Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga frå 1830-åra til 1940
Bind: 2
Forfatter(e): Kolbjørn Aune
År: 1979
Utgitt: Orkanger
Sider: 400
Kilde: BIBSYS

Innhold

 FØREORD      7
   
 1830-1865   KOMMUNALT SJØLSTYRE  
 Kommunestyringa      9
 Fattigstellet    15
 Skulen og folkeboksamlinga    21
 Kjerka og det religiøse livet    31
 Helsestell og sjukdom    43
 Vegstellet. Post og ferdsel    52
 Sammendrag 1830-1865    60
   
 1865-1900   OMSKAPINGSTID  
 Innflytting og utvandring    61
 Handverk og industri    74
 Handelsmenn og ny samferdsel  105
 Godt fiske og nytt jordbruk  157
     Fiske og fiskarar  157
     Jordbruket  183
 Nye kjerker og skular. Lagslivet vaknar      223
 Kjerka og skulen  223
 Religiøst og verdsleg lagsliv  238
 Sammendrag 1865-1900  266
   
 1900-1940   FRAMSTEGSÅR OG DÅRLEGTID  
 Næringliv og samferdsel  269
    Folketal og næringsstruktur  269
    Jordbruk  273
    Skogsdrift  290
    Industri  299
    Fiske og kvalfangst  309
    Samferdsel  321
    Kraftutbygging  328
 Politikk – sosialt og kulturelt liv  332
    Unionskløyving og kommunedeling  332
    Lokal politikk og administrasjon  339
    Arbeidarrørsla  345
    Målsak og namnestrid  347
    Fråhaldsrørsle og forbodstid  349
    Religion og kjerke  351
    Skulen og ungane  353
    Helse- og fattigstell  358
 Mellomkrigstida  365
    Låge prisar. Gjeld og tvangsauksjonar  365
    Arbeidsløyse  367
    Nødsarbeid og bureising  369
    Offentleg stønad  377
    Skatt og kommunegjeld  384
 Sammandrag 1900-1940  392
 Kjelder  395
 Sakregister  399