Lauvangr : Lavangens beskrivelse

Lauvangr : Lavangens beskrivelse
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): E. Fredriksen
År: 1931
Utgitt: Lavangen Kulturstyre
Sider: 178
Kilde: BIBSYS

Trykket opp på nytt i 1983

Innhold

 Lauvangr  9
 Snebræer  14
 Fjellvatn  14
 Elve  14
 Veier og bruer  17
 I eldre tider  18
 Handel  19
 Religion  30
 Kirke og prest  39
 Gårder  45
 Kvænblandinger  96
 Lærere, kjøpmenn m.fl. fra Lavangen  98
 Utskrift av Ibestad kirkebok  101
 Skolen og vekkelsen  120
 Folketellingen 1769  123
 Folketellingen 1801  127
 Litt mer om dansketiden  134
 Folketellingen 1825  137
 Matrikulen av 1723  148
 Rettsvesenet  151
 Sundhetsvesenet  152
 Folketellingen 1845  155
 Fra Diplomatorium Norwegicum  169
 Gårdmennenes økonomiske forhold  170
 Ugifte, unge menns økonomiske stilling  172
 Småstykker  175