Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Bygdesoga frå 1830-åra til 1940
Bind
2
Forfatter(e)
Kolbjørn Aune
År
1979
Utgitt
Orkanger
Sider
400
Kilde
BIBSYS

Innhold

 FØREORD     7
  
 1830-1865   KOMMUNALT SJØLSTYRE 
 Kommunestyringa     9
 Fattigstellet   15
 Skulen og folkeboksamlinga   21
 Kjerka og det religiøse livet   31
 Helsestell og sjukdom   43
 Vegstellet. Post og ferdsel   52
 Sammendrag 1830-1865   60
  
 1865-1900   OMSKAPINGSTID 
 Innflytting og utvandring   61
 Handverk og industri   74
 Handelsmenn og ny samferdsel 105
 Godt fiske og nytt jordbruk 157
     Fiske og fiskarar 157
     Jordbruket 183
 Nye kjerker og skular. Lagslivet vaknar     223
 Kjerka og skulen 223
 Religiøst og verdsleg lagsliv 238
 Sammendrag 1865-1900 266
  
 1900-1940   FRAMSTEGSÅR OG DÅRLEGTID 
 Næringliv og samferdsel 269
    Folketal og næringsstruktur 269
    Jordbruk 273
    Skogsdrift 290
    Industri 299
    Fiske og kvalfangst 309
    Samferdsel 321
    Kraftutbygging 328
 Politikk - sosialt og kulturelt liv 332
    Unionskløyving og kommunedeling 332
    Lokal politikk og administrasjon 339
    Arbeidarrørsla 345
    Målsak og namnestrid 347
    Fråhaldsrørsle og forbodstid 349
    Religion og kjerke 351
    Skulen og ungane 353
    Helse- og fattigstell 358
 Mellomkrigstida 365
    Låge prisar. Gjeld og tvangsauksjonar 365
    Arbeidsløyse 367
    Nødsarbeid og bureising 369
    Offentleg stønad 377
    Skatt og kommunegjeld 384
 Sammandrag 1900-1940 392
 Kjelder 395
 Sakregister 399