Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Garder og slekter
Bind: 3
Forfatter(e): Jørgen Barthold Morthoff
År: 2006
Utgitt: Løten historielag
ISBN: 978-82-997361-4-5, 82-997361-4-5
Sider: 1027
En del av verket: Løtenboka
Kilde: BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1955

Annonse

Innhold

   

 REGISTER

 
 G.nr.  B.nr

 Gardsnavn

 Side
 197    1  Kjøstad      7
 197    2  Fredhjem    18
 197    3  Bjørkerud    18
 197    4   Heimdal    19
 197    5  Bjørkli    20
 198    1  Skjerve    20
 198    3  Bæk og Nordbæk        31
 198    5  Solbakken    32
 198    6  Midtlund    34
 199    1  Klæpa    34
 199    3  Moen    49
 199    4 og 14    Myrvold    49
 199    5  Skogly    50
 199    6  Øverli    52
 199    7  Sletvold    52
 199    8  Nysted    54
 199    9  Furudal    55
 199  10 og 17  Godal    56
 199  11  Granlund    57
 199  12  Klæpa bruk    57
 199  13  Bakkerud    59
 199  16  Modal    61
 199  23  Haugli    62
 199  19 og 22  Grandal    63
     Finstad    64
 200    1  Stor-Finstad    64
 200    3  Finstadsveen    77
 200    4  Finstad ødegard    80
     Finstad lille    81
 201    1  I.Finstad lille østre    82
 201    2  Storødegarden    88
 201    4  Sameia    89
 201    6  II. Finstad lille vestre      89
 201    5  Allergot    94
     Hommerstad    96
 202    1  I. Hommerstad nedre    97
 202    2  Breidablikk  104
 202    3  Sameia  106
 202    4  Fjeld  106
 203    1  II. Hommerstad øvre  106
 203    2  Bjørkerud  116
 203    3  Nerhagen  116
 203    4 og 5  Tune  116
 196  23  Haug  117
 196  29  Utgård  117
 204    1  Skøien  118
 206    1  Hølingstad  135
     Rustadgardene  146
 205    1  I. Rustad store  147
 205    2  Rustadbakken  154
 207    1  II. Rustad lille  155
 207    2  Rustadrønningen  161
 208    1  III. Kjels-Rustad  162
     Besseby  174
 209    1 og 2  Besseby  175
     Besseby Ødegard  185
 209    3  Bakmoen eller Bessebymoen    186
 209    4  Vestby  187
     Ommang  187
 210    1  Ommang vestre  190
 210    2  Ommang ødegard  198
 210    3  Ommangsbakken  198
 210    4  Solhaug  200
 211    1  Ommang østre  201
 211    3  Ommangsvolden  216
 211    5  Selby  218
 211    6  Rogne  219
 211    7  Ommangsbakken  219
     Bjørke vestre  219
 213    1  Bjørke vestre  223
 213    3  Sørhagen  231
 213    4  Søbak  232
 213    5  Granberg  232
 213    6  Eggen  233
 213    7  Nyberg  233
 213    8  Linderud  234
 212    1  Bjørke nordre  235
 214    1  Bjørke østre  240
 214    2  Bjørnstad  247
 214    3  Bjørkli  248
 214    4 og 8  Gråberg og Rosenberg  248
 214    5  Bjørkmoen  249
 214    6  Folkehjem  250
 214    7  Stensbak  250
 214    9  Huseby  251
 214  10  Bjørke søndre  252
 214  11  Bjerkli  252
 214  12  Torsgård  253
 214  13  Hauglund  254
 214  14  Opset  255
 214  15  Skjærbæk  255
 215    1  Trosthol  256
     Trostholhuset  264
     Trostholhusfallet  265
 215    2, 3 og 4    Trostholhuset med Fallet og Smeby       265
 215  18  Fram  265
 215  22  Huseby søndre  266
 215    5 og 13  Furulund  266
 215    6  Østberg  267
 215    7  Frydenlund  268
 215    8 og 15  Stenberg og Stenberg vestre  268
 215    9  Grav  268
 215  11  Lund  269
 215  11  Skogstad  270
 215  12  Lilleholt  270
 215  14  Mellem  270
 215  16  Trosthol søndre  271
 215  16  Myrholt  272
 215  19  Norum  272
 215  20  Frydenberg  273
 215  23  Søberg  273
 216    1  Kurud  273
 216    2 og 4  Fredheim  278
 216    3  Granli  279
 216    5  Simenstad  279
 216    6  Lindstad  280
 216    7  Falkenberg  280
     Løken  280
 217    1  Løken store  281
 217    2  Solheim  292
 217    3  Lybæk  292
 217    4, 5 og 7  Løken skole  293
 217    6  Furuset  293
 217    7  Fredly  294
 217  12  Kringsjå  294
 217  13  Solberg  295
 217  14  Solbakken vestre  296
 218    1  Løken lille  296
 218    2 og 4  Holmlund og Rekstad  301
 218    3  Fjælgård  302
 219    1  Haukstad  302
 219    2  Furahøgd  316
 219    3  Svestad  317
 219    4  Sølstad  317
 220    By  318
     Byvold  333
     Byengen  334
     Englaug  335
 221    1  Englaug vestre  348
 221    2  Englaugsmoen  353
 221    3 og 4  Nyhuset  355
 221    7  Solstad  358
 221    8  Haglund  359
 221    9 og 17  Fagertun  360
 221  10  Fjellstad  363
 221  11  Vardehaug  364
 221  12  Englaugsbakken  364
 221  14  Fagerhaug  365
 221  15  Skjønhaug  366
 211  16,    
 221  27  Granly  367
 221  18  Skog  367
 221  23  Sollien  368
 221  24  Skjærgård  369
 221  28  Holtan  369
 221  29  Skoghaug  370
 221  33,    
 222  53  Hegg  370
 221  38  Lundby  371
 221  31  Lundvoll  371
 222    1  Englaug østre  372
     Klevbakken  376
 222    6  Furubakken  383
 222    7  Grindbakken  384
 222    8  Solbakken  385
 222    9  Elverhøi  385
 222  10  Klavfos  386
     Hasselbakken  386
 222  11  Falkheim  387
 222  13  Sommerro  387
 222  15  Furuli  388
 222  16  Stensrud  388
 222  17  Skjærbakken  389
 222  18  Solvang  389
 222  19  Engvold  391
 222  20  Langeland  392
 222  21 og 38  Elvartun  393
 222  23  Hammer  393
 222  24  Hauge  393
 222  26  Berggrund  394
 222  27  Huse  395
 222  28  Vinterly  396
 222  30  Nerby  396
 222  31  Skaugård  397
 222  32  Stenberg søndre  397
 222  35  Sandvold  398
 222  51  Sandvold vestre  398
 222  37  Solly  399
 222  39  Skjærstad søndre  399
 222  40  Liland  400
 222  42  Fredbo  400
 222  43  Bergsted  400
 222  44  Fagerli  401
 222  45  Haugtun  401
 222  46  Bjørk  402
 222  47  Heimly  403
 222  48  Storsveen  403
 222  49  Nordre Skjærstad  404
 222  50  Nordli  404
 222  52  Rugsveen  406
 222  58  Nyvold  407
     Fjælgård  408
 218    3 og 8  Fjælgård nordre  410
 218    5  Sørgård  413
 218    7  Løvstad  414
     Fjælgård  416
 222    2 og 3  Fjælgård vestre  416

 

 G.nr.  B.nr.

 Gardsnavn

 Side
 223    1  Ålsvold  417
 223    2  Ekeberg med Åsmarkstykket     424
 223    3  Ådalssveen  425
 223    4  Ekebergshaugen  428
 223    5  Stensberg  429
 224    1  Ådalen  430
 224    2  Grindstuen  437
 224    3  Moskou  440
 224    4  Skogheim  440
 224    5  Sole  440
 225    1  Heggen  441
 225    2  Heggen nedre  446
 226    1  Ilseng  449
     Benningstad  457
 229    1  Benningstad store  458
 229    2  Sørli  469
 229    3  Hagen  471
 229    4  Hagastuen  472
 227    1  Benningstad lille  473
 227    2  Nygård  481
 227    3  Hageløkken  483
 227    4  Volla  484
 227    5 og 14    Fløtholen  485
 227    6  Bjørnbakken  487
 227    7  Nyværelset  488
 227    8  Åset  490
 227    9  Sjurstuen  490
 227  10  Engebakken  492
 228    1  Knutsdalen  493
 228    2  Knutsdalsengen  496
 228    3  Indgjerdinga eller Bækkevold  498
 228    4  Åsbakken  507
 228    5  Nyhus  507
 228    6  Nybak  509
 228    7  Sandbak  511
 228    8  Stensby  512
 230    1  Kolset  512
 230    2  Grinden  521
 230    3  Gammelstuen  522
 230    4  Rydningstad  523
 230    5  Nystuen  525
 230    6,    
 231    1  Slåtsveen  527
 230    8  Toreløkken  529
 230    9  Stubsveen  530
 232    1  Herdal  531
 232    7  Evenstad  541
 232    3 og 6  Baldrup og Heggenjordet  544
 232    9  Herdal nedre  544
 232    2  Åtjernsrydningen  545
 233    1  Grønsveen  545
     Grønsveen nordre  547
 233    2  Grønsveen lille  550
 233    4  Grønsveen østre  551
 233    3  Grønsveen søndre  552
 234    1  Baståsen  555
 235    1  Rydningen  557
 236    1  Hammeren  561
 237    1  Voldmo  565
 238    1  Kolbuen  568
     Kolbuen skog  570
 238    2  Kolbuen vestre  571
 238    4  Hjemli  574
 238    3  Grinderengstykket  574
 239    1  Bækken  575
     Kolbu og Bækken skog  583
      Løten skogbygd  583
 240    1  Roko  585
 240    7  Roko østre  596
 240    9  Jonsstuen  600
 240  19  Østby  601
 240  23  Lilleengen  603
 240  12  Østre Roko skog  603
 240  13, 15 og 28    Sørby, Nerby og Høiby  603
 240  18  Sørhavningen m/Østhavningen       604
 240  24  Sveen  605
 240  28  Høyby  607
 240  30 og 31  Østli og Birkeli  608
 240  16  Vardebergsteigen  608
   20  14  Rokoløkken  608
 240  10  Olsstuen  609
 240  20  Olsstuens skog  612
 240  27  Storsveen  612
 240  11  Vestre Rokoskog  613
 240  17  Vardebergsteigen  613
 240  21  Nordhavningen  614
 240    2  Havningen  614
 240    8  Vestengen  614
     Nordengen  615
     Engen  616
     Sandbækengen  617
 240  25  Sandbæk  619
 240    6  Roko søndre  620
 240  14  Søndre Rokoskog  622
     Østhavningen  622
 240  29  Bjørnstad søndre  623
     Veideborg og Ytteborg  623
 241    1  Veideborg  625
     Veideborg skog  629
 241    2  Veideborg skog vestre  629
 241    3  Veideborg skog østre  629
 241    4  Osmyren nedre  630
 241    5  Osmyren øvre  630
 241    6  Blekmyren  630
 242    1  Ytteborg  630
 242    2  Ytteborg nordre  635
 242    3  Prestmyren  635
 242    4  Ytteborg skog østre  636
 242    5  Ytteborg skog vestre  636
 242    6  Bjølset  636
 243    1  Nøkleby  636
 243    2  Nøklebybråten  648
 243    3  Nøklebyberget  648
 243    4  Nøkleby skog  650
 243    5  Nordsveen vestre  651
 243    6  Nøkleby gards skogrettighet  651
 243    7  Oppegårdsbakken  652
 243    8 og 9  Østlund og Østlund vestre  653
 243  11  Bergerjordet  654
 243  10  Kjernsholen øvre  654
 243  12  Sagen  655
 244    1  Oppegård  657
 244    7  Dammen  665
 244    8  Oppegårdsstuen  669
 244  12  Nordløkken  672
 244    9  Engesveen  672
 244  10,  Engesverønningen og  
 245    1     Engesvemyren  675
 244  11  Skjærbakken  677
 244    4  Øie  677
 244    5,    
 246    1   Tofastrud vestre og Tofastrud  681
 244    6  Øie østre  681
 244  20  Øie søndre  683
 244    3  Oppegårdsengen  683
 244  13 og 22  Fjeldhaug  685
 244  17  Nygård  685
 244  18 og 19  Oppegård skole  685
 244    2  Negård  685
 244  14  Lillegård  687
 244  15  Oppegård søndre  687
 244  25  Fjellbo  687
 248    1  Dalen  688
 248    2  Sørsveen vestre  700
 248    3  Engebakken  706
 248    4  Dalstajet  707
 248    5  Sørsveen nordre  709
 248    6  Lømo  710
 248    7  Vestberg  711
 248    8  Fjellberg  711
 247    1  Sørsveen  711
 247    2  Sørsvebakken  714
 273  131  Villumsbråten  715
 249    1  Hagen  716
 249    3  Hagen skog  722
 249    2  Hagen skog  722
 250    1  Stensåsen  723
 250    3  Stensås skog  733
 250    2  Stenset  735
 250    4  Bygdestykket  736
 251    1  Nybuåsen  737
 252    1  Kjernli  743
      Solberg  744
 255    1  Solberg øvre  750
 255    2  Dunderbakken nedre  762
 255    3  Kroken  765
 255    4  Kjernsholen  767
 255    5  Kjeldal  768
 255    6  Bækkevold  769
 255    7  Kalveløkken  769
 255    8  Røken seter  769
 255    9  Karlstad  770
 255  11  Kjeldal nedre  770
 255  12  Åkerløkken  771
 255  14  Mellem  771
 255  15  Øvre Solberg skog  772
 256    1  Solberg nedre  772
 256    2  Monsrud  779
 256    3  Afjordet  783
 256    4  Dunderbakken øvre  783
 256    5  Høgsveen  785
 256    6  Kjernsholen øvre  785
 256    7  Solbergsveen  788
 256    8  Høgsveen og Stensveen  791
 256    9  Solbergløkken  792
 256  10  Rydningstad  794
 256  11  Lundby med Lundby vestre  794
 256  12  Sørberg  796
 256  13  Nedre Solberg skog  798
 256  14  Kjernsholsløkken  799
 256  15  Bronkebakken  799
 256  17  Enger  801
 256  18  Bækkevold  802
 256  16  Husum  805
 256  19 og 27  Midtli  805
 256  21  Lindstad  806
 256  22  Hesthagen nordre  807
 256  23  Røken seter  807
 256  24  Nybak  807
 256  25  Bæk  809
 256  28  Stensbak  810
 256  19 og 31  Solbakken skole  810
 256  32  Høgsveen III  810
 256  33  Husengen  811
 256  34  Fuglesang  811
     Haneknæ og Totberget  811
 254    1  Haneknæ  812
 254    2  Haneknæ skog med Røken  822
 254    3  Stenberg  823
 254    4 og 9  Olehuset og Olehuset vestre  824
 254    6  Vestberg  826
 254    7  Haneknæhagen  826
 254  12  Elstad  826
 254    8  Svenkerud  827
 253    1  Totberget  827
 253    3  Totbergsbråten  831
 257    1  Rokoskogen  832
 258    1  Oset  840
 258    2 og 3  Oset skole  846
 258    4  Oset vestre  846
 259    1, 2 og 3  Johanstad  846
 260    1  Haverbækken  849
 261    1  Sandaker  852
 185    Gaukerud  856
 262    1  Høgvold  857
 263    1  Sandbækken  861
 263    2  Sandbækbakken  866
 263    3  Sandbækrydningen  868
 263    4  Sandvik  869
 263    5  Bakkelund  869
 264    1   Skogsrud  869
 264    2  Skogsrudholen  872
 264    3  Skogstad  872
 265    1 og 2  Korslund  873
 266    1  Jordbroen  877
 267    1  Skårholen  879
 268    1  Stubberud  882
 269    1  Svendby  884
     Bækengen  887
 270    1  Bækengen søndre  887
 271    1  Bækengen nordre  889
 273  180  Breum  891
   16  37 og 41  Heggedal  892

 

REGISTER

 
 Afjordet  783
 Allergot    94
   
 Bakkelund  869
 Bakkerud    59
 Bakmoen eller Bessebymoen     186
 Baldrup og Heggenjordet  544
 Baståsen  555
 Benningstad  457
 Benningstad lille  473
 Benningstad store  458
 Bergerjordet  654
 Berggrund  394
 Bergsted  400
 Besseby  174
 Besseby  175
 Besseby ødegård  185
 Bjølset  636
 Bjørk  402
 Bjørke nordre  235
 Bjørke søndre  252
 Bjørke vestre  219
 Bjørke vestre  223
 Bjørke østre  240
 Bjørkerud    18
 Bjørkerud  116
 Bjørkli    20
 Bjørkli  248
 Bjerkli  252
 Bjørkmoen  249
 Bjørnbakken  487
 Bjørnstad  247
 Bjørnstad søndre  623
 Blekmyren  630
 Breidablikk  104
 Breum  891
 Bronkebakken  799
 By  318
 Byengen  334
 Bygdestykket  736
 Byvold  333
 Bæk  809
 Bæk og Nordbæk    31
 Bækengen  887
 Bækengen nordre  889
 Bækengen søndre  887
 Bækken  575
 Bækkevold  769
 Bækkevold  802
   
 Dalen  688
 Dalstajet  707
 Dammen  665
 Dunderbakken nedre  762
 Dunderbakken øvre  783
   
 Eggen  233
 Ekeberg med Åsmarkstykket  424
 Ekebergshaugen  428
 Elstad  826
 Elvartun  393
 Elverhøi  385
 Enger  801
 Engebakken  492
 Engebakken  706
 Engen  616
 Engesveen  672
 Englaug  335
 Englaugbakken  364
 Englaugsmoen  353
 Engsverønningen og Engsvemyren       675
 Englaug vestre  348
 Englaug østre  372
 Engvold  391
 Etterord  895
 Evenstad  541
   
 Fagerhaug  365
 Fagerli  401
 Fagertun  360
 Falkenberg  280
 Falkheim  387
 Finstad    64
 Finstad lille    81
 Finstad lille vestre    89
 Finstad lille østre    82
 Finstad ødegard    80
 Finstadsveen    77
 Fjeld  106
 Fjeldhaug  685
 Fjellberg  711
 Fjellbo  687
 Fjælgård  302
 Fjælgård  408
 Fjælgård  416
 Fjælgård nordre  410
 Fjælgård vestre  416
 Fjellstad  363
 Fløtholen  485
 Folkehjem  250
 Fram  265
 Fredbo  400
 Fredheim  278
 Fredhjem    18
 Fredly  294
 Frydenberg  273
 Frydenlund  268
 Fuglesang  811
 Furahøgd  316
 Furubakken  383
 Furudal    55
 Furuli  388
 Furulund  266
 Furuset  293
   
 Gammelstuen  522
 Gaukerud  856
 Godal    56
 Granberg  232
 Grandal    63
 Granli  279
 Granlund    57
 Granly  367
 Grav  268
 Grindbakken  384
 Grinden  521
 Grinderengstykket  574
 Grindstuen  437
 Grønsveen  545
 Grønsveen lille  550
 Grønsveen nordre  547
 Grønsveen søndre  552
 Grønsveen østre  551
 Gråberg og Rosenberg  248
   
 Hagastuen  427
 Haglund  359
 Hageløkken  483
 Hagen  471
 Hagen  716
 Hagen skog  722
 Hagen skog  722
 Hammer  393
 Hammeren  561
 Haneknæ  812
 Haneknæ og Totberget  811
 Haneknæ skog med Røken  822
 Haneknæhagen  826
 Hasselbakken  386
 Haug  117
 Hauge  393
 Haugli    62
 Hauglund  254
 Haugtun  401
 Haukstad  302
 Haverbækken  849
 Havningen  614
 Hegg  370
 Heggedal  892
 Heggen  441
 Heggen nedre  446
 Heimdal    19
 Heimly  403
 Herdal  531
 Herdal nedre  544
 Hesthagen nordre  807
 Hjemli  574
 Holmlund og Rekstad  301
 Holtan  369
 Hommerstad    96
 Hommerstad nedre    97
 Hommerstad øvre  106
 Huse  395
 Huseby  251
 Huseby søndre  266
 Husengen  811
 Husum  805
 Høgsveen  785
 Høgsveen III  810
 Høgsveen og Stensveen  791
 Høgvold  857
 Hølingstad  135
 Høyby  607
   
 Inngjerdinga eller Bækkevold  498
 Ilseng  449
   
 Johanstad  846
 Jonsstuen  600
 Jordbroen  877
   
 Kalveløkken  769
 Karlstad  770
 Kjeldal  768
 Kjeldal nedre  770
 Kjels-Rustad  162
 Kjernli  743
 Kjernsholen  767
 Kjernsholen øvre  654
 Kjernsholen øvre  785
 Kjernsholsløkken  799
 Kjøstad      7
 Klavfos  386
 Klevbakken  376
 Klæpa    34
 Klæpa Bruk    57
 Kolbu og Bækken skog  583
 Kolbuen  568
 Kolbuen skog  570
 Kolbuen vestre  571
 Kolset  512
 Korslund  873
 Knutsdalen  493
 Knutsdalsengen  496
 Kringsjå  294
 Kroken  765
 Kurud  273
   
 Langeland  392
 Liland  400
 Lilleengen  603
 Lillegård  687
 Lilleholt  270
 Linderud  234
 Lindstad  280
 Lindstad  806
 Lund  269
 Lundby  371
 Lundby med Lundby vestre  794
 Lundvold  371
 Lybæk  292
 Løken  281
 Løken lille  296
 Løken store  281
 Løken skole  293
 Lømo  710
 Løten skolebygd  583
 Løvstad  414
   
 Mellem  270
 Mellem  771
 Midtli  805
 Midtlund    34
 Modal    61
 Moen    49
 Monsrud  779
 Moskou  440
 Myrholt  272
 Myrvold    49
   
 Navn- og sakregister  905
 Nedre Solberg skog  798
 Negård  685
 Nerby  396
 Nerhagen  116
 Nordengen  615
 Nordhavningen  614
 Nordli  404
 Nordløkken  672
 Nordre Skjærstad  404
 Nordsveen vestre  651
 Norum  272
 Nybak  509
 Nybak  807
 Nyberg  233
 Nybuåsen  737
 Nygård  481
 Nygård  685
 Nyhus  507
 Nyhuset  355
 Nysted    54
 Nystuen  525
 Nyvold  407
 Nyværelset  488
 Nøkleby  636
 Nøkleby gards skogrettighet  651
 Nøkleby skog  650
 Nøklebyberget  648
 Nøklebybråten  648

 

 Olehuset og Olehuset vestre       824
 Olsstuen  609
 Olsstuens skog  612
 Ommang  187
 Ommang vestre  190
 Ommang ødegard  198
 Ommang østre  201
 Ommangsbakken  198
 Ommangsbakken  219
 Ommangsvolden  216
 Oppegård  657
 Oppegård skole  685
 Oppegård søndre  687
 Oppegårdsbakken  652
 Oppegårdsengen  683
 Oppegårdsstuen  669
 Opset  255
 Oset  840
 Oset skole  846
 Oset vestre  846
 Osmyren nedre  630
 Osmyren øvre  630
   
 Prestmyren  635
   
 Rettelser  897
 Rogne  219
 Roko  585
 Roko østre  596
 Roko søndre  620
 Rokoløkken  608
 Rokoskogen  832
 Rugsveen  406
 Rustad lille  155
 Rustad store  147
 Rustadbakken  154
 Rustadgardene  146
 Rustadrønningen  161
 Rydningen  557
 Rydningstad  523
 Rydningstad  794
 Røken seter  769
 Røken seter  807
   
 Sagen  655
 Sameia    89
 Sameia  106
 Sandaker  852
 Sandbak  511
 Sandbæk  619
 Sandbækbakken  866
 Sandbækken  861
 Sandbækengen  617
 Sandbækrydningen  868
 Sandvik  869
 Sandvold  398
 Sandvold vestre  398
 Selby  218
 Simenstad  279
 Sjurstuen  490
 Skaugård  397
 Skjerve    20
 Skjærbakken  389
 Skjærbakken  677
 Skjærbæk  255
 Skjærgård  369
 Skjærstad søndre  399
 Skjønhaug  366
 Skog  367
 Skoghaug  370
 Skogheim  440
 Skogsrud  869
 Skogsrudholen  872
 Skogstad  872
 Skogstad  270
 Skoly    50
 Skøien  118
 Skårholen  879
 Sletvold    52
 Slåtsveen  527
 Solbakken    32
 Solbakken  385
 Solbakken skole  810
 Solbakken vestre  296
 Solberg  295
 Solberg  744
 Solberg nedre  772
 Solberg øvre  750
 Solbergløkken  792
 Solbergsveen  788
 Sole  440
 Solhaug  200
 Solheim  292
 Sollien  368
 Solly  399
 Solstad  358
 Solvang  389
 Sommerro  387
 Stor-Finstad    64
 Storødegarden    88
 Stenberg  823
 Stenberg og Stenberg vestre  268
 Stenberg søndre  397
 Stensbak  250
 Stensbak  810
 Stensberg  429
 Stensby  512
 Stenset  735
 Stensrud  388
 Stensås skog  733
 Stensåsen  723
 Storsveen  612
 Storsveen  403
 Stubberud  882
 Stubsveen  530
 Sveen  605
 Svendby  884
 Svenkerud  827
 Svestad  317
 Søbak  232
 Sørberg  273
 Sølstad  317
 Søndre Rokoskog  622
 Sørberg  796
 Sørby, Nerby og Høiby  603
 Sørgård  413
 Sørhagen  231
 Sørhavningen med Østhavningen         604
 Sørli  469
 Sørsvebakken  714
 Sørsveen  711
 Sørsveen nordre  709
 Sørsveen vestre  700
   
 Tofastrud vestre og Tofastrud  681
 Toreløkken  529
 Torsgård  253
 Totberget  827
 Totbergsbråten  831
 Trosthol  256
 Trosthol søndre  271
 Trostholhuset  264
 Trostholhuset med Fallet og Smeby  265
 Trosthusfallet  265
 Tune  116
   
 Utgård  117
   
 Vardebergsteigen  608
 Vardebergsteigen  613
 Vardehaug  364
 Veideborg  625
 Veideborg og Ytteborg  623
 Veideborg skog  629
 Veideborg skog vestre  629
 Veideborg skog østre  629
 Vestberg  711
 Vestberg  826
 Vestby  187
 Vestengen  614
 Vestre Rokoskog  613
 Villumsbråten  715
 Vinterly  396
 Voldmo  656
 Volla  484
   
 Ytterborg  630
 Ytterborg nordre  635
 Ytterborg skog østre  636
 Ytterborg skog vestre  636
   
 Øie  677
 Øie søndre  683
 Øie østre  681
 Østberg  267
 Østby  601
 Østhavningen  622
 Østli og Birkeli  608
 Østlund og Østlund vestre  653
 Østre Roko skog  603
 Øverli    52
 Øvre Solberg skog  772
   
 Ådalen  430
 Ådalssveen  425
 Åkerløkken  771
 Ålsvold  417
 Åsbakken  507
 Åset  490
 Åtjernsrydningen  545