Med røtter i Bjugn

Med røtter i Bjugn
Med røtter i Bjugn
Odd Sørensen
1994
223 s.
BIBSYS
2. utgave Ett av kapitlene også oversatt til engelsk av Turi M. Sørensen 1. utg. 1993