Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga frå 1700 til 1830-åra
Bind: 1-2
Forfatter(e): Henrik Sødal
År: 1973
Utgitt: Orkanger
Sider: 268
Kilde: BIBSYS

Innhold

     Side
FØREORD       5
FOLKETALET I BYGDA GJENNOM SKIFTANDE TIDER       8
   
JORDBRUKET FØRST PÅ 1700-TALET     14
      Godseigar, sjøleigar, leiglending, husmann   
     
BYGDA GJENNOM TRENGSELSTIDER     32
  Uår og ulykker     32
  Den store nordiske krigen og tyngslene på folk under krigen     33
  Militære frå Hemne     38
  Lysning     45
  Nye uår og ulykker     45
     
ARBEIDSLIV, ØKONOMISKE OG SOSIALE KÅR SEINARE I HUNDREÅRET        48
  Fleire sjøleigande bønder     48
  Kårfolk    54
  Garden med hus og reiskap     57
  Potetdyrkinga     67
  Korndyrkinga     68
  Kvernar     69
  Lindyrking, humle     73
  Krøtterhald     73
  Seterdrifta     74
  Gode og dårlige åringar     77
  Mat og klede     79
  Skogsdrift og sagbruk     83
  Jakt og fiske     95
  Handverk   101
  Handel  110
  Samferdsel   115
     
LOV OG RETT   132
  Øverheite, stiftamtmann, fut og skrivar   132
  Lensmenn   135
  Tingmøte, straffesaker og rettstvistar   139
     
 KYRKJELIV OG OPPLYSNINGSARBEID   154
  Kyrkjebygningane, kyrkjegods og økonomi   154
  Prest og klokkar først på hundreåret   164
  Opplysningstida, Christoffer Budde og Johan Schelderup Borch   176
  Ei 80-års klokkarsoge   188
  Omgangsskulen i Hemne gjennom hundre år   194
     
BYGDA I FØRSTE MANNSALDEREN ETTER 1800   219
  Uår og uferd   219
  Militære frå Hemne i hæren   222
  Sjømilitære   230
  Fredsåra etter 1814   232
     
GLØTT FRÅ BYGDELIVET KRING 1800 OG NÆRMASTE ÅRA ETTERPÅ   239
FRAMOVER MOT KOMMUNALT SJØLVSTYRE  248
ETTERORD   253
KJELDELISTE   255
PERSONREGISTER   259
LISTE OVER BILETE OG DIAGRAM   264
MYNT, MÅL OG VEKT I GAMMAL TID   265