Kaptein Hans Ibsen i Nes med nær familie og kanskje fjern slekt

Kaptein Hans Ibsen i Nes med nær familie og kanskje fjern slekt
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Trygve Fosstveit
År: 1996
Utgitt: Årbok for Telemark
Sider: s. 54-58
Emne:
Kilde: Telemarksbiblioteket
Finnes i: Årbok for Telemark, 42, 1996