Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962

Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
År
1962
Utgitt
ei nemnd
Sider
212
Kilde
BIBSYS

Inneholder bl.a. kapitlene: "Bygda i gamal tid", av Kasper Sæterstad og "Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år", skrevet av Peder Hagen.

Innhold

 Forord 5
 Hattfjelldal, av Kåre Djupdal 7
 Helsingar til 100-års-jubilanten 
    Frå fylkesmann Bue Fjermeros 13
    Frå biskop H. E. Wisløff 14
    Frå fylkeslandbrukssjef Bjarne Hovde 15
    Frå skoledirektør Olav Nyås 17
 Bygda i gamal tid, av Kasper Sæterstad 18
    Storjorda 22
    Fast busetning 25
    Framvokster 26
    Folketal 27
 Hattfjelldal blir utskild frå Vefsn, av Kasper Sæterstad 29
    Kongegjestinga den 17. juli 1947, av Egil Falch 34
    Minnesmerket over Ole Tobias Olsen, av Egil Falch 40
 Kommunal administrasjon, av Marius Ruderaas 43
    Budsjett 51
    Likningsstellet 57
    Overlikningsnemnda 66
    Heradskasserarar 66
    Kommunale tenestemenn i 1962 68
    Forsorgstellet 68
    Ordførarar frå 1862 til 1962 69
    Helsestellet 71
    Sjuketrygd 74
    Politi og rettsstell 76
 Skulestellet, av Kåre Djupedal 78
 Kyrkja, av Reidar Svare 103
    Prestar i Hattfjelldal 108
    Klokkarar i Hattfjelldal 109
    Organistar i Hattfjelldal 109
 Næringsvegar 
    Eigedomstilhøva, av Kasper Sæterstad 111
    Jordbruk og husdyrhald, av Egil Falch 118
    Skogen i Hattfjelldal før og no, av H. Tømmervik 140
    Handverk og husflit, av Kasper Sæterstad 156
    Tjærebrenning, av Konrad Svenskvoll 160
    Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år, av lappefogd Peder Hagen 161
    Kraftforsyning, av Kasper Sæterstad 168
    Industri, av Kasper Sæterstad 170
    Fangst og fiske, av Egil Falch 172
    Driftsbygningane, av Torbjørn Ravatn 176
 Røsvassreguleringa, av Kasper Sæterstad 179
 Samferdsla 186
    Vegane, av Egil Falch 186
    Båtsferdsla, av Egil Falch 196
    Posten, av postmeister Olav Abrahamsen 202
    Utbygging av telefonen i Hattfjelldal, av telegrafbestyrer Th. Lundlie 204
    Hattfjelldal flyplass, av Egil Falch 205
 Tradisjon, seder og samlivsformer, av Konrad Svenskvoll 209