Lauvangr : Lavangens beskrivelse

Lauvangr : Lavangens beskrivelse
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e): E. Fredriksen
År: 1931
Utgitt: Lavangen Kulturstyre
Sider: 178
Emne:
Kilde: BIBSYS

Trykket opp på nytt i 1983

Innhold

 Lauvangr 9
 Snebræer 14
 Fjellvatn 14
 Elve 14
 Veier og bruer 17
 I eldre tider 18
 Handel 19
 Religion 30
 Kirke og prest 39
 Gårder 45
 Kvænblandinger 96
 Lærere, kjøpmenn m.fl. fra Lavangen 98
 Utskrift av Ibestad kirkebok 101
 Skolen og vekkelsen 120
 Folketellingen 1769 123
 Folketellingen 1801 127
 Litt mer om dansketiden 134
 Folketellingen 1825 137
 Matrikulen av 1723 148
 Rettsvesenet 151
 Sundhetsvesenet 152
 Folketellingen 1845 155
 Fra Diplomatorium Norwegicum 169
 Gårdmennenes økonomiske forhold 170
 Ugifte, unge menns økonomiske stilling 172
 Småstykker 175