Kilder fra Sola

Kilder fra Sola
Kilder fra Sola
Tanangers Minne og Sola Historielag
Tanangers Minne og Sola Historielag har samlet sammen det de har av kilder og laget en nettressurs for de enkelte gårdene i Sola.