Kristianias historie

Kristianias historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: 1624-1740
Bind: 2
Forfatter(e): Edvard Bulle
År: 1927
Utgitt: Kristiania kommune
Sider: 503
Kilde: BIBSYS

Innhold

 

Side

 Anlægget      1 –   10
 Kristianias ældste bebyggelse      11 –   36
 Kristian IV’s Akershus    37 –   52
 Befolkningen    53 –   68
 Handel og skipsfart i den første menneskealder         69 – 122 
 Byen og oplandet  123 – 128 
 Bymarken  129 – 134
 Havnen og bryggene  135 – 140
 Gamlebyen  141 – 152
 Forstædene  153 – 164
 Pest og fest  165 – 172
 Privilegiene  173 – 182
 Byens styre i den første menneskealder  183 – 198
 De ældste laugene i Kristiania  199 – 210
 Ladestedene  211 – 218
 Skolevæsen og aandsliv  219 – 234
 Handel og skibsfart  1660 – 1680  235 – 290
 Byprivilegiene av 1662  291 – 296
 Byens styre  1662 – 1740  297 – 320
 Bebyggelse og regulering  1686 – 1740  321 – 346
 Akershus  1648 – 1716  347 – 356
 Økonomiske forhold  1680 – 1709  357 – 402
 Den store toldsvig  403 – 416
 Handel og skibsfart i krigs- og nedgangstider  417 – 444
 Sociale forhold efter 1660  445 – 468
 Beleiringen i 1716  469 – 482
 Person- og stedregister  483 – 496
 Illustrationsfortegnelse  497 – 503