Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Garder og slekter
Bind: 2
Forfatter(e): Jørgen Barthold Morthoff
År: 2006
Utgitt: Løten historielag
ISBN: 978-82-997361-3-8, 82-997361-3-7
Sider: 759
En del av verket: Løtenboka
Kilde: BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1953

Annonse

Innhold

   

 REGISTER

 
 G.nr.  B.nr.

Gardsnavn 

 Side
    Grylling      7
   77     1,    
   78    1  Grylling østre      7
   77    2  Nyløkken    16
   77    3  Slåttum    17
   77    4  Lilleengen    18
   77    5  Flaten    18
   79    1  Grylling vestre    18
   79    2  Skjøllendal    26
   79    3  Mellum    26
   80    1  Klette    27
   80    2  Klettsveen    33
   80    3  Nordhagen    34
   80    4  Alfei nordre    34
   80    5  Alfei søndre    37
   80    6  Alfei østre    39
   80    7  Alfei vestre    39
   81    1  Enge    40
   81    2  Nordengen    46
   81    3  Kvernengen    47
   82    1  Foskum    50
   82    2  Slåtten eller Foskumslåtten      58
   83    1  Brevad    58
   83    2  Sagholmen    66
   83    3  Tanga    66
   83    4  Jordet    67
   83    5  Engen    67
   83    6  Stenset    68
   83    7  Furali    69
   84    1  Nordset    70
   84    2  Engen og Norsted    77
   84    3  Langengen    79
   84    4  Engen (Nordsetenga)    80
   84    5  Kvernhusløkken    81
   84    6  Formo    84
   84    7  Skogli    86
   85    1  Linsveen    86
   86    1  Linsveen øvre    87
   87    1  Linsvemyren    89
   88    1  Karlstad    90
   89    1  Nordby    92
   90    1  Mathisrud    94
   91    1  Mathisrud (Årsrudsveen)    96
   91    2  Bakstad    99
   92    1  Gjevaldsbråten  100
   92    2 og 3   Bråten og Bråten østre  103
   93    1  Greften  105
   94, 95 og 96    Svartbekken  107
   94    1 og 2  Svestad  107
   95    1  Svartbekken nordre  109
   96    1  Svartbekken søndre  110
   97    1  Karterud  114
   97    2  Karterudslåtten  121
   97    3  Karterudstuen  121
       Langset  123
   98    1  Langset vestre  125
   98    3  Petersborg søndre  129
   98    2  Petersborg nordre  131
   98    4  Slåtbakken  133
   98    5  Engekroken  135
   98    6 og 7  Holmen og Langsetholmen  135
   98    8  Orhaug  136
   99    1  Langset østre  136
   99    2  Slåtten (Langsetslåtten)  141
 100    1  Holen nordre  143
 100    2  Holsstuen  150
 100    3  Holaker  152
 101    1  Holen nordre  153
 101    2  Furuly  156
 102    1  Nordsveen  156
 102    2  Nyborg  158
 102    3  Ophus  159
 103    1  Slåtten  161
 104    1  Løvbak  163
 105    1 og 2  Fuglbrenna  165
 106, 107 og 108     Løvlien  167
 106    1  Løvlien nordre  167
 107    1  Rasmusløkken  167
 108    1  Løvlien  170
 108    2  Løvlien østre  173
 108    3  Lilleløkken  175
 109    1  Granlia  175
 109    2  Li  179
 110    1  Petersborg  180
 110    2  Østborg  182
 111, 112 og 113    Romplassene  183
 111    1  Rom nordre  183
 112    1  Rom søndre  186
 113    1  Rom vestre  189
 114    1  Rødmoen  190
 114    2  Rød  194
 114    3  Sveløkken  195
 115    1  Bækkum  195
 116    1  Kavlediket  197
 117    1  Nyjordet  198
 117    2  Nyjordsengen  201
 118    1  Riseng  201
 118    2   Risengstuen  211
 118     3  Risenghagen  213
 118    4  Risengbakken  214
 118    5  Østerhagen  215
 118    6  Nordby  215
 119    1  Bransrud  216
 119    2  Bransrudstuen  222
 119    3  Nordløkken  223
 119    4  Seterløkken  223
 119    5 og 6  Bransrud søndre og østre  224
 120    1  Rogstad lille  225
 121    1 og 2  Stor-Rogstad  231
 121    3  Rognstad  257
 121    4  Jønsrud nordre  257
 121    5  Ramsøy  258
 121    6  Frogner  259
 121    7  Håkenstad  259
     Limholtfeltet  259
 122    1  Murstad  261
 122    2  Olstad  271
     Murstadenga  271
 123    1  Kjøs  272
 123    2  Kjøsødegård  281
 124    1  Frønset  282
 124    2  Østerløkken  288
 125    1  Ekrum  289
 125    2  Ekrumshagen  296
 126    1  Jønsrud  297
 127    Jønsrudbakken  307
 127    1  Jønsrudbakken østre  308
 127    2  Jønsrud vestre (Nybak)  309
 128    1  Brennholen lille  309
 128    2  Bjørnerud  313
 129    1  Indby  313
 130    1  Hvitholen  314
 131    1  Brennholsstua  315
 131    2  Heimdal I  317
      Heimdal II  318
 131    3  Solbakken  318
       Kojebakken  319
 132    1  Limenholtet  319
 132    3  Lindholt  320
 133    1  Stenberg østre  321
 133    2  Stenberg  323
     Kongletorp  324
 134    1  Kongletorp søndre  324
 135    1  Kongletorp nordre  326
     Holhjem  326
     Skogtun  327
     Sagåbakgrenda  328
     Sagåbakken søndre  328
     Sagåbakken søndre I  330
 136    2 og 5  Myrhagen  331
 136    3  Anberg  333
 136    4  Persby  334
 136    6  Seterløkka  334
 136    8  Myrvang  335
 136    9  Simenstad  335
 136    1 og 7  Sagåbakken søndre II  336
 137    1  Sagåbakken mellom  338
 137    2  Østersvea  342
 137    3  Nordberg  342
 137    4  Bredsvold  344
 138    1  Sagåbakken nordre  344
 138    2  Smedstad  347
 138    3  Hansløkka  348
 138    4  Sagatun  348
 139    1  Snekkersveen  349
 140    1  Marken  350
 141    1  Libak  353
 142    1  Lien  355
 142    2  Lihagen  357
 143    1  Slagsveen  358
 144    1  Sjølien  360
 144    3  Sjølien nordre  366
 145    1  Lundgård  368
 146    1  Enerholmen  372
 147    1  Rådelsmyra  374
 148    1  Rådelsrønningen  374
 149    1  Overud (Glomstadholen)  375
 150    1  Tobru  378
 150    2  Kjølstad  380
 150    3  Lindløkken  382
 151    1  Ebru  382
 151    2  Østjordet  386
 151    3  Rundhaug  387
 151    4  Nordgård  388
 151    5  Kjemli  389
     Ebru sag  389
     Husum  389
 152    1,    
 153    1  Husum vestre med Jonsholen     390
 154    1  Husum østre m/Tømte-Husum     392
 155    1  Ånestad   395

 

 

   

 REGISTER

 
 G.nr.  B.nr.

Gardsnavn 

 Side
 156    1  Sigstad  404
 156    2  Sterud  422
 157    1  Stabberud  423
 157    2  Butterud  432
 157    3  Granerud  435
 157    4  Linner  436
 157    5  Myrvang  436
 158    1  Brenna  437
 159    1  Talbak  438
 160    1  Vivelstad  439
 160    2  Rydningen  446
 160    3  Eneberg  448
 160    4  Synstad  449
 160    5  Stensby  449
 160    6 og 7    Engen og Vivelstadengen      450
 160    8  Engelund  452
 160    9  Palerud  452
 160  10  Kjeldstad  452
 161    1  Vivelstadstuen  452
 162    1  Roset  454
 162    2  Livenhagen  461
 162    3  Livensveen  463
 162    4  Liven nordre  466
 162    5  Roset søndre   466
 163    Liven  466
 163    1  Liven østre  473
 163    2  Liven søndre II  474
 163    3  Livenengen  481
 163    4  Livenløkken  482
 163    5  Livenstuen  482
 163    9  Opaker  483
 164    1  Livenbakken  484
 165    1  Tømmerholen  486
 165    2  Øverby  489
 165    3  Hoel  490
 166    1  Grefsheim  491
 167    2  Mosjøberget med Østerhaug      492
 167    1  Østerhaug  494
 168    1  Nysveen  500
 168    2  Nysveen vestre  502
 169    1  Nysverydningen  504
 170    1 og 2  Gauksletten  506
 170    3  Gaukslettrydningen  508
 171    1  Høgholen  509
 172    1  Bjørnstad  512
 172    2  Bjørnstad vestre  519
 172    3  Bjørnstad søndre  520
 172    4  Norstad  521
 173    1  Bløtmyren  521
 174    1  Sveen østre  523
 174    2 og 4  Evenstad  529
 174    3  Hanstad  531
 174    5  Alme  532
 174    6  Elvang  532
 174       7  Svestad  533
 174    8  Opstad  533
 175    1  Storødegarden  535
 176    1 og 2  Langvegg  537
 177    1 og 2  Jønsberg  542
 178    1  Nordviødegard  548
 178    2  Østlund  550
 179    1  Løvhaugen  551
 179    2  Løvhaugengen  553
 180    1  Heggelund  554
 181    1 og 2  Tangnes  560
 181    3  Dyrisveen  565
 181    4  Hovslund  566
 181    6  Østnes  568
 181    7  Østråt  568
 181    8  Stengård  569
 181    9  Hov midtre  570
 181  10  Tangneshagen  571
 181  11  Østmo  571
 181  13  Håkenstu  572
 182    1  Hov  572
 182    2  Lillehov  585
 183    1  Hovs ødegard  586
 184    1  Dyri  593
 184    2  Dyrisveen østre  604
 184    3  Bjørklund  605
 184    4  Fjeldvang  605
 184    5  Hafslund  606
 184    6  Hagajordet  606
 184    9  Søeng  606
 184  10  Dyristuen  606
 184  11  Dyrihagen  607
 184  12  Søhagen  608
 184  13  Engemoen  608
 184  14  Stubstad  609
 184  15, 16 og 17   Møstad  609
 185    1  Korildstad  610
 185    2  Hagastuen  616
     Solhaug  617
 186    1  Flakstad  618
 186    2  Helset  626
 187    1  Moen  626
 188    1  Vea  627
 188    2  Nordli  634
 188    5, 6, 7,    
     8 og 11  Vealund m. v.  636
 188    9  Kongshaug  638
 188  10  Grøndalen  639
 188  12  Haugjordet  640
 188  13  Ingstad  640
 188  14  Gaukerud  642
 272    1 og    
 188  16  Gresbak  642
 189    1  Tobæk  643
 189    2  Lilleløkken  646
 190    1  Nybruket  646
 191    1  Trømnes  649
 191    2  Ringvold  657
 192    Holen østre  657
 192    2  Bækkelund  665
 192    3  Nystykket  666
 192    4  Holstad  667
 193    1  Vemstad  668
 194    1  Færgen  675
 195    1  Enge østre  681
 195    2  Enge søndre  696
 195    3  Engesletten  700
 195    4  Årvold  702
 195    5  Engemoen  703
 195    6  Karlsminde  704
 195    7  Engebakken  704
 195    8  Engebakken søndre  705
 196    Berg  706
 196    1  Berg østre  709
     Berg vestre  718
     Løtenbyen  724
   23  29  Engen  741
   23  39  Myrli  742
 Klokker Hans Børresen og hans skole  745
 Noter og rettelser til 1. bind  749

 

REGISTER

 
 Alfei nordre    34
 Alfei søndre    37
 Alfei vestre    39
 Alfei østre    39
 Alme  532
 Anberg  333
   
 Bakstad    99
 Berg  706
 Berg vestre  718
 Berg østre  709
 Bjørklund  605
 Bjørnerud  313
 Bjørnstad  512
 Bjørnstad søndre     520
 Bjørnstad vestre  519
 Bløtmyren  521
 Bredsvold  344
 Bransrud  216
 Bransrudstuen  222
 Bransrud søndre og østre      224
 Brenna  437
 Brennholen lille  309
 Brennholsstua  315
 Brevad    58
 Bråten og Bråten østre  103
 Butterud  432
 Bækkelund  665
 Bækkum  195
   
 Dyri  593
 Dyrihagen  607
 Dyristuen  606
 Dyrisveen  565
 Dyrisveen østre  604
   
 Ebru  382
 Ebru sag  389
 Ekrum  289
 Ekrumshagen  296
 Elvang  532
 Eneberg  448
 Enerholmen  372
 Enge    40
 Enge søndre  696
 Enge østre  681
 Engebakken  704
 Engebakken søndre  705
 Engekroken  135
 Engelund  452
 Engemoen  608
 Engemoen  703
 Engen    67
 Engen  741
 Engen og Norsted    77
 Engen (Nordsetenga)    80
 Engen og Vivelstadengen  450
 Engesletten  700
 Evenstad  529
   
 Fjeldvang  605
 Flakstad  618
 Flaten    18
 Formo    84
 Foskum    50
 Frogner  259
 Frønset  282
 Fuglbrenna  165
 Furali    69
 Furuly  156
 Færgen  675
   
 Gaukerud  642
 Gauksletten  506
 Gaukslettrydningen  508
 Granerud  435
 Granlia  175
 Gjevaldsbråten  100
 Gresbak  642
 Grefsheim  491
 Greften  105
 Grylling      7
 Grylling vestre    18
 Grylling østre      7
 Grøndalen  639
   
 Hafslund  606
 Hagajordet  606
 Hagastuen  616
 Hansløkka  348
 Hanstad  531
 Haugjordet  640
 Heggelund  554
 Heimdal I  317
 Heimdal II  318
 Helset  626
 Hoel  490
 Holaker  152
 Holen nordre  143
 Holen nordre  153
 Holen østre  657
 Holhjem  326
 Holmen og Langsetholmen  135
 Holstad  667
 Holsstuen  150
 Hov  572
 Hov midtre  570
 Hovslund  566
 Hovs ødegard  586
 Husum  389
 Husum vestre med Jonsholen      390
 Husum østre med Tømte-Husum      392
 Hvitholen  314
 Høgholen  509
 Håkenstad  259
 Håkenstu  572
   
 Indby  313
 Ingstad  640
   
 Jordet    67
 Jønsberg  542
 Jønsrud  297
 Jønsrudbakken  307
 Jønsrudbakken østre  308
 Jønsrud nordre  257
 Jønsrud vestre (Nybak)  309
   
 Karlsminde  704
 Karlstad    90
 Karterud  114
 Karterudslåtten  121
 Karterudstuen  121
 Kavlediket  197
 Kjeldstad  452
 Kjemli  389
 Kjølstad  380
 Kjøs  272
 Kjøsødegård  281
 Klette    27
 Klettsveen    33
 Kojebakken  319
 Kongletorp  324
 Kongletorp nordre  326
 Kongletorp søndre  324
 Kongshaug  638
 Korildstad  610
 Kvernengen    47
 Kvernhusløkken    81
   
 Langengen    79
 Langset  123
 Langset vestre  125
 Langset østre  136
 Langvegg  537
 Li  179
 Libak  353
 Lien  355
 Lihagen  357
 Lilleengen    18
 Lillehov  585
 Lilleløkken  175
 Lilleløkken  646
 Limenholtet  319
 Limenholtfeltet  259
 Lindløkken  382
 Lindholt  320
 Linner  436
 Lundgård  368
 Linsveen    86
 Linsveen øvre    87
 Linsvemyren    89
 Liven  466
 Livenbakken  484
 Livenengen  481
 Livenhagen  461
 Livenløkken  482
 Liven nordre  466
 Livenstuen  482
 Livensveen  463
 Liven søndre II  474
 Liven østre  473
 Lundgård  368
 Løvbak  163
 Løvhaugen  551
 Løvhaugengen  553
 Løvlien  167
 Løvlien  170
 Løvlien nordre  167
 Løvlien østre  173
 Løtenbyen  724
   
 Mathisrud    94
 Mathisrud (Årsrudsveen)    96
 Marken  350
 Mellum    26
 Moen  626
 Mosjøberget med Østerhaug  492
 Murstad  261
 Murstadenga  271
 Myrhagen  331
 Myrli  742
 Myrvang  335
 Myrvang  436
 Møstad  609
   
 Nordberg  342
 Nordby    92
 Nordby  215
 Nordengen    46
 Nordgård  388
 Nordhagen    34
 Nordli  634
 Nordløkken  223
 Nordsveen  156
 Nordviødegard  548
 Nordset    70
 Norstad  521
 Nyborg  158
 Nybruket  646
 Nyjordet  198
 Nyjordsengen  201
 Nyløkken    16
 Nystykket  666
 Nysveen  500
 Nysveen vestre  502
 Nysverydningen  504
   
 Olstad  271
 Opaker  483
 Ophus  159
 Opstad  533
 Orhaug  136
 Overud (Glomstadholen)  375
   
 Palerud  452
 Persby  334
 Petersborg  180
 Petersborg nordre  131
 Petersborg søndre  129
   
 Ramsøy  258
 Rasmusløkken  167
 Ringvold  657
 Riseng  201
 Risengbakken  214
 Risenghagen  213
 Risengstuen  211
 Rognstad  257
 Rogstad lille  225
 Rogstad store  231
 Romplassene  183
 Rom nordre  183
 Rom søndre  186
 Rom vestre  189
 Roset  454
 Roset søndre  466
 Rundhaug  387
 Rydningen  446
 Rød  194
 Rødmoen  190
 Rådelsmyra  374
 Rådelsrønningen  374
   
 Sagatun  348
 Sagholmen    66
 Sagåbakgrenda  328
 Sagåbakken mellom  338
 Sagåbakken søndre  328
 Sagåbakken søndre I  330
 Sagåbakken søndre II  336
 Sagåbakken nordre  344
 Seterløkka  334
 Seterløkken  223
 Sigstad  404
 Simenstad  335
 Sjølien  360
 Sjølien nordre  366
 Skjøllendal    26
 Skogli    86
 Skogtun  327
 Slåtten  161
 Slåtten (Langsetslåtten)  141
 Slåtten eller Foskumslåtten    58
 Slåtbakken  133
 Slagsveen  358
 Slåttum    17
 Smedstad  347
 Snekkersveen  349
 Solhaug  617
 Solbakken  318
 Stabberud  423
 Stenberg  323
 Stenberg østre  321
 Stengård  569
 Stensby  499
 Stenset    68
 Sterud  422
 Stor-Rogstad  231
 Storødegarden  535
 Stubstad  609
 Svartbekken  107
 Svartbekken nordre  109
 Svartbekken søndre  110
 Sveen østre  523
 Svestad  107
 Svestad  533
 Sveløkken  195
 Synstad  449
 Søeng  606
 Søhagen  608
   
 Tanga    66
 Tangsnes  560
 Tangsneshagen  571
 Talbak  438
 Tobru  378
 Tobæk  643
 Trømnes  649
 Tømmerhol  486
   
 Vea  627
 Vealund m. v.  636
 Vemstad  668
 Vivelstad  439
 Vivelstadstuen  452
   
 Østborg  182
 Østerhagen  215
 Østerhaug  494
 Østerløkken  288
 Østersvea  342
 Østjordet  386
 Østlund  550
 Østnes  568
 Østmo  571
 Østråt  568
 Øverby  489
   
 Ånestad  395
 Årvold  702