Kokkehaugen : mellom herregård og spinnesal

Kokkehaugen : mellom herregård og spinnesal
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): Roger Prang
År: 2002
Utgitt: Kokkehaugen velforening
Sider: 214
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Fra villmark til industrisamfunn   11
 Veden Herregård   59
 Minnestøtten i Vadskogen   67
 Luftbane fra Veden til Kaken   73
 Brevet til Amerika   77
 Borgfoss og Jensgården   81
 Hverdagen for husmødre og barn på Kokkehaugen         85
 Tistedalens Musikforening   91
 Kristenliv og avholdssak på Kokkehaugen   95
 Om skolegangen for barna på Kokkehaugen 113
 Livsminner fra Kokkehaugen 122
  
   – Aksel Pedersen (1892-1983) 
   – Agnes Henriksen  (f. 1900) 
   – Otto Løkkeberg (1915-2001) 
   – Aage Johansen (f. 1917) 
   – Else Gjendem (f. 1921) 
   – John Prang (f. 1921) 
   – Håkon Hellgård (f. 1922) 
   – Mary Braathen (f. 1924) og Inger Lundgren (f. 1926)      
   – Oscar Olsen (f. 1924) og Hans Olsen (f. 1930) 
   – Jakob Stensvik (f. 1926) 
   – Egil Jørstad (f. 1937) 
   – Roar Johansen (f. 1955) 
  
 Etterkrigsmodellenes glansdager 189
 Peter i Vastua – utdrag fra «Sør i landet nord i sjøen» 203
 Litteratur om Kokkehaugen og Tistedal 211