
    Gnr 7 Hønstvet vestre  231
  Gnr 7/1 Hønstvet vestre 240
  Gnr 7/2 Hønstvet vestre 245
  Gnr 7/3 Stuput, Hønstvettangen 251
  Gnr 7/4 Hønstvet vestre, nordre 260
  Gnr 7/5 Hønstvet vestre 265
  Gnr 7/6 Hønstvet vestre 271
  Gnr 7/7 Skjønhaug 274
  Gnr 7/8 Solbakken 276
  Gnr 7/9 Myren 279
  Gnr 7/10 Sørli 281
  Andre bruksnr under Hønstvet vestre 282
 Urgården ved bygdeborgen  285
    Gnr 8 Stafseng 286
  Stafsenghytta 301
    Gnr 9 Solberg nedre  307
  Gnr 9/1 Solberg nedre 315
  Gnr 9/2 Kranserud 322
  Gnr 9/3 Solbergdalen nedre 325
  Gnr 9/4 Solberg nedre nordre 333
  Gnr 9/5 Solbergdalen øvre 340
  Andre bruksnr under Solberg nedre 345
    Gnr 10 Bråtenes  347
  Gnr 10/1 Bråtenes 358
  Gnr 10/2 Bråteneshytta 364
  Gnr 10/3 Bråtenes nordre 372
  Gnr 10/4 Bråtenes søndre 378
  Gnr 10/5 Bråtenes søndre og nordre 381
  Andre bruksnr under Bråtenes 384
    Gnr 11 Lystad  385
  Gnr 11/1 Lystad nedre 389
  Gnr 11/2 Lystadplass 401
  Gnr 11/4 Lystad øvre 408
  Gnr 11/5 Lystad østre 416
  Gnr 11/6 Lystadbråten 424
  Andre bruksnr under Lystad 429
 Kilder  431
 Registre  433