Johan og Petrine Jansens etterslekt og aner

Johan og Petrine Jansens etterslekt og aner
Johan og Petrine Jansens etterslekt og aner
Drammen – A. Reinsbø / G. Mile
2002
73
Arne Reinsbø og Gunnar Mile

Petrine og Johan Jansen som bodde og hadde skomakerverksted på Strømsø. De er utgangspunkt for boken og oldeforeldrene til forfatterne.