Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Garder og slekter
Bind
2
Forfatter(e)
Jørgen Barthold Morthoff
År
2006
Utgitt
Løten historielag
ISBN
978-82-997361-3-8, 82-997361-3-7
Sider
759
En del av verket
Løtenboka
Kilde
BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1953

Innhold

  

 REGISTER

 
 G.nr. B.nr.

Gardsnavn 

 Side
  Grylling     7
   77    1,  
   78   1 Grylling østre     7
   77   2 Nyløkken   16
   77   3 Slåttum   17
   77   4 Lilleengen   18
   77   5 Flaten   18
   79   1 Grylling vestre   18
   79   2 Skjøllendal   26
   79   3 Mellum   26
   80   1 Klette   27
   80   2 Klettsveen   33
   80   3 Nordhagen   34
   80   4 Alfei nordre   34
   80   5 Alfei søndre   37
   80   6 Alfei østre   39
   80   7 Alfei vestre   39
   81   1 Enge   40
   81   2 Nordengen   46
   81   3 Kvernengen   47
   82   1 Foskum   50
   82   2 Slåtten eller Foskumslåtten     58
   83   1 Brevad   58
   83   2 Sagholmen   66
   83   3 Tanga   66
   83   4 Jordet   67
   83   5 Engen   67
   83   6 Stenset   68
   83   7 Furali   69
   84   1 Nordset   70
   84   2 Engen og Norsted   77
   84   3 Langengen   79
   84   4 Engen (Nordsetenga)   80
   84   5 Kvernhusløkken   81
   84   6 Formo   84
   84   7 Skogli   86
   85   1 Linsveen   86
   86   1 Linsveen øvre   87
   87   1 Linsvemyren   89
   88   1 Karlstad   90
   89   1 Nordby   92
   90   1 Mathisrud   94
   91   1 Mathisrud (Årsrudsveen)   96
   91   2 Bakstad   99
   92   1 Gjevaldsbråten 100
   92   2 og 3  Bråten og Bråten østre 103
   93   1 Greften 105
   94, 95 og 96  Svartbekken 107
   94   1 og 2 Svestad 107
   95   1 Svartbekken nordre 109
   96   1 Svartbekken søndre 110
   97   1 Karterud 114
   97   2 Karterudslåtten 121
   97   3 Karterudstuen 121
     Langset 123
   98   1 Langset vestre 125
   98   3 Petersborg søndre 129
   98   2 Petersborg nordre 131
   98   4 Slåtbakken 133
   98   5 Engekroken 135
   98   6 og 7 Holmen og Langsetholmen 135
   98   8 Orhaug 136
   99   1 Langset østre 136
   99   2 Slåtten (Langsetslåtten) 141
 100   1 Holen nordre 143
 100   2 Holsstuen 150
 100   3 Holaker 152
 101   1 Holen nordre 153
 101   2 Furuly 156
 102   1 Nordsveen 156
 102   2 Nyborg 158
 102   3 Ophus 159
 103   1 Slåtten 161
 104   1 Løvbak 163
 105   1 og 2 Fuglbrenna 165
 106, 107 og 108   Løvlien 167
 106   1 Løvlien nordre 167
 107   1 Rasmusløkken 167
 108   1 Løvlien 170
 108   2 Løvlien østre 173
 108   3 Lilleløkken 175
 109   1 Granlia 175
 109   2 Li 179
 110   1 Petersborg 180
 110   2 Østborg 182
 111, 112 og 113  Romplassene 183
 111   1 Rom nordre 183
 112   1 Rom søndre 186
 113   1 Rom vestre 189
 114   1 Rødmoen 190
 114   2 Rød 194
 114   3 Sveløkken 195
 115   1 Bækkum 195
 116   1 Kavlediket 197
 117   1 Nyjordet 198
 117   2 Nyjordsengen 201
 118   1 Riseng 201
 118   2  Risengstuen 211
 118    3 Risenghagen 213
 118   4 Risengbakken 214
 118   5 Østerhagen 215
 118   6 Nordby 215
 119   1 Bransrud 216
 119   2 Bransrudstuen 222
 119   3 Nordløkken 223
 119   4 Seterløkken 223
 119   5 og 6 Bransrud søndre og østre 224
 120   1 Rogstad lille 225
 121   1 og 2 Stor-Rogstad 231
 121   3 Rognstad 257
 121   4 Jønsrud nordre 257
 121   5 Ramsøy 258
 121   6 Frogner 259
 121   7 Håkenstad 259
   Limholtfeltet 259
 122   1 Murstad 261
 122   2 Olstad 271
   Murstadenga 271
 123   1 Kjøs 272
 123   2 Kjøsødegård 281
 124   1 Frønset 282
 124   2 Østerløkken 288
 125   1 Ekrum 289
 125   2 Ekrumshagen 296
 126   1 Jønsrud 297
 127  Jønsrudbakken 307
 127   1 Jønsrudbakken østre 308
 127   2 Jønsrud vestre (Nybak) 309
 128   1 Brennholen lille 309
 128   2 Bjørnerud 313
 129   1 Indby 313
 130   1 Hvitholen 314
 131   1 Brennholsstua 315
 131   2 Heimdal I 317
    Heimdal II 318
 131   3 Solbakken 318
     Kojebakken 319
 132   1 Limenholtet 319
 132   3 Lindholt 320
 133   1 Stenberg østre 321
 133   2 Stenberg 323
   Kongletorp 324
 134   1 Kongletorp søndre 324
 135   1 Kongletorp nordre 326
   Holhjem 326
   Skogtun 327
   Sagåbakgrenda 328
   Sagåbakken søndre 328
   Sagåbakken søndre I 330
 136   2 og 5 Myrhagen 331
 136   3 Anberg 333
 136   4 Persby 334
 136   6 Seterløkka 334
 136   8 Myrvang 335
 136   9 Simenstad 335
 136   1 og 7 Sagåbakken søndre II 336
 137   1 Sagåbakken mellom 338
 137   2 Østersvea 342
 137   3 Nordberg 342
 137   4 Bredsvold 344
 138   1 Sagåbakken nordre 344
 138   2 Smedstad 347
 138   3 Hansløkka 348
 138   4 Sagatun 348
 139   1 Snekkersveen 349
 140   1 Marken 350
 141   1 Libak 353
 142   1 Lien 355
 142   2 Lihagen 357
 143   1 Slagsveen 358
 144   1 Sjølien 360
 144   3 Sjølien nordre 366
 145   1 Lundgård 368
 146   1 Enerholmen 372
 147   1 Rådelsmyra 374
 148   1 Rådelsrønningen 374
 149   1 Overud (Glomstadholen) 375
 150   1 Tobru 378
 150   2 Kjølstad 380
 150   3 Lindløkken 382
 151   1 Ebru 382
 151   2 Østjordet 386
 151   3 Rundhaug 387
 151   4 Nordgård 388
 151   5 Kjemli 389
   Ebru sag 389
   Husum 389
 152   1,  
 153   1 Husum vestre med Jonsholen    390
 154   1 Husum østre m/Tømte-Husum    392
 155   1 Ånestad  395

 

 

  

 REGISTER

 
 G.nr. B.nr.

Gardsnavn 

 Side
 156   1 Sigstad 404
 156   2 Sterud 422
 157   1 Stabberud 423
 157   2 Butterud 432
 157   3 Granerud 435
 157   4 Linner 436
 157   5 Myrvang 436
 158   1 Brenna 437
 159   1 Talbak 438
 160   1 Vivelstad 439
 160   2 Rydningen 446
 160   3 Eneberg 448
 160   4 Synstad 449
 160   5 Stensby 449
 160   6 og 7   Engen og Vivelstadengen     450
 160   8 Engelund 452
 160   9 Palerud 452
 160 10 Kjeldstad 452
 161   1 Vivelstadstuen 452
 162   1 Roset 454
 162   2 Livenhagen 461
 162   3 Livensveen 463
 162   4 Liven nordre 466
 162   5 Roset søndre  466
 163  Liven 466
 163   1 Liven østre 473
 163   2 Liven søndre II 474
 163   3 Livenengen 481
 163   4 Livenløkken 482
 163   5 Livenstuen 482
 163   9 Opaker 483
 164   1 Livenbakken 484
 165   1 Tømmerholen 486
 165   2 Øverby 489
 165   3 Hoel 490
 166   1 Grefsheim 491
 167   2 Mosjøberget med Østerhaug     492
 167   1 Østerhaug 494
 168   1 Nysveen 500
 168   2 Nysveen vestre 502
 169   1 Nysverydningen 504
 170   1 og 2 Gauksletten 506
 170   3 Gaukslettrydningen 508
 171   1 Høgholen 509
 172   1 Bjørnstad 512
 172   2 Bjørnstad vestre 519
 172   3 Bjørnstad søndre 520
 172   4 Norstad 521
 173   1 Bløtmyren 521
 174   1 Sveen østre 523
 174   2 og 4 Evenstad 529
 174   3 Hanstad 531
 174   5 Alme 532
 174   6 Elvang 532
 174      7 Svestad 533
 174   8 Opstad 533
 175   1 Storødegarden 535
 176   1 og 2 Langvegg 537
 177   1 og 2 Jønsberg 542
 178   1 Nordviødegard 548
 178   2 Østlund 550
 179   1 Løvhaugen 551
 179   2 Løvhaugengen 553
 180   1 Heggelund 554
 181   1 og 2 Tangnes 560
 181   3 Dyrisveen 565
 181   4 Hovslund 566
 181   6 Østnes 568
 181   7 Østråt 568
 181   8 Stengård 569
 181   9 Hov midtre 570
 181 10 Tangneshagen 571
 181 11 Østmo 571
 181 13 Håkenstu 572
 182   1 Hov 572
 182   2 Lillehov 585
 183   1 Hovs ødegard 586
 184   1 Dyri 593
 184   2 Dyrisveen østre 604
 184   3 Bjørklund 605
 184   4 Fjeldvang 605
 184   5 Hafslund 606
 184   6 Hagajordet 606
 184   9 Søeng 606
 184 10 Dyristuen 606
 184 11 Dyrihagen 607
 184 12 Søhagen 608
 184 13 Engemoen 608
 184 14 Stubstad 609
 184 15, 16 og 17  Møstad 609
 185   1 Korildstad 610
 185   2 Hagastuen 616
   Solhaug 617
 186   1 Flakstad 618
 186   2 Helset 626
 187   1 Moen 626
 188   1 Vea 627
 188   2 Nordli 634
 188   5, 6, 7,  
    8 og 11 Vealund m. v. 636
 188   9 Kongshaug 638
 188 10 Grøndalen 639
 188 12 Haugjordet 640
 188 13 Ingstad 640
 188 14 Gaukerud 642
 272   1 og  
 188 16 Gresbak 642
 189   1 Tobæk 643
 189   2 Lilleløkken 646
 190   1 Nybruket 646
 191   1 Trømnes 649
 191   2 Ringvold 657
 192  Holen østre 657
 192   2 Bækkelund 665
 192   3 Nystykket 666
 192   4 Holstad 667
 193   1 Vemstad 668
 194   1 Færgen 675
 195   1 Enge østre 681
 195   2 Enge søndre 696
 195   3 Engesletten 700
 195   4 Årvold 702
 195   5 Engemoen 703
 195   6 Karlsminde 704
 195   7 Engebakken 704
 195   8 Engebakken søndre 705
 196  Berg 706
 196   1 Berg østre 709
   Berg vestre 718
   Løtenbyen 724
   23 29 Engen 741
   23 39 Myrli 742
 Klokker Hans Børresen og hans skole 745
 Noter og rettelser til 1. bind 749

 

REGISTER

 
 Alfei nordre   34
 Alfei søndre   37
 Alfei vestre   39
 Alfei østre   39
 Alme 532
 Anberg 333
  
 Bakstad   99
 Berg 706
 Berg vestre 718
 Berg østre 709
 Bjørklund 605
 Bjørnerud 313
 Bjørnstad 512
 Bjørnstad søndre    520
 Bjørnstad vestre 519
 Bløtmyren 521
 Bredsvold 344
 Bransrud 216
 Bransrudstuen 222
 Bransrud søndre og østre     224
 Brenna 437
 Brennholen lille 309
 Brennholsstua 315
 Brevad   58
 Bråten og Bråten østre 103
 Butterud 432
 Bækkelund 665
 Bækkum 195
  
 Dyri 593
 Dyrihagen 607
 Dyristuen 606
 Dyrisveen 565
 Dyrisveen østre 604
  
 Ebru 382
 Ebru sag 389
 Ekrum 289
 Ekrumshagen 296
 Elvang 532
 Eneberg 448
 Enerholmen 372
 Enge   40
 Enge søndre 696
 Enge østre 681
 Engebakken 704
 Engebakken søndre 705
 Engekroken 135
 Engelund 452
 Engemoen 608
 Engemoen 703
 Engen   67
 Engen 741
 Engen og Norsted   77
 Engen (Nordsetenga)   80
 Engen og Vivelstadengen 450
 Engesletten 700
 Evenstad 529
  
 Fjeldvang 605
 Flakstad 618
 Flaten   18
 Formo   84
 Foskum   50
 Frogner 259
 Frønset 282
 Fuglbrenna 165
 Furali   69
 Furuly 156
 Færgen 675
  
 Gaukerud 642
 Gauksletten 506
 Gaukslettrydningen 508
 Granerud 435
 Granlia 175
 Gjevaldsbråten 100
 Gresbak 642
 Grefsheim 491
 Greften 105
 Grylling     7
 Grylling vestre   18
 Grylling østre     7
 Grøndalen 639
  
 Hafslund 606
 Hagajordet 606
 Hagastuen 616
 Hansløkka 348
 Hanstad 531
 Haugjordet 640
 Heggelund 554
 Heimdal I 317
 Heimdal II 318
 Helset 626
 Hoel 490
 Holaker 152
 Holen nordre 143
 Holen nordre 153
 Holen østre 657
 Holhjem 326
 Holmen og Langsetholmen 135
 Holstad 667
 Holsstuen 150
 Hov 572
 Hov midtre 570
 Hovslund 566
 Hovs ødegard 586
 Husum 389
 Husum vestre med Jonsholen     390
 Husum østre med Tømte-Husum     392
 Hvitholen 314
 Høgholen 509
 Håkenstad 259
 Håkenstu 572
  
 Indby 313
 Ingstad 640
  
 Jordet   67
 Jønsberg 542
 Jønsrud 297
 Jønsrudbakken 307
 Jønsrudbakken østre 308
 Jønsrud nordre 257
 Jønsrud vestre (Nybak) 309
  
 Karlsminde 704
 Karlstad   90
 Karterud 114
 Karterudslåtten 121
 Karterudstuen 121
 Kavlediket 197
 Kjeldstad 452
 Kjemli 389
 Kjølstad 380
 Kjøs 272
 Kjøsødegård 281
 Klette   27
 Klettsveen   33
 Kojebakken 319
 Kongletorp 324
 Kongletorp nordre 326
 Kongletorp søndre 324
 Kongshaug 638
 Korildstad 610
 Kvernengen   47
 Kvernhusløkken   81
  
 Langengen   79
 Langset 123
 Langset vestre 125
 Langset østre 136
 Langvegg 537
 Li 179
 Libak 353
 Lien 355
 Lihagen 357
 Lilleengen   18
 Lillehov 585
 Lilleløkken 175
 Lilleløkken 646
 Limenholtet 319
 Limenholtfeltet 259
 Lindløkken 382
 Lindholt 320
 Linner 436
 Lundgård 368
 Linsveen   86
 Linsveen øvre   87
 Linsvemyren   89
 Liven 466
 Livenbakken 484
 Livenengen 481
 Livenhagen 461
 Livenløkken 482
 Liven nordre 466
 Livenstuen 482
 Livensveen 463
 Liven søndre II 474
 Liven østre 473
 Lundgård 368
 Løvbak 163
 Løvhaugen 551
 Løvhaugengen 553
 Løvlien 167
 Løvlien 170
 Løvlien nordre 167
 Løvlien østre 173
 Løtenbyen 724
  
 Mathisrud   94
 Mathisrud (Årsrudsveen)   96
 Marken 350
 Mellum   26
 Moen 626
 Mosjøberget med Østerhaug 492
 Murstad 261
 Murstadenga 271
 Myrhagen 331
 Myrli 742
 Myrvang 335
 Myrvang 436
 Møstad 609
  
 Nordberg 342
 Nordby   92
 Nordby 215
 Nordengen   46
 Nordgård 388
 Nordhagen   34
 Nordli 634
 Nordløkken 223
 Nordsveen 156
 Nordviødegard 548
 Nordset   70
 Norstad 521
 Nyborg 158
 Nybruket 646
 Nyjordet 198
 Nyjordsengen 201
 Nyløkken   16
 Nystykket 666
 Nysveen 500
 Nysveen vestre 502
 Nysverydningen 504
  
 Olstad 271
 Opaker 483
 Ophus 159
 Opstad 533
 Orhaug 136
 Overud (Glomstadholen) 375
  
 Palerud 452
 Persby 334
 Petersborg 180
 Petersborg nordre 131
 Petersborg søndre 129
  
 Ramsøy 258
 Rasmusløkken 167
 Ringvold 657
 Riseng 201
 Risengbakken 214
 Risenghagen 213
 Risengstuen 211
 Rognstad 257
 Rogstad lille 225
 Rogstad store 231
 Romplassene 183
 Rom nordre 183
 Rom søndre 186
 Rom vestre 189
 Roset 454
 Roset søndre 466
 Rundhaug 387
 Rydningen 446
 Rød 194
 Rødmoen 190
 Rådelsmyra 374
 Rådelsrønningen 374
  
 Sagatun 348
 Sagholmen   66
 Sagåbakgrenda 328
 Sagåbakken mellom 338
 Sagåbakken søndre 328
 Sagåbakken søndre I 330
 Sagåbakken søndre II 336
 Sagåbakken nordre 344
 Seterløkka 334
 Seterløkken 223
 Sigstad 404
 Simenstad 335
 Sjølien 360
 Sjølien nordre 366
 Skjøllendal   26
 Skogli   86
 Skogtun 327
 Slåtten 161
 Slåtten (Langsetslåtten) 141
 Slåtten eller Foskumslåtten   58
 Slåtbakken 133
 Slagsveen 358
 Slåttum   17
 Smedstad 347
 Snekkersveen 349
 Solhaug 617
 Solbakken 318
 Stabberud 423
 Stenberg 323
 Stenberg østre 321
 Stengård 569
 Stensby 499
 Stenset   68
 Sterud 422
 Stor-Rogstad 231
 Storødegarden 535
 Stubstad 609
 Svartbekken 107
 Svartbekken nordre 109
 Svartbekken søndre 110
 Sveen østre 523
 Svestad 107
 Svestad 533
 Sveløkken 195
 Synstad 449
 Søeng 606
 Søhagen 608
  
 Tanga   66
 Tangsnes 560
 Tangsneshagen 571
 Talbak 438
 Tobru 378
 Tobæk 643
 Trømnes 649
 Tømmerhol 486
  
 Vea 627
 Vealund m. v. 636
 Vemstad 668
 Vivelstad 439
 Vivelstadstuen 452
  
 Østborg 182
 Østerhagen 215
 Østerhaug 494
 Østerløkken 288
 Østersvea 342
 Østjordet 386
 Østlund 550
 Østnes 568
 Østmo 571
 Østråt 568
 Øverby 489
  
 Ånestad 395
 Årvold 702