Id herred. En grænsebygds historie

Id herred. En grænsebygds historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Harald Bakke
År: 1915
Utgitt: Fredrikshald : I hovedkommission hos E. Sem
Sider: XVI, 604 s.
Kilde: BIBSYS