Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962

Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1962
Utgitt: ei nemnd
Sider: 212
Kilde: BIBSYS

Inneholder bl.a. kapitlene: “Bygda i gamal tid”, av Kasper Sæterstad og “Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år”, skrevet av Peder Hagen.

Innhold

 Forord  5
 Hattfjelldal, av Kåre Djupdal  7
 Helsingar til 100-års-jubilanten  
    Frå fylkesmann Bue Fjermeros  13
    Frå biskop H. E. Wisløff  14
    Frå fylkeslandbrukssjef Bjarne Hovde  15
    Frå skoledirektør Olav Nyås  17
 Bygda i gamal tid, av Kasper Sæterstad  18
    Storjorda  22
    Fast busetning  25
    Framvokster  26
    Folketal  27
 Hattfjelldal blir utskild frå Vefsn, av Kasper Sæterstad  29
    Kongegjestinga den 17. juli 1947, av Egil Falch  34
    Minnesmerket over Ole Tobias Olsen, av Egil Falch  40
 Kommunal administrasjon, av Marius Ruderaas  43
    Budsjett  51
    Likningsstellet  57
    Overlikningsnemnda  66
    Heradskasserarar  66
    Kommunale tenestemenn i 1962  68
    Forsorgstellet  68
    Ordførarar frå 1862 til 1962  69
    Helsestellet  71
    Sjuketrygd  74
    Politi og rettsstell  76
 Skulestellet, av Kåre Djupedal  78
 Kyrkja, av Reidar Svare  103
    Prestar i Hattfjelldal  108
    Klokkarar i Hattfjelldal  109
    Organistar i Hattfjelldal  109
 Næringsvegar  
    Eigedomstilhøva, av Kasper Sæterstad  111
    Jordbruk og husdyrhald, av Egil Falch  118
    Skogen i Hattfjelldal før og no, av H. Tømmervik  140
    Handverk og husflit, av Kasper Sæterstad  156
    Tjærebrenning, av Konrad Svenskvoll  160
    Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år, av lappefogd Peder Hagen  161
    Kraftforsyning, av Kasper Sæterstad  168
    Industri, av Kasper Sæterstad  170
    Fangst og fiske, av Egil Falch  172
    Driftsbygningane, av Torbjørn Ravatn  176
 Røsvassreguleringa, av Kasper Sæterstad  179
 Samferdsla  186
    Vegane, av Egil Falch  186
    Båtsferdsla, av Egil Falch  196
    Posten, av postmeister Olav Abrahamsen  202
    Utbygging av telefonen i Hattfjelldal, av telegrafbestyrer Th. Lundlie  204
    Hattfjelldal flyplass, av Egil Falch  205
 Tradisjon, seder og samlivsformer, av Konrad Svenskvoll  209