Med røtter i Bjugn

Med røtter i Bjugn
Med røtter i Bjugn
Odd Sørensen
1994
223 s.
BIBSYS

2. utgave

Ett av kapitlene også oversatt til engelsk av Turi M. Sørensen
1. utg. 1993