Gårds- og slektshistorie

Gårds- og slektshistorie
Gårds- og slektshistorie
Gårdene rundt Grasmyrvassdraget
Edmund Elvebakk
2018

Heftet inneholder opplysninger om gårdene rundt Grasmyrvassdraget på Senja fra 1715 og fremover.