Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Magne Berggren
År: 2006
Utgitt: Skiptvet kommune
Sider: 448
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Ordførerens forord       8
 Forord av leder for bygdebokkomiteen           9
 Forfatterens forord    10
 Innledning    11
 Ordforklaringer    13
 Mål, vekt og mynt    15
 Enheter ved fastsettelse av landskyld    16
 Engskroken    17
 Gnr 1 Eng    18
        Gnr 1/1 Eng, Oppstua    32
   Gnr 1/4 Eng med Vestereng    42
   Gnr 1/5 Eng nordre    50
   Gnr 1/6 Eng søndre    58
   Gnr 1/7 Eng mellom    63
   Engsplass    69
   Andre bruksnr under Eng    76
    Gnr 2 Espenes     77
   Gnr 2/1 Espenes søndre    85
   Gnr 2/2 Espenes søndre    90
   Gnr 2/3 Espenes nordre    95
   Gnr 2/4 Hagen  101
   Gnr 2/5 Åsnes  104
   Espeneshytta  106
   Andre bruksnr under Espenes  111
    Gnr 3 Ruene  113
   Gnr 3/1 Ruene  120
   Gnr 3/2 Ruenehytta  123
   Andre bruksnr under Ruene  129
    Gnr 4 Liverud  131
   Gnr 4/1 Liverud søndre og nordre  140
   Gnr 4/2 Liverud søndre  147
   Gnr 4/3 Liverudtangen  148
   Gnr 4/4 Hytten, Liverudhytta  159
   Gnr 4/5 Liverud nordre  163
   Gnr 4/6 Hytten  166
   Andre bruksnr under Liverud  166
    Gnr 5 Borgen   169
     Gnr 5/1 Borgen øvre  175
   Gnr 5/2 Borgen vestre  179
   Gnr 5/3 Borgen østre  183
   Gnr 5/4 Borgenhytta  189
   Andre bruksnr under Borgen  196
 Middelaldergården Ekeberg   199
    Gnr 6 Hønstvet østre med Ekeberg  203
   Gnr 6/1 Hønstvet østre  207
   Gnr 6/2 Ekeberg  212
   Gnr 6/3 Ekeberghytta  220
   Gnr 6/4 Østby  227
   Andre bruksnr under Hønstvet østre  230
    Gnr 7 Hønstvet vestre   231
   Gnr 7/1 Hønstvet vestre  240
   Gnr 7/2 Hønstvet vestre  245
   Gnr 7/3 Stuput, Hønstvettangen  251
   Gnr 7/4 Hønstvet vestre, nordre  260
   Gnr 7/5 Hønstvet vestre  265
   Gnr 7/6 Hønstvet vestre  271
   Gnr 7/7 Skjønhaug  274
   Gnr 7/8 Solbakken  276
   Gnr 7/9 Myren  279
   Gnr 7/10 Sørli  281
   Andre bruksnr under Hønstvet vestre  282
 Urgården ved bygdeborgen   285
    Gnr 8 Stafseng  286
   Stafsenghytta  301
    Gnr 9 Solberg nedre   307
   Gnr 9/1 Solberg nedre  315
   Gnr 9/2 Kranserud  322
   Gnr 9/3 Solbergdalen nedre  325
   Gnr 9/4 Solberg nedre nordre  333
   Gnr 9/5 Solbergdalen øvre  340
   Andre bruksnr under Solberg nedre  345
    Gnr 10 Bråtenes   347
   Gnr 10/1 Bråtenes  358
   Gnr 10/2 Bråteneshytta  364
   Gnr 10/3 Bråtenes nordre  372
   Gnr 10/4 Bråtenes søndre  378
   Gnr 10/5 Bråtenes søndre og nordre  381
   Andre bruksnr under Bråtenes  384
    Gnr 11 Lystad   385
   Gnr 11/1 Lystad nedre  389
   Gnr 11/2 Lystadplass  401
   Gnr 11/4 Lystad øvre  408
   Gnr 11/5 Lystad østre  416
   Gnr 11/6 Lystadbråten  424
   Andre bruksnr under Lystad  429
 Kilder   431
 Registre   433