Gårds- og slektshistorie for Øymark

Gårds- og slektshistorie for Øymark
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Grete Brustad Nilsen
År: 2007
Utgitt: Marker historielag
Sider: 712
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Bokkomiteéns forord  9
 Håkon Svendsby  11
 Forfatterens forord  13
 Leserveiledning  15
 Om kildene  19
 Landskyldenheter, mål, vekt, areal og mynter  27
 Forkortelser  29
 Gårdene i det historiske landskapet  31

 

 Gårdshistoriene:
 Gnr.  Navn  
 74  Kolbjørnsvik  61
   Kvernekasa  72
   Kolvikhytta (Jakobshytta)  77
 75  Fossebekken  79
   Saghytta  87
   Nøtteholtet  90
 76  Damholtet  95
 77    
 78  Sleviken  107
   Sleviken Nordre  111
   Sleviken Søndre  117
   Lia  123
     
 79  Sambøl  133
   Sambøl Nordre  143
   Sambøl Søndre  151
   Sambøl Mellom  154
   Sambøl Søndre e. 1858  155
   Hageholtet  159
     
 80  Søgård  163
   Søgård Nordre  174
   Søgård Søndre  178
   Søgård Østre  180
   Søgård Vestre  182
   Søgård Søndre e. 1881  184
   Søgård Nordre e. 1881  187
   Damsløkka  191
   Duenes  198
   Bjørkeholtet  204
   Søgårdshaugen (Bjørkebekk)  209
   Brudal  212
   Søgårdsødegård  217
   Søgårdsetret  221
     
 81  Vestgård  223
   Vestgård Bruk 1  231
   Vestgård Øvre  236
   Vestgård Søndre  238
   Mellomstua (II)  242
   Vestgård Bruk (III)  247
   Vestgård Nordre  253
   Vestgårdbråten  258
   Jepperud  260
   Vestgårdhagen  262
   Vestgårdholtet  266
   Holtehagen (Hytta)  270
   Bakkestad  276
     
 82  Igletjern  277
     
 83  Halvorsrud  285
   Halvorsrud Nordre  289
   Halvorsrud Søndre  301
   Halvorsrud Mellom  306
   Halvorsrud Søndre på 1900-tallet  309
   Halvorsrudslora  316
   Halvorsrudsetra  316
   Langedal  324
   Storedal  330
   Nordal  331
   Svarverud  333
   Bakkestad  334
     
 84  Åsmundrud  335
   Åsmundrudskogen  358
   Solås (Svela)  352
   Fargeriet  356
   Mjølebråten  356
   Skogen østre  359
   Skogen vestre  363
     
 85  Årnes  367
   Årnes Vestre  386
   Årnes Østre  389
   Årnes e. 1867  390
   Dypedal  394
   Dypedal søndre  395
   Dypedal nordre  400
   Bernhus  403
   Nygård  411
   Nybo  419
   Myra  425
   Busvendbua  426
   Uttersrud  435
   Sundås  440
   Klemma  443
     
 86  Jaren  445
   Voll  457
   Fossum  463
   Elvestad  468
     
 87  Li  471
   Li Østre  481
   Li Vestre  485
   Li gård  490
   Ørnås  500
   Storemoen  506
   Liødegård  507
   Ørje Kurstad (Ørjetun)  511
   Nordli  513
   Frøne  515
   Svartekus  520
   Liseter  527
   Sørseter  527
   Lihagen  527
   Svaneby  532
     
 88  Anonby  535
   Anonby Vestre  541
   Anonby Østre  547
   Anonby Søndre  550
   Anonby Nordre  558
   Anonbyhagen  562
   Dreislet  564
     
 89  Snesrud  564
   Snesrudhytta (Vanli)  578
     
 90  Rud  583
   Rud Vestre  589
   Rud Østre  595
   Rudsbråten  601
     
 91  Bøen  603
   Bøen Søndre  609
   Bøen Søndre e. 1844  611
   Bøen Vestre  614
   Bøen Østre  617
   Trollsund  619
   Trollsund Østre  626
   Trollsund Vestre  627
   Sandli  631
   Ås  631
     
 92  Torp  635
   Kvernebråten  650
   Løkka  657
   Bommen  657
   Bommen øvre  661
   Bommen nedre  665
   Branes  666
   Solbakken  670
   Møllergården  672
     
 93  Brårud  675
   Diskerud  687
   Ørjetangen  695
   Tangenpusset  697
     
 Ordforklaringer
 Litteratur og kilder
 Bilderegister
 Register over gårder og plasser. Alfabetisk