Kristianias historie

Kristianias historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
1878-1924
Bind
5
Forfatter(e)
S C Hammer
År
1928
Utgitt
Kristiania kommune
Sider
577
Kilde
BIBSYS

Innhold

 

 Side

 Byutvidelsen av 1878 og dens følger for den kommunale økonomi      1 -   18
 Arbeiderbefolkningen og den nye tid   19 -   34
 Statuer og mennesker   35 -   54
 Tidsaanden og forholdene omkring 1880   55 -   68
 Muligheter og tilløp   69 -   84
 Kommunestyret og oppositionen i begyndelsen av 1880-aarene   85 -   98
 Storbyvekst og utfartstrang   99 - 116
 Sociale og kulturelle brytninger i første halvpart av 1880-aarene 117 - 132
 Økonomiske tiltak og forskyvninger i begyndelsen av storbytiden 133 - 148 
 Byen og det begyndende social-demokrati 149 - 168
 Forhold og begivenheter sidst i otti-aarene 169 - 186
 Fra otti- ind i nitti-aarene 187 - 200
 Hovedstaden ved indledningen til unionskrisen 201 - 214
 Fra kongetoget til systemskiftet inden kommunen 215 - 230
 Systemskiftet i teori og virkelighet indtil utgangen av 1896 231 - 246
 Jobbetiden og forutsætningerne for den økonomisk og socialt 247 - 262
 Krisen og dens eftervirkninger 263 - 278
 Kommunen ved utgangen av det nittende aarhundrede 279 - 296
 Bryggeforhold og havnereguleringer omkring aarhundreskiftet 297 - 312
 Nedgangsaarene og følgerne av dem i slutten av unionstiden                313 - 326
 Kristiania i 1905 327 - 352
 Den nye arbeidsdag og hovedstaden indtil Bjørnsons død 353 - 374
 Fra unionsbruddet til jubilæumsaaret 1914 375 - 392
 Kommunen og boligspørsmaalet 393 - 412
 Jubilæumsaaret og krigsutbruddet 413 - 432
 Træk av spekulationslivet under høikonjunkturen 433 - 454
 Stemninger og forhold indtil utgangen av 1918 455 - 476
 Kristiania kommune gjennem krigsaarene 477 - 492
 De sidste fem aar før navnskiftet 493 - 512
 Kristianias 300-aars jubilæum 513 - 522
 Literaturens og virkelighetens Kristiania 523 - 532
 Kristianias ordførere 1837 - 1924 533 - 551
 Person- og sted-register 553 - 565
 Illustrationsfortegnelse 567 - 574
 Fra komiteen for Kristanias Historie 575 - 577