Løtenboka

Løtenboka
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Garder og slekter
Bind
3
Forfatter(e)
Jørgen Barthold Morthoff
År
2006
Utgitt
Løten historielag
ISBN
978-82-997361-4-5, 82-997361-4-5
Sider
1027
En del av verket
Løtenboka
Kilde
BIBSYS

Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1955

Innhold

  

 REGISTER

 
 G.nr. B.nr

 Gardsnavn

 Side
 197   1 Kjøstad     7
 197   2 Fredhjem   18
 197   3 Bjørkerud   18
 197   4  Heimdal   19
 197   5 Bjørkli   20
 198   1 Skjerve   20
 198   3 Bæk og Nordbæk       31
 198   5 Solbakken   32
 198   6 Midtlund   34
 199   1 Klæpa   34
 199   3 Moen   49
 199   4 og 14   Myrvold   49
 199   5 Skogly   50
 199   6 Øverli   52
 199   7 Sletvold   52
 199   8 Nysted   54
 199   9 Furudal   55
 199 10 og 17 Godal   56
 199 11 Granlund   57
 199 12 Klæpa bruk   57
 199 13 Bakkerud   59
 199 16 Modal   61
 199 23 Haugli   62
 199 19 og 22 Grandal   63
   Finstad   64
 200   1 Stor-Finstad   64
 200   3 Finstadsveen   77
 200   4 Finstad ødegard   80
   Finstad lille   81
 201   1 I.Finstad lille østre   82
 201   2 Storødegarden   88
 201   4 Sameia   89
 201   6 II. Finstad lille vestre     89
 201   5 Allergot   94
   Hommerstad   96
 202   1 I. Hommerstad nedre   97
 202   2 Breidablikk 104
 202   3 Sameia 106
 202   4 Fjeld 106
 203   1 II. Hommerstad øvre 106
 203   2 Bjørkerud 116
 203   3 Nerhagen 116
 203   4 og 5 Tune 116
 196 23 Haug 117
 196 29 Utgård 117
 204   1 Skøien 118
 206   1 Hølingstad 135
   Rustadgardene 146
 205   1 I. Rustad store 147
 205   2 Rustadbakken 154
 207   1 II. Rustad lille 155
 207   2 Rustadrønningen 161
 208   1 III. Kjels-Rustad 162
   Besseby 174
 209   1 og 2 Besseby 175
   Besseby Ødegard 185
 209   3 Bakmoen eller Bessebymoen   186
 209   4 Vestby 187
   Ommang 187
 210   1 Ommang vestre 190
 210   2 Ommang ødegard 198
 210   3 Ommangsbakken 198
 210   4 Solhaug 200
 211   1 Ommang østre 201
 211   3 Ommangsvolden 216
 211   5 Selby 218
 211   6 Rogne 219
 211   7 Ommangsbakken 219
   Bjørke vestre 219
 213   1 Bjørke vestre 223
 213   3 Sørhagen 231
 213   4 Søbak 232
 213   5 Granberg 232
 213   6 Eggen 233
 213   7 Nyberg 233
 213   8 Linderud 234
 212   1 Bjørke nordre 235
 214   1 Bjørke østre 240
 214   2 Bjørnstad 247
 214   3 Bjørkli 248
 214   4 og 8 Gråberg og Rosenberg 248
 214   5 Bjørkmoen 249
 214   6 Folkehjem 250
 214   7 Stensbak 250
 214   9 Huseby 251
 214 10 Bjørke søndre 252
 214 11 Bjerkli 252
 214 12 Torsgård 253
 214 13 Hauglund 254
 214 14 Opset 255
 214 15 Skjærbæk 255
 215   1 Trosthol 256
   Trostholhuset 264
   Trostholhusfallet 265
 215   2, 3 og 4   Trostholhuset med Fallet og Smeby      265
 215 18 Fram 265
 215 22 Huseby søndre 266
 215   5 og 13 Furulund 266
 215   6 Østberg 267
 215   7 Frydenlund 268
 215   8 og 15 Stenberg og Stenberg vestre 268
 215   9 Grav 268
 215 11 Lund 269
 215 11 Skogstad 270
 215 12 Lilleholt 270
 215 14 Mellem 270
 215 16 Trosthol søndre 271
 215 16 Myrholt 272
 215 19 Norum 272
 215 20 Frydenberg 273
 215 23 Søberg 273
 216   1 Kurud 273
 216   2 og 4 Fredheim 278
 216   3 Granli 279
 216   5 Simenstad 279
 216   6 Lindstad 280
 216   7 Falkenberg 280
   Løken 280
 217   1 Løken store 281
 217   2 Solheim 292
 217   3 Lybæk 292
 217   4, 5 og 7 Løken skole 293
 217   6 Furuset 293
 217   7 Fredly 294
 217 12 Kringsjå 294
 217 13 Solberg 295
 217 14 Solbakken vestre 296
 218   1 Løken lille 296
 218   2 og 4 Holmlund og Rekstad 301
 218   3 Fjælgård 302
 219   1 Haukstad 302
 219   2 Furahøgd 316
 219   3 Svestad 317
 219   4 Sølstad 317
 220  By 318
   Byvold 333
   Byengen 334
   Englaug 335
 221   1 Englaug vestre 348
 221   2 Englaugsmoen 353
 221   3 og 4 Nyhuset 355
 221   7 Solstad 358
 221   8 Haglund 359
 221   9 og 17 Fagertun 360
 221 10 Fjellstad 363
 221 11 Vardehaug 364
 221 12 Englaugsbakken 364
 221 14 Fagerhaug 365
 221 15 Skjønhaug 366
 211 16,  
 221 27 Granly 367
 221 18 Skog 367
 221 23 Sollien 368
 221 24 Skjærgård 369
 221 28 Holtan 369
 221 29 Skoghaug 370
 221 33,  
 222 53 Hegg 370
 221 38 Lundby 371
 221 31 Lundvoll 371
 222   1 Englaug østre 372
   Klevbakken 376
 222   6 Furubakken 383
 222   7 Grindbakken 384
 222   8 Solbakken 385
 222   9 Elverhøi 385
 222 10 Klavfos 386
   Hasselbakken 386
 222 11 Falkheim 387
 222 13 Sommerro 387
 222 15 Furuli 388
 222 16 Stensrud 388
 222 17 Skjærbakken 389
 222 18 Solvang 389
 222 19 Engvold 391
 222 20 Langeland 392
 222 21 og 38 Elvartun 393
 222 23 Hammer 393
 222 24 Hauge 393
 222 26 Berggrund 394
 222 27 Huse 395
 222 28 Vinterly 396
 222 30 Nerby 396
 222 31 Skaugård 397
 222 32 Stenberg søndre 397
 222 35 Sandvold 398
 222 51 Sandvold vestre 398
 222 37 Solly 399
 222 39 Skjærstad søndre 399
 222 40 Liland 400
 222 42 Fredbo 400
 222 43 Bergsted 400
 222 44 Fagerli 401
 222 45 Haugtun 401
 222 46 Bjørk 402
 222 47 Heimly 403
 222 48 Storsveen 403
 222 49 Nordre Skjærstad 404
 222 50 Nordli 404
 222 52 Rugsveen 406
 222 58 Nyvold 407
   Fjælgård 408
 218   3 og 8 Fjælgård nordre 410
 218   5 Sørgård 413
 218   7 Løvstad 414
   Fjælgård 416
 222   2 og 3 Fjælgård vestre 416

 

 G.nr. B.nr.

 Gardsnavn

 Side
 223   1 Ålsvold 417
 223   2 Ekeberg med Åsmarkstykket    424
 223   3 Ådalssveen 425
 223   4 Ekebergshaugen 428
 223   5 Stensberg 429
 224   1 Ådalen 430
 224   2 Grindstuen 437
 224   3 Moskou 440
 224   4 Skogheim 440
 224   5 Sole 440
 225   1 Heggen 441
 225   2 Heggen nedre 446
 226   1 Ilseng 449
   Benningstad 457
 229   1 Benningstad store 458
 229   2 Sørli 469
 229   3 Hagen 471
 229   4 Hagastuen 472
 227   1 Benningstad lille 473
 227   2 Nygård 481
 227   3 Hageløkken 483
 227   4 Volla 484
 227   5 og 14   Fløtholen 485
 227   6 Bjørnbakken 487
 227   7 Nyværelset 488
 227   8 Åset 490
 227   9 Sjurstuen 490
 227 10 Engebakken 492
 228   1 Knutsdalen 493
 228   2 Knutsdalsengen 496
 228   3 Indgjerdinga eller Bækkevold 498
 228   4 Åsbakken 507
 228   5 Nyhus 507
 228   6 Nybak 509
 228   7 Sandbak 511
 228   8 Stensby 512
 230   1 Kolset 512
 230   2 Grinden 521
 230   3 Gammelstuen 522
 230   4 Rydningstad 523
 230   5 Nystuen 525
 230   6,  
 231   1 Slåtsveen 527
 230   8 Toreløkken 529
 230   9 Stubsveen 530
 232   1 Herdal 531
 232   7 Evenstad 541
 232   3 og 6 Baldrup og Heggenjordet 544
 232   9 Herdal nedre 544
 232   2 Åtjernsrydningen 545
 233   1 Grønsveen 545
   Grønsveen nordre 547
 233   2 Grønsveen lille 550
 233   4 Grønsveen østre 551
 233   3 Grønsveen søndre 552
 234   1 Baståsen 555
 235   1 Rydningen 557
 236   1 Hammeren 561
 237   1 Voldmo 565
 238   1 Kolbuen 568
   Kolbuen skog 570
 238   2 Kolbuen vestre 571
 238   4 Hjemli 574
 238   3 Grinderengstykket 574
 239   1 Bækken 575
   Kolbu og Bækken skog 583
    Løten skogbygd 583
 240   1 Roko 585
 240   7 Roko østre 596
 240   9 Jonsstuen 600
 240 19 Østby 601
 240 23 Lilleengen 603
 240 12 Østre Roko skog 603
 240 13, 15 og 28   Sørby, Nerby og Høiby 603
 240 18 Sørhavningen m/Østhavningen      604
 240 24 Sveen 605
 240 28 Høyby 607
 240 30 og 31 Østli og Birkeli 608
 240 16 Vardebergsteigen 608
   20 14 Rokoløkken 608
 240 10 Olsstuen 609
 240 20 Olsstuens skog 612
 240 27 Storsveen 612
 240 11 Vestre Rokoskog 613
 240 17 Vardebergsteigen 613
 240 21 Nordhavningen 614
 240   2 Havningen 614
 240   8 Vestengen 614
   Nordengen 615
   Engen 616
   Sandbækengen 617
 240 25 Sandbæk 619
 240   6 Roko søndre 620
 240 14 Søndre Rokoskog 622
   Østhavningen 622
 240 29 Bjørnstad søndre 623
   Veideborg og Ytteborg 623
 241   1 Veideborg 625
   Veideborg skog 629
 241   2 Veideborg skog vestre 629
 241   3 Veideborg skog østre 629
 241   4 Osmyren nedre 630
 241   5 Osmyren øvre 630
 241   6 Blekmyren 630
 242   1 Ytteborg 630
 242   2 Ytteborg nordre 635
 242   3 Prestmyren 635
 242   4 Ytteborg skog østre 636
 242   5 Ytteborg skog vestre 636
 242   6 Bjølset 636
 243   1 Nøkleby 636
 243   2 Nøklebybråten 648
 243   3 Nøklebyberget 648
 243   4 Nøkleby skog 650
 243   5 Nordsveen vestre 651
 243   6 Nøkleby gards skogrettighet 651
 243   7 Oppegårdsbakken 652
 243   8 og 9 Østlund og Østlund vestre 653
 243 11 Bergerjordet 654
 243 10 Kjernsholen øvre 654
 243 12 Sagen 655
 244   1 Oppegård 657
 244   7 Dammen 665
 244   8 Oppegårdsstuen 669
 244 12 Nordløkken 672
 244   9 Engesveen 672
 244 10, Engesverønningen og 
 245   1    Engesvemyren 675
 244 11 Skjærbakken 677
 244   4 Øie 677
 244   5,  
 246   1  Tofastrud vestre og Tofastrud 681
 244   6 Øie østre 681
 244 20 Øie søndre 683
 244   3 Oppegårdsengen 683
 244 13 og 22 Fjeldhaug 685
 244 17 Nygård 685
 244 18 og 19 Oppegård skole 685
 244   2 Negård 685
 244 14 Lillegård 687
 244 15 Oppegård søndre 687
 244 25 Fjellbo 687
 248   1 Dalen 688
 248   2 Sørsveen vestre 700
 248   3 Engebakken 706
 248   4 Dalstajet 707
 248   5 Sørsveen nordre 709
 248   6 Lømo 710
 248   7 Vestberg 711
 248   8 Fjellberg 711
 247   1 Sørsveen 711
 247   2 Sørsvebakken 714
 273 131 Villumsbråten 715
 249   1 Hagen 716
 249   3 Hagen skog 722
 249   2 Hagen skog 722
 250   1 Stensåsen 723
 250   3 Stensås skog 733
 250   2 Stenset 735
 250   4 Bygdestykket 736
 251   1 Nybuåsen 737
 252   1 Kjernli 743
    Solberg 744
 255   1 Solberg øvre 750
 255   2 Dunderbakken nedre 762
 255   3 Kroken 765
 255   4 Kjernsholen 767
 255   5 Kjeldal 768
 255   6 Bækkevold 769
 255   7 Kalveløkken 769
 255   8 Røken seter 769
 255   9 Karlstad 770
 255 11 Kjeldal nedre 770
 255 12 Åkerløkken 771
 255 14 Mellem 771
 255 15 Øvre Solberg skog 772
 256   1 Solberg nedre 772
 256   2 Monsrud 779
 256   3 Afjordet 783
 256   4 Dunderbakken øvre 783
 256   5 Høgsveen 785
 256   6 Kjernsholen øvre 785
 256   7 Solbergsveen 788
 256   8 Høgsveen og Stensveen 791
 256   9 Solbergløkken 792
 256 10 Rydningstad 794
 256 11 Lundby med Lundby vestre 794
 256 12 Sørberg 796
 256 13 Nedre Solberg skog 798
 256 14 Kjernsholsløkken 799
 256 15 Bronkebakken 799
 256 17 Enger 801
 256 18 Bækkevold 802
 256 16 Husum 805
 256 19 og 27 Midtli 805
 256 21 Lindstad 806
 256 22 Hesthagen nordre 807
 256 23 Røken seter 807
 256 24 Nybak 807
 256 25 Bæk 809
 256 28 Stensbak 810
 256 19 og 31 Solbakken skole 810
 256 32 Høgsveen III 810
 256 33 Husengen 811
 256 34 Fuglesang 811
   Haneknæ og Totberget 811
 254   1 Haneknæ 812
 254   2 Haneknæ skog med Røken 822
 254   3 Stenberg 823
 254   4 og 9 Olehuset og Olehuset vestre 824
 254   6 Vestberg 826
 254   7 Haneknæhagen 826
 254 12 Elstad 826
 254   8 Svenkerud 827
 253   1 Totberget 827
 253   3 Totbergsbråten 831
 257   1 Rokoskogen 832
 258   1 Oset 840
 258   2 og 3 Oset skole 846
 258   4 Oset vestre 846
 259   1, 2 og 3 Johanstad 846
 260   1 Haverbækken 849
 261   1 Sandaker 852
 185  Gaukerud 856
 262   1 Høgvold 857
 263   1 Sandbækken 861
 263   2 Sandbækbakken 866
 263   3 Sandbækrydningen 868
 263   4 Sandvik 869
 263   5 Bakkelund 869
 264   1  Skogsrud 869
 264   2 Skogsrudholen 872
 264   3 Skogstad 872
 265   1 og 2 Korslund 873
 266   1 Jordbroen 877
 267   1 Skårholen 879
 268   1 Stubberud 882
 269   1 Svendby 884
   Bækengen 887
 270   1 Bækengen søndre 887
 271   1 Bækengen nordre 889
 273 180 Breum 891
   16 37 og 41 Heggedal 892

 

REGISTER

 
 Afjordet 783
 Allergot   94
  
 Bakkelund 869
 Bakkerud   59
 Bakmoen eller Bessebymoen    186
 Baldrup og Heggenjordet 544
 Baståsen 555
 Benningstad 457
 Benningstad lille 473
 Benningstad store 458
 Bergerjordet 654
 Berggrund 394
 Bergsted 400
 Besseby 174
 Besseby 175
 Besseby ødegård 185
 Bjølset 636
 Bjørk 402
 Bjørke nordre 235
 Bjørke søndre 252
 Bjørke vestre 219
 Bjørke vestre 223
 Bjørke østre 240
 Bjørkerud   18
 Bjørkerud 116
 Bjørkli   20
 Bjørkli 248
 Bjerkli 252
 Bjørkmoen 249
 Bjørnbakken 487
 Bjørnstad 247
 Bjørnstad søndre 623
 Blekmyren 630
 Breidablikk 104
 Breum 891
 Bronkebakken 799
 By 318
 Byengen 334
 Bygdestykket 736
 Byvold 333
 Bæk 809
 Bæk og Nordbæk   31
 Bækengen 887
 Bækengen nordre 889
 Bækengen søndre 887
 Bækken 575
 Bækkevold 769
 Bækkevold 802
  
 Dalen 688
 Dalstajet 707
 Dammen 665
 Dunderbakken nedre 762
 Dunderbakken øvre 783
  
 Eggen 233
 Ekeberg med Åsmarkstykket 424
 Ekebergshaugen 428
 Elstad 826
 Elvartun 393
 Elverhøi 385
 Enger 801
 Engebakken 492
 Engebakken 706
 Engen 616
 Engesveen 672
 Englaug 335
 Englaugbakken 364
 Englaugsmoen 353
 Engsverønningen og Engsvemyren      675
 Englaug vestre 348
 Englaug østre 372
 Engvold 391
 Etterord 895
 Evenstad 541
  
 Fagerhaug 365
 Fagerli 401
 Fagertun 360
 Falkenberg 280
 Falkheim 387
 Finstad   64
 Finstad lille   81
 Finstad lille vestre   89
 Finstad lille østre   82
 Finstad ødegard   80
 Finstadsveen   77
 Fjeld 106
 Fjeldhaug 685
 Fjellberg 711
 Fjellbo 687
 Fjælgård 302
 Fjælgård 408
 Fjælgård 416
 Fjælgård nordre 410
 Fjælgård vestre 416
 Fjellstad 363
 Fløtholen 485
 Folkehjem 250
 Fram 265
 Fredbo 400
 Fredheim 278
 Fredhjem   18
 Fredly 294
 Frydenberg 273
 Frydenlund 268
 Fuglesang 811
 Furahøgd 316
 Furubakken 383
 Furudal   55
 Furuli 388
 Furulund 266
 Furuset 293
  
 Gammelstuen 522
 Gaukerud 856
 Godal   56
 Granberg 232
 Grandal   63
 Granli 279
 Granlund   57
 Granly 367
 Grav 268
 Grindbakken 384
 Grinden 521
 Grinderengstykket 574
 Grindstuen 437
 Grønsveen 545
 Grønsveen lille 550
 Grønsveen nordre 547
 Grønsveen søndre 552
 Grønsveen østre 551
 Gråberg og Rosenberg 248
  
 Hagastuen 427
 Haglund 359
 Hageløkken 483
 Hagen 471
 Hagen 716
 Hagen skog 722
 Hagen skog 722
 Hammer 393
 Hammeren 561
 Haneknæ 812
 Haneknæ og Totberget 811
 Haneknæ skog med Røken 822
 Haneknæhagen 826
 Hasselbakken 386
 Haug 117
 Hauge 393
 Haugli   62
 Hauglund 254
 Haugtun 401
 Haukstad 302
 Haverbækken 849
 Havningen 614
 Hegg 370
 Heggedal 892
 Heggen 441
 Heggen nedre 446
 Heimdal   19
 Heimly 403
 Herdal 531
 Herdal nedre 544
 Hesthagen nordre 807
 Hjemli 574
 Holmlund og Rekstad 301
 Holtan 369
 Hommerstad   96
 Hommerstad nedre   97
 Hommerstad øvre 106
 Huse 395
 Huseby 251
 Huseby søndre 266
 Husengen 811
 Husum 805
 Høgsveen 785
 Høgsveen III 810
 Høgsveen og Stensveen 791
 Høgvold 857
 Hølingstad 135
 Høyby 607
  
 Inngjerdinga eller Bækkevold 498
 Ilseng 449
  
 Johanstad 846
 Jonsstuen 600
 Jordbroen 877
  
 Kalveløkken 769
 Karlstad 770
 Kjeldal 768
 Kjeldal nedre 770
 Kjels-Rustad 162
 Kjernli 743
 Kjernsholen 767
 Kjernsholen øvre 654
 Kjernsholen øvre 785
 Kjernsholsløkken 799
 Kjøstad     7
 Klavfos 386
 Klevbakken 376
 Klæpa   34
 Klæpa Bruk   57
 Kolbu og Bækken skog 583
 Kolbuen 568
 Kolbuen skog 570
 Kolbuen vestre 571
 Kolset 512
 Korslund 873
 Knutsdalen 493
 Knutsdalsengen 496
 Kringsjå 294
 Kroken 765
 Kurud 273
  
 Langeland 392
 Liland 400
 Lilleengen 603
 Lillegård 687
 Lilleholt 270
 Linderud 234
 Lindstad 280
 Lindstad 806
 Lund 269
 Lundby 371
 Lundby med Lundby vestre 794
 Lundvold 371
 Lybæk 292
 Løken 281
 Løken lille 296
 Løken store 281
 Løken skole 293
 Lømo 710
 Løten skolebygd 583
 Løvstad 414
  
 Mellem 270
 Mellem 771
 Midtli 805
 Midtlund   34
 Modal   61
 Moen   49
 Monsrud 779
 Moskou 440
 Myrholt 272
 Myrvold   49
  
 Navn- og sakregister 905
 Nedre Solberg skog 798
 Negård 685
 Nerby 396
 Nerhagen 116
 Nordengen 615
 Nordhavningen 614
 Nordli 404
 Nordløkken 672
 Nordre Skjærstad 404
 Nordsveen vestre 651
 Norum 272
 Nybak 509
 Nybak 807
 Nyberg 233
 Nybuåsen 737
 Nygård 481
 Nygård 685
 Nyhus 507
 Nyhuset 355
 Nysted   54
 Nystuen 525
 Nyvold 407
 Nyværelset 488
 Nøkleby 636
 Nøkleby gards skogrettighet 651
 Nøkleby skog 650
 Nøklebyberget 648
 Nøklebybråten 648

 

 Olehuset og Olehuset vestre      824
 Olsstuen 609
 Olsstuens skog 612
 Ommang 187
 Ommang vestre 190
 Ommang ødegard 198
 Ommang østre 201
 Ommangsbakken 198
 Ommangsbakken 219
 Ommangsvolden 216
 Oppegård 657
 Oppegård skole 685
 Oppegård søndre 687
 Oppegårdsbakken 652
 Oppegårdsengen 683
 Oppegårdsstuen 669
 Opset 255
 Oset 840
 Oset skole 846
 Oset vestre 846
 Osmyren nedre 630
 Osmyren øvre 630
  
 Prestmyren 635
  
 Rettelser 897
 Rogne 219
 Roko 585
 Roko østre 596
 Roko søndre 620
 Rokoløkken 608
 Rokoskogen 832
 Rugsveen 406
 Rustad lille 155
 Rustad store 147
 Rustadbakken 154
 Rustadgardene 146
 Rustadrønningen 161
 Rydningen 557
 Rydningstad 523
 Rydningstad 794
 Røken seter 769
 Røken seter 807
  
 Sagen 655
 Sameia   89
 Sameia 106
 Sandaker 852
 Sandbak 511
 Sandbæk 619
 Sandbækbakken 866
 Sandbækken 861
 Sandbækengen 617
 Sandbækrydningen 868
 Sandvik 869
 Sandvold 398
 Sandvold vestre 398
 Selby 218
 Simenstad 279
 Sjurstuen 490
 Skaugård 397
 Skjerve   20
 Skjærbakken 389
 Skjærbakken 677
 Skjærbæk 255
 Skjærgård 369
 Skjærstad søndre 399
 Skjønhaug 366
 Skog 367
 Skoghaug 370
 Skogheim 440
 Skogsrud 869
 Skogsrudholen 872
 Skogstad 872
 Skogstad 270
 Skoly   50
 Skøien 118
 Skårholen 879
 Sletvold   52
 Slåtsveen 527
 Solbakken   32
 Solbakken 385
 Solbakken skole 810
 Solbakken vestre 296
 Solberg 295
 Solberg 744
 Solberg nedre 772
 Solberg øvre 750
 Solbergløkken 792
 Solbergsveen 788
 Sole 440
 Solhaug 200
 Solheim 292
 Sollien 368
 Solly 399
 Solstad 358
 Solvang 389
 Sommerro 387
 Stor-Finstad   64
 Storødegarden   88
 Stenberg 823
 Stenberg og Stenberg vestre 268
 Stenberg søndre 397
 Stensbak 250
 Stensbak 810
 Stensberg 429
 Stensby 512
 Stenset 735
 Stensrud 388
 Stensås skog 733
 Stensåsen 723
 Storsveen 612
 Storsveen 403
 Stubberud 882
 Stubsveen 530
 Sveen 605
 Svendby 884
 Svenkerud 827
 Svestad 317
 Søbak 232
 Sørberg 273
 Sølstad 317
 Søndre Rokoskog 622
 Sørberg 796
 Sørby, Nerby og Høiby 603
 Sørgård 413
 Sørhagen 231
 Sørhavningen med Østhavningen        604
 Sørli 469
 Sørsvebakken 714
 Sørsveen 711
 Sørsveen nordre 709
 Sørsveen vestre 700
  
 Tofastrud vestre og Tofastrud 681
 Toreløkken 529
 Torsgård 253
 Totberget 827
 Totbergsbråten 831
 Trosthol 256
 Trosthol søndre 271
 Trostholhuset 264
 Trostholhuset med Fallet og Smeby 265
 Trosthusfallet 265
 Tune 116
  
 Utgård 117
  
 Vardebergsteigen 608
 Vardebergsteigen 613
 Vardehaug 364
 Veideborg 625
 Veideborg og Ytteborg 623
 Veideborg skog 629
 Veideborg skog vestre 629
 Veideborg skog østre 629
 Vestberg 711
 Vestberg 826
 Vestby 187
 Vestengen 614
 Vestre Rokoskog 613
 Villumsbråten 715
 Vinterly 396
 Voldmo 656
 Volla 484
  
 Ytterborg 630
 Ytterborg nordre 635
 Ytterborg skog østre 636
 Ytterborg skog vestre 636
  
 Øie 677
 Øie søndre 683
 Øie østre 681
 Østberg 267
 Østby 601
 Østhavningen 622
 Østli og Birkeli 608
 Østlund og Østlund vestre 653
 Østre Roko skog 603
 Øverli   52
 Øvre Solberg skog 772
  
 Ådalen 430
 Ådalssveen 425
 Åkerløkken 771
 Ålsvold 417
 Åsbakken 507
 Åset 490
 Åtjernsrydningen 545