Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie

Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel
Østfjerdingen
Bind
2-2
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
1995
Utgitt
Nes historielag
ISBN
82-90945-08-6
Sider
890
En del av verket
-Nes bygdebok
Kilde
BIBSYS

Innhold

 "Østfjerdingen"    10
 Skinstad    23
 Mølstad vestre    45
 Mølstad østre    59
 Nes prestegard/Ullinshov          71
 Nes klokkergard  151
 Skjelve vestre  175
 Skjelve østre  209
 Bye vestre  223
 Bye østre  243
 Balstad  255
 Hoelstad  275
 Haug nedre  307
 Myhr  323
 Grefsheim  245
 Kvam østre og vestre  427
 Ousdal østre/nedre  462
 Ousdal mellom  483
 Ousdal nordre/vestre  493
 Gaalaas  519
 Knatterud  539
 Enger østre  553
 Duenger  563
 Sørlien  574
 Bokalrud  577
 Røhnebæk  587
 Skoug/Hellestad  601
 Godager  617
 Haug øvre  633
 Gjøvik/Bysetra  643
 Wold  659
 Nerlien  696
 Biskoplien  715
 Øverlien/Lien øvre  747
 Hauglien  761
 Bergestuen  767
 Kværnvolden  775
 Nyhus  789
 Mælum  803
 Myhre  813
 Sandaker  839
 Syljebæk  857
 Svartshoel  869
 Forkortelser og ordforklaringer  881
 Kilder til bruks- og slektshistorie             883
 Register  884

Register

 A  
 Alhaug  536
 Alvheim  129
 Anebo  833
 Appelsvold  343
 Arnestua  744
 Arnkvern sag- og industritomt        692
 Arstad  148
 Askelien  759
 Austad  140
   
 B  
 Badstutajet    70
 Bakken  145
 Bakken  221
 Bakken  788
 Bakkebø  142
 Bakkeli  819
 Bakkerud  654
 Bakkerud  657
 Bakkestua/Øverlistua  757
 Bakketoppen  788
 Bakketun  426
 Bakli  851
 Balstad  255
 Balstad-eie/Smeeden  269
 Balstadødegarden  128
 Beatelund  688
 Bekkebø  112
 Bekkedal  419
 Bekkedal  425
 Bekkefaret  149
 Bekkeli  425
 Bekkely  273
 Bekken  235
 Bekken  381
 Bergestuen  767
 Berghaug  305
 Bergheim  139
 Berglund  774
 Bergmo  208
 Birkely  341
 Biskoplien  715
 Biskopli-eie  727
 Biskoplien nedre  718
 Biskoplien øvre  734
 Bjerke  419
 Bjerkeli  426
 Bjerkeli  714
 Bjerkely  425
 Bjerkvold  343
 Bjøkejoa  208
 Bjørgland  149
 Bjørka  425
 Bjørkebu  134
 Bjørkehaugen  788
 Bjørkheim  681
 Bjørkhol  514
 Bjørkli  631
 Bjørktun  321
 Blili  202
 Blomhaug  515
 Bokalrud  577
 Bokalrud-eie  584
 Bokalrudplassen  584
 Bokalrudstua  584
 Bostad  586
 Branderud  743
 Brateng  126
 Breidablikk  135
 Brobakken  677
 Brokshaugen  132
 Bruksenga  774
 Bruli  734
 Brynn  734
 Bye-Bekken  250
 Bye-Rønningen  238
 Bye-Støen  240
 Bye vestre (søndre)  223
 Bye østre (nordre)  243
 Bysetra/Gjøvik  643
 Byseterstua/Gjøvikstua  653
 Bysetervika  655
 Bækkedal  482
 Bækkevold  341
 Bø  131
 Båthuset  395
   
 D  
 Dagali  135
 Dal Bruk  782
 Dalheim  200
 Dal Landhandel  787
 Dalsveen  450
 Dokken  533
 Drengestua (Grefsheim)  417
 Duenger  563
 Duenger-eie  574
   
 E  
 Eik    70
 Eikbo  208
 Eikbu  148
 Eikebakken  139
 Eikestua  146
 Eikenær  139
 Eikheim  134
 Eikly  205
 Eiktun  149
 Einerstøen  396
 Ekenes    42
 Ekenesjordet  131
 Ekspeditørbolig/Strømstad  170
 Elstad  513
 Engeland/Sandakerengen/Engen         851
 Engen  411
 Engen  713
 Enger (østre)  553
 Enger-eie/Engerstua  562
 Evenstad m/Østerhagen  641
   
 F  
 Fagerli  129
 Fagerli  733
 Fagertun  171
 Fagertun  516
 Fagertun  517
 Farsjordet  129
 Fastskolebygn./Klokkergardsbygn.  163
 Fjeldberg  221
 Fjeldhaug  515
 Fjeldhaug  826
 Fjeldstad I  206
 Fjeldstad II  207
 Florida  425
 Fossheim  788
 Freberg  116
 Fredheim  340
 Fredli  657
 Fredly  205
 Fredly  837
 Fredset  134
 Fredvold  134
 Frivoll  343
 Furuset  576
 Frydbo  207
 Frydenlund  189
 Frydenlundsjordet  128
 Frydheim  207
   
 G  
 Gaalaas  519
 Gaalaas-eie  531
 Gaalaas-Hagen  532
 Gaalaas-Karlstad  534
 Gimle  149
 Gimse  125
 Gjøvik/Bysetra  643
 Gjøvik-eie  652
 Godager/Guåker  617
 Godagerbakken  627
 Godagerstua/Godagerløkka  627
 Godtland  123
 Gran  144
 Granberg  586
 Grande Rekreasjonhjem  206
 Granerud  798
 Granli  810
 Granlund  681
 Granly  691
 Granum  679
 Grefsheim  345
 Grefsheim-eie  375
 Grinda  532
 Grini  292
 Griniengen  294
 Grunna  146
   
 H  
 Haga  301
 Hagan  819
 Hagatun  302
 Hagatun  819
 Hagastua  836
 Hageberg  202
 Hageli  148
 Hagelund  828
 Hagen  203
 Hasli  148
 Haug  447
 Haugen II  138
 Hauglien  761
 Haugmo  138
 Haug nedre  307
 Haugs-eie/Haugstua  317
 Haugtun  137
 Haugtun  144
 Haugtun  549
 Haug øvre  633
 Heimstad  138
 Heggelund    57
 Heggtun  147
 Heimtun  207
 Hellingstad  615
 Hemstad  513
 Hildvin  145
 Hjemly  208
 Hjørnet  137
 Hoelstad  275
 Hoelstad-eie  289
 Hoelstadstua  290
 Hovabu  143
 Hukibak  419
 Hvam/Kvam  427
 Hvam Brænderi  455
 Hvam Meieri  456
 Hygga  425
 Hyggebo  425
 Høgda  207
 Høiensal  404
 Høysveen  853
 Håkenstua  478
 Håkenstua øvre  512
 Håkenstad  299

 

 J  
 Jevne  337
 Jordhytta  416
 Jønsrud  599
   
 K  
 Kalvelykkja  812
 Kampenhøi  402
 Karlmoen  297
 Karlstad  744
 Klingenberg  201
 Klippen  302
 Klokkerenga  172
 Klokkergardsbygn./Fastskolebygn.       163
 Koje  758
 Kommunestykket  304
 Knatterud  539
 Knatterud-eie  545
 Knatterudstua  546
 Knatterud vestre  552
 Knausen  692
 Knudserstua  549
 Kringsjå  136
 Kroa  148
 Krutthus  672
 Kvam/Hvam  427
 Kvamstua  445
 Kveldro  206
 Kværnvolden  775
   
 L  
 Langerud  682
 Larsveen  550
 Leirbakken  426
 Lia  138
 Lia  515
 Liabakken  135
 Liberg  516
 Lien  693
 Lien øvre/Øverlien  747
 Lifland  129
 Lillebo  138
 Lillebo  144
 Lillebo  837
 Lillehagen ("Velhagen")  835
 Lillehagen  238
 Lillehov  146
 Lillesetra/Veltsetra  510
 Lille-Skjelve/Veltskjelve  219
 Lille-Tandem  132
 Lillevold  674
 Limstua  415
 Lindal  745
 Lindberg  733
 Lindstad  305
 Linnerud  397
 Listad  745
 Longset  451
 Lovisenberg/Nordmoen  197
 Lundberg  251
 Lundstad  586
 Ly  130
 Lybekk  517
 Lyngstad  682
 Lysaker  145
 Lyusveen  450
 Løvstad  145
   
 M  
 Marka u Grefsheim  408
 Marka u Ousdal  510
 Melgardsmoen  492
 Mellom Ousdal-eie  490
 Melvold  811
 Mesundt  836
 Midtbu  797
 Midtstua  394
 Minning  144
 Mjøsblikk  149
 Mjøsglimt I  136
 Mjøsglimt II  136
 Mjøsgløtt  690
 Mjøshagen/Odland  124
 Mjøstun  136
 Mjøstun  208
 Mjøssjå  136
 Munkvika  409
 Myhr  323
 Myhre  813
 Myhrebakken  826
 Myhrehagen  820
 Myhre nedre  823
 Myhrestua  833
 Myhre øvre  816
 Myhrgård  838
 Myhrheim  826
 Myhrs-eie  333
 Myhrstad  335
 Myhrstua  334
 Myhrvang  838
 Myhrvold  336
 Myrbo  616
 Myreng  822
 Mælum  803
 Mælumstua  810
 Møllerstua/Møller  728
 Mølstadbakken    55
 Mølstadmoen vestre    55
 Mølstadmoen østre    67
 Mølstad vestre    45
 Mølstad østre    59
   
 N  
 Nederheim  338
 Nedre  137
 Nereng  135
 Nerhagen  855
 Nerhus  681
 Nerlien  696
 Nerli-eie  709
 Nerlistua midtre  712
 Nerlistua nordre  711
 Nerlistua søndre  711
 Nermoen  112
 Nertun  714
 Nes aldersboliger  148
 Nes bilverksted  171
 Nes bo- og aktivitetssenter  150
 Nes klokkergard  151
 Nes landbrukssenter  149
 Nes meieri  141
 Nes meieri  149
 Nes prestegard/Ullinshov    71
 Nes vaskeri og renseri A/S  149
 Nesvoll  146
 Nettum  511
 Nordby  272
 Nord-Grefsheim  389
 Nordhagen  131
 Nordhagen  680
 Nordli  714
 Nordmoen/Lovisenberg  197
 Nordre Ousdal-eie  506
 Nybakken  691
 Nybo  801
 Nydal  786
 Nyhus  789
 Nyhus-eie/Nyhusstua  797
 Nyhussvea  798
 Nylendet  114
 Nysted  631
 Nystua  270
 NyYork  199
 Nøysomt/Nøysomhed  335
   
 O  
 Oddna  516
 Odland/Mjøshagen  124
 Olsrud  447
 Opheim 143
 Orgelhaug  446
 Ousdal  459
 Ousdal-eie/Ousdalstua  476
 Ousdal mellom  483
 Ousdal-eie mellom  490
 Ousdal vestre/nordre  493
 Ousdal-eie nordre  506
 Ousdal østre/nedre  462
 Ousdal østre II  472
   
 P  
 Pedershagen  586
 Petterborg  109
 Prestegards-eie  100
   
 R  
 Rambo  207
 Ramheim  201
 Rammen  200
 Ramringen  201
 Ramstad  207
 Ro  657
 Roa  135
 Roa  832
 Roan  205
 Rognhaugen  221
 Rogne  111
 Rogne  148
 Roland  208
 Rolien  137
 Rosenberg    69
 Rud  417
 Ruslero  690
 Rydningen  135
 Røhnebæk  587
 Røhnebækstua  597
 Rønningen  274
 Røysa  684
 Røise  537

 

 S  
 Sagatun  342
 Sandaker  839
 Sandakerengen/Engeland           851
 Sandaker nedre  843
 Sandakersveen  849
 Sandaker øvre  847
 Sandbakken  508
 Sandvika  416
 Sannerud  412
 Sannum  188
 Seberg  482
 Seland  118
 Selandsjordet  129
 Sidselbakken  449
 Simenstad  853
 Sjonarheim  147
 Sjølyst  204
 Sjåheim  147
 Skauger ødegard  391
 Skinstad    23
 Skinstad-eie    37
 Skinstadhagen    39
 Skinstadmoen    41
 Skinstadstua    40
 Skinstad vestre    23
 Skinstad østre/lille    34
 Skjelvemoen  194
 Skjelvestua/Sørenstua  218
 Skjelve vestre  175
 Skjelve-eie vestre  186
 Skjelve østre  209
 Skogheim  205
 Skogheim  615
 Skoglund  616
 Skogly  822
 Skogvold  614
 Skogvold II  614
 Skoug/Hellestad  601
 Skougsbakken  613
 Skougs-eie  609
 Skougstua  611
 Skogtun  301
 Skredderbakken  414
 Skåbu  144
 Skålsveen  865
 Sletmo  301
 Slettvold  687
 Sletvold  339
 Slåtten  251
 Slåttsveen  800
 Smerud  401
 Snekkersveen  420
 Snippen  685
 Snipsanden  387
 Snoperud  479
 Sofienberg  113
 Solbakken  145
 Solbakken  481
 Solberg  139
 Solberg  823
 Solbråten  206
 Sole  202
 Solglytt  139
 Solhaug  481
 Solheim  128
 Solheim  822
 Sollien  410
 Sollien  516
 Solstad  272
 Solstrand  425
 Soltun  137
 Soltun  139
 Solvik  171
 Sopa  417
 Staburet  562
 Statens potetbu  142
 Statens potetbu  657
 Steine  788
 Stella  819
 Stenbakken  406
 Stensbakk  303
 Stensli  304
 Stenstad  788
 Strande  173
 Strandengen  655
 Strandheim  689
 Strandli  127
 Strandsveen  688
 Strømstad/Ekspeditørboligen           170
 Stubstad  684
 Støen  383
 Svartshoel  869
 Sveen  107
 Sveen  404
 Sveenga  855
 Sveheim  826
 Svenmoen  295
 Svendstua  731
 Svestad  851
 Sydhagen  136
 Syljebæk  857
 Syljebæk-eie/Syljebækstua  865
 Synstad  832
 Syverstua  507
 Søberg  453
 Sørlien  574
 Sørmoen  199
   
 T  
 Tamburstua  266
 Tandem  120
 Tangen/Tånga  318
 Tangli  320
 Teksvold  687
 Thune  342
 Tingnes  169
 Tingnes barnehage  150
 Tjernsenden  534
 Tofitrud  610
 Tomter  172
 Torp  491
 Trollhaugen  221
 Trollhaugen  774
 Troth  148
 Trudvangen  147
 Tufte  206
 Tune  685
 Tunli  759
 Tyskland  673
 Tømta  456
 Tømta  765
   
 U  
 Ullenseik  142
 Ullensvang/Tingnæs  129
 Ullinsheim  142
 Ullinshov  163
 Ullinshov/Nes prestegard    71
 Ullinstad  143
 Ullnes  146
 Undlia  759
 Utsyn  147
 Utsyn  657
   
 V  
 Veltsetra/Lillesetra  510
 Vesterhagen  585
 Vestli  759
 Vestre Kvam  428
 Vestre Kvam-eie/Snoperud  433
 Vestre Skjelve-eie  186
 Vestre Strand  105
 Vestråt  139
 Vibo  302
 Vidsyn  137
 Vidsyn  148
 Viervold  137
 Vik  167
 Vold  138
 Vågabu  134
 Vårlid  273
 Vårnes  138
   
 W  
 Wold  659
 Wolds-eie  669
 Woldsengen/Woldstua  685
   
 Ø  
 Ødegarden  399
 Øgarden/Ospetopp  758
 Østereng  147
 Østerhagen  599
 Østheim  136
 Østhagen  131
 Østlund  305
 Østmo  134
 Østre Kvam  434
 Østre Kvam-eie  445
 Østre Strand  103
 Øverlien/Lien øvre  747
 Øverlien vestre  754
 Øverlien østre  752
 Øverlistua/Bakkestua  757
 Øvre Biskopli-eie  742
   
 Å  
 Årengen  298