Kven Johan Jakob Danielsen Johansen (Tanelin-Junttu) 1855-1945, fisker og gårdbruker fra Luftjok i Tana

Kven Johan Jakob Danielsen Johansen (Tanelin-Junttu) 1855-1945, fisker og gårdbruker fra Luftjok i Tana
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel
Barn, barnebarn, oldebarn og søsken
Forfatter(e)
Thormod Holti
År
2012
Utgitt
Eget forlag
ISBN
978-82-994355-5-0
Sider
116
Kilde
BIBSYS