Lista : en bygdebok

Lista : en bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e)
Abraham Berge
År
2006
Utgitt
Klokkhammer forlag
Sider
966
Kilde
BIBSYS

1. utg: 1926, 957 sider.

2. utgaven fra 2006 har opplysninger om gården Kotland satt inn til slutt og etterord av fylkesantikvar i Vest-Agder Frans-Arne Stylegar.

Innhold

   Side
       I.Bygd og navn    1
      II.Tidligere skrifter om Lista:  Snorre. 2.  --  Peder Claussen 3.  --  A. Tostrup 4.  --  A. Eckstorne 6.  --  P. Holm 8.  --  C. Flood 12.  
     III.Fjeldgrund og jordbund  (av P. A. Øyen)    13
     IV.Planteveksten paa Lista  (av lektor Vesthassel)   67
      V.Skogen  (av planteskolebestyrer Almark)   92
     VI.Litt om dyreliv og jagt paa Lista  (av Vesthassel)   97
    VII.Lista i forhistorisk tid  (av museumsdirektør Petersen)  113 
   VIII.Bygdeskikker 236.  --  Indbo og løsøre 245.  --  Gaardsredskaper 248.  --  Maten 250.  
     IX.Litt om Listedialekten  (av lektor M. Ore)  254 
      X.Kirkelige forhold  i tidligere tid 265.  --  Vanse kirke  (av D. J. Meberg) 280. 
     XI. Prester paa Lista  313 
 Erik 313.  --  Baard 313.  --   Salmund 313.  --  Ivar 314.  --  Einar Jonsøn 314.  --  Andor Halstensøn 315.  --  Erengilze Pedersen 315.  --  Gutorm Monsøn 316.  --  Andreas Laurensøn 316.  --  Mikel Skytt 316.  --  Kristofer Mikelsen Skytt 317.  --  Jørgen Hemingsen Storck 317.  --  Anders Jørgensen Storck 319.  --  Daniel Pedersen 325.  --  Nils Hansen Budding 325.  --  Daniel Nilsen Lister 326.  --  Povel Hansen Holst 327.  --  Povel Jakobsen Riis 327.  --  Johs. Olpius 328.  --  N. A. Toldorph 328.  --  M. Tyrholm 329.  --  S. Bugge 331.  --  P. O. Bugge 333.  --  P. S. Abel 334.  --  U. F. Arneberg 335.  --  Chr. Wulff 336.  --  J. Fritzner 337.  --  H. Sartz 338.  --  U. F. Koren 339.  --  S. B. Refsum 340.  --  O. Kvasnes 340. --  Kapellaner 341. 
    XII.Skolevæsen:   De gamle degner 343.  --  Bokforraad 359.  --  Skrivekunst, bumerker 360. 
   XIII.Veivæsen.  
 De ældre veianlæg  (av P. Holmesland) 362
 De nyere veianlæg  368
   XIV. Næringsliv:  Jordbruk og husdyrbruk  376 
 Matrikulen 378.  --   Sandflukt 383.  --  Fiskeri 385.  --  Industri  --  Listebaaten Gjert Ore 391.  --  Haandverk 397.  --  Sjøfart, utvandring 398. 
    XV.Bønder og  embedsmænd 401 
   XVI. Listelændinger i det offentlige liv  410 
 Stortingsmænd fra Lista 421.  --  Vanse  --  nu Lista herredsstyre 424.  --  Listas ordførere  --  Listas elektrificering 427.  
  XVII. Et og andet fra ældre tid:  Hekseprocesser 431
 Marta Ore 436.  --  Kirsten Snabbe 439.  --   Barbro Poddelopt (Tosaas) 439.  --  Steinvor Sørhelle 448. 
 Lensherrer paa Huseby:  Stig Bagge  (av P. Holmesland) 452.  --  Sofie Lykke 474.  --  L. Galtung 475.  
 XVIII.Lensmænd paa Lista  477
   XIX. Læger i Vanse og Farsund  (av overlæge H. Sundt)  481
    XX.De Listers skrivere  (av Trygve Sundt) 490
   XXI. Gaardshistorie   549
 Indledning.  a. Tidligere eiendomsforhold 549.  --  b. Hvem har eiet bygdens jord? 553.  --  c. Naar kom jorden tilbake til bønderne? 559.  
  XXII.De enkelte gaarde  563
 1. Aamdal 563.  --  2. Aamland 567.  --  3. Aasen 569.  --  4. Aasulfvig 570.  --  5. Beiske 571.  --  6. Bjørnestad 572.  --  7. Biland 575.  --  8. Borhaug 579.  --  9. Brastad 585.  --  10. Brækne 586.  --  11. Bryne 591.  --  12. Buland 594.  --  13. Duvold 596.  --  14. Dyngvold 599.  --  15. Eikeland 601.  --  16. Eitland 602.  --  17. Elle 604.  --  18. Ellenes 610.  --  19. Farø 611.  --  20. Fjellestad 613.  --  21. Frestad 616.  --  22. Fredstadheien 621.  --  23. Frestadvig 621.  --  24. Frøyland 622.  --  25. Frøysti 625.  --  26. Gjeldal 627.  --  27. Grimsby 628.  --  28. Grostøl 631.  --  29. Haale 633.  --  30. Halland 634.  --  31. Halland paa Heien 635.  --  32. Hananger 637.  --  33. Hauge, vestre 651.  --  34. Hauge, østre 656.  --  35. Helvig 662.  --  36. Hervold 667.  --  37. Heskestad 669.  --  38. Hoskuldsnes 671.  --  39. Huseby 672.  --  40. Høiland 701.  --  41. Jaatog 704.  --  42. Jølle 706.  --  43. Jørstad 712.  --  44. Kalleberg 714.  --  45. Knivsland 720.  --  46. Knivstad 722.  --  47. Kjørrefjord 723.  --  48. Kvillio 727.  --  49. Kylleberg 733.  --  50. Kyrvig 737.  --  51. Langager 738.  --  52. Langeland 741.  --  53. Launes 745.  --  54. Lien 746.  --  55. Lindland 747.  56. Listeid 748.  --  57. Lunde 752.  --  58. Maberg 759.  --  59. Meberg 763.  --  60. Midhassel 766.  --  61. Mosvold 777.  --  62. Neseim 780.  --  63. Nordberg 783.  --  64. Nordhassel, nedre 787.  --  65. Nordhassel, øvre 790.  --  66. Nørskaar 797.  --  67. Ore 799.  --  68. Penne 804.  --  69. Raastad, øvre 808.  --  70. Raastad, nedre 811.  --  71. Reisvold 813.  --  72. Rudjord 814.  --  73. Rødland paa Heien 816.  --  74. Rødland, vestre 817.  --  75. Rødland, østre 818.  --  70. Salen 819.  --  77. Sandvig 820.  --  78. Sellegrod 821.  --  79. Senæger 823.  --  80. Sigersvold 825.  --  81. Skagen 828.  --  82. Skagelien 829.  --  83. Skeibrok 830.  --  84. Skeime, øvre 833.  --  85. Skeime, nedre 838.  --  86. Skistad 840.  --  87. Skjoldnes 842.  --  88. Skollevold 844.  --  89. Slevdal 846.  --  90. Slettestrand 851.  --  91. Snabbe 852.  --  92. Solberg 854.  --  93. Stave 856.  --  94. Steinsvold 862.  --  95. Stokke 863.  --  96. Straumsland 864.  --  97. Sudland 869.  --  98. Suggensø 871.  --   99. Sunde 872.  --  10. Suttevig 877.  --  101. Tjørve 878.  --  102. Tomstad 890.  --  103. Torp 894.  --  104. Tveit 896.  --  105. Trøiberg 898.  --  106. Uddal 899.  --  107. Uhjell 902.  --  108. Vaagsvold 903.  --  109. Vanse 908.  --  110. Vatne, vestre 914.  --  111. Vatne, østre 918.  --  112. Velle 920.  --  113. Vesthassel 923.  --  114. Vetteland 929.  --  Vere 931.  --  115. Vere, østre 932.  --  116. Vere, midtre 936.  --  117. Vere, vestre 940.  --  118. Vigan 943.  --  119. Vigmostad 944.  --  120. Vinneim 945.  --  121. Øihovden 948.  --  122. Øivold 950.  --  123. Østhassel 951 --. 
   
 Tillegg: Kortland 958.  
   
 Lista i forhistorisk tid - for 80 år siden. Av Frans-Arne Stylegar .... 960