Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne

Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
År: 1800 ca
Utgitt: det Kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskab
Sider: 362 sider, 65 tavler
En del av verket: Lexicon over adelige Familier i Danmark Norge og Hertugdømmerne
Kilde: Frederiksberg Kommunes Biblioteker

Komplett i 2 bind.

Skrevet på dansk.