Hole bygdebok. Historien om Hole

Hole bygdebok. Historien om Hole
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel
Det var her det begynte
Bind
6
Forfatter(e)
Gudmund Bakke
År
2013
Utgitt
Hole kommune
ISBN
978-82-997234-3-5
Sider
977
En del av verket
Hole bygdebok
Kilde
BIBSYS

Se Hole kommunes e-lenker til samtlige bøker i serien

Omtale fra kommunen:
Bind 6 forteller om alt fra  geologi, istid og steinalder til den spennende sagatida da Hole fostret flere norske rikskonger. Vi kan også lese om næringsliv, kirke,  tømmerfløting, husmannsvesen, forsvar og krig. Den generelle bygdehistorien inneholder også Krokskogens finner, trekølbrenning og seterliv. Kultur- og foreningslivet i bygda har også fått sin fortjente plass