Gårds- og slektshistorie for Øymark

Gårds- og slektshistorie for Øymark
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Grete Brustad Nilsen
År: 2008
Utgitt: Marker historielag
Sider: 644
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
 Forord       9
 Om landskyld, kornmål, vekt, areal og mynt        11
 Forkortelser    13
   
 Gårdshistoriene:  
 Gnr.  Navn  
 94  Krokstad    15
 Krokstad Nordre    23
 Krokstad Søndre    29
 Krokstad Mellom    29
 Krokstadbråten    31
 Sletten    36
 Sletten Søndre    39
 Sletten Nordre    44
 Slettebråten    48
 Kilebu    48
 Kilebu bnr. 4    53
 Kilebu skole    55
 Solheim    57
 Ås    61
 Ås Mellom    61
 Ås Vestre    65
   
 95  Lømmerud    67
 Lømmerud    73
 Nordengen    78
 Elverum    82
   
 96  Nysterud    87
 Nysterud Søndre    93
 Nysterud Nordre    98
 Herkerud  104
   
 97 Gjølsjø  109
 Gjølsjø Nordre  114
 Gjølsjø bnr. 2  122
 Gjølsjø Søndre  124
 Åseby  132
 Årbogen  138
 Gjølsjøødegård  139
 Gjølsjøødegård Søndre  143
 Gjølsjøødegård Nordre  146
 Alerud  148
 Foss  152
 Rødser  159
 Midtfjell  166
 Skogheim  167
   
 98 Krosby  169
 Krosby Vestre  174
 Krosby Østre  182
 Håby  189
 Håby Nordre  191
 Håby Søndre  192
 Krosbyhytta  194
   
 99 Søby  195
 Søby Vestre  200
 Søby Østre  204
 Søby på 1900-tallet  211
 Søbyskogen  215
 Søbyskogen Nordre  218
 Søbyskogen Søndre  224
 Søbyskogen Østre  225
 Søbyseteret (Sinkeseteret)  225
 Berby  229
 Søbyslora  230
 Spåbråten  230
   
 100 Ankerud  231
 Ankerud Nordre  238
 Ankerud Søndre  241
 Ankerud Søndre – nordre del  242
 Ankerud Søndre – mellom del  243
 Ankerud Søndre – søndre del  244
 Ankerud gård  250
 Ankerudskogen  253
 Ankerudskogen Nedre  256
 Ankerudskogen Øvre  259
 Ankerudseter og Fjøsa  261
 Søbyslora  262
   
 101 Kasbo  265
 Kasbo Vestre  273
 Kasbo Østre  280
 Kasbo  283
 Kasbo Søndre  289
 Kasbohagen  291
 Kasbohagen Nordre  292
 Myrvang  297
 Kasbohagen Søndre  300
 Kasboholtet  304
 Spekkebo  310
 Lømbo  318
 Lømbo Søndre  321
 Lømboseteret  327
 Lømbo Nordre  330
 Bjørnemyr og Nytomt  336
 Sevland  338
 Vasbo  342
 Høkelund  346
 Åserud  351
   
 102 Holsrud  353
 Holsrudnebba  362
   
 103 Våkelsby  363
   
 104 Mårud  382
 Mårud Søndre  387
 Mårud Vestre  393
 Mårud Østre  396
 Mårudheia  402
   
 105 Nedre Sandtorp  405
 Sandtorp Nedre bnr. 1  413
 Sandtorp Østre  417
 Sandtorp Nedre lnr. 166  423
 Sandtorp Søndre  426
 Sandtorp Vestre  430
 Tassebakken  435
 Tassebakken Søndre  436
 Tassebakken Nordre – Bakkebråten  437
 Slorene  441
 Botner  442
 Stenerud  450
 Stenerud Nordre  454
 Stenerud Søndre  454
 Botten Nordre  456
 Botten Søndre  458
 Botten under Botner  459
 Kongebråten  459
 Sandtorpbråten  461
 Sandli  463
 Bjørnestad  468
 Elsemyr  469
   
 106 Øvre Sandtorp  473
 Sandtorp Øvre  479
 Høytomt  487
 Kolstad  489
 Bergbråten  498
 Bærkas  505
 Bærkasmoen/Sandtorpmoen  512
 Østli  512
 Svingen  516
 Trengselet  521
   
 107 Seteret  525
 Seteret gård  529
 Fjellengen  535
 Fjellengåsen  540
   
 108 Sloreby  541
 Sloreby Vestre  547
 Sloreby Østre  551
   
 109 Øystad  555
 Øystad gård  559
 Kleven  568
 Sandaker  575
   
 110 Kirkeby  581
 Kirkeby gård  583
 Granerud  602
 Solbrekke  606
 Huset  610
 Husebråten  616
 Jøngerud  622
 Moseby  625
 Espelund  627
 Rødkinn  632
   
 Litteratur og kilder  
 Bilderegister  
 Alfabetisk register over gårder og plasser  
 Rettelser og tilføyelser til bind I