Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind: 2
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1971
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 668
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      5
 Innhold      7
 Forkortelser      8
 TRAUTEN OG TRAUTSKOGEN      9
 Husdyr og utsæd    24
 Folketallet    26
 TRAUTEN, gnr. 25    27
 Matrikkelgarden    35
 Eiere    39
 Brukere    42
      Nestua 46,  Nordstua 59,  Arstua 65,  Trauten skog 68   
 Plasser og bruk     70
  Kjernli 76,  Øver-Kjernsli 77,  Plassen Kjernli 78,  Kjernli (Beatastuggua) 83,  Trauthaugen 83,  Pålshaugen Kjernli 84,  Stua Kjernli 85,  Millom 85,  Kjernlienga 87,  Østli 87,  Sjurbråten 88,  Linnerud 88,  Dalsrud 90,  Gamle-Dalsrud 94,  Dalsrudhagen 95,  Elvebakken (Dalsrudenga) 97,  Trautbråten 98,  Arstua Bråten 99,  Øststua Bråten 102,  Nerbråten 104,  Vester 106,  Nerhagen 106,  Nordhagen 108,  Smedsrud 110,  Nyland 111,  Stensby 111,  Solhaug 112,  Hersjøen 112,  Rønningen 112,  Skarfallet 114,  Svarverud 115,  Lognsjøbekken 116,  Lognsjøvangen 117,  Vangen 117,  Trautkjølen 117,  Sjøenden 118,  Ner-Inngjerdinga 119,  Øver-Inngjerdinga  121,  Lognsjølia 122,  Lognsjølia (Nordlia) 123,  Trautgruva 125,  Midt-Gruva 126,  Øver-Gruva 127,  Sø-Gruva 128,  Nord-Østby 130,  Sø-Østby 131,  Oliv-Østby 132,  Vestby 133,  Nord-Vestby 133,  Sø-Vestby 135,  Langbråten (Holtet) 136,  Holen 137,  Kullbråten (Kølbråtan) 137,  Trautmoen 138,  Nilsrud (Nilo) 139,  Trautmoen 140,  Møllerstua 140,  Trautmølla 140,  Mjølnerstuggua 141,  Møller 142,  Trautmoen 142,  Trautvangen 143,  Trautmoen 142,  Trautvangen 143,  Trautmoen 143,  Diverse 143  
 GRANNELAG FRA LINDER TIL SKJEPPESTAD   147
 Folketallet  147
 Husdyr og utsæd  149
 LINDER, nr. 26  157
 Matrikkelgarden  158
 Eiere  159
 Brukere  159
 Plasser og bruk  168
  Sanderud 169,  Linderud 171,  Johansrud 173  
 HAUG, gnr. 27   175
 Matrikkelgarden  184
 Eiere  185
 Brukere  185
  Nordstua 189,  Nordstua (bnr. 6) 192,  Jo-Nordstua (bnr. 11) 194,  Nordstua (bnr. 6 og 11) 194,  Øststua (bnr. 12) 196,  Monsstua (bnr. 14) 206,  Søstua (bnr. 1) 212,  Haug skog 218  
 Plasser og bruk   219
  Eidsberg 222,   Skyrud 222,  Søndre Skyrud 224,  Nordre Skyrud 226,  Snekkermoen 226,  Østre Snekkermoen 227,  Vestre Snekkermoen 227,  Skyrudsmoen 228,  Nordre Skyrudsmoen 229,  Søndre Skyrudsmoen 229,  Vangom 230,  Åbråten 232,  Inngjerdinga 236,  Haugsmoen u. Monsstua 238,  Klingenberg  238,  Haugsmoen u. Søstua 239,  Vest-Bakken 239,  Møllerstua 240,  Haugsbakken 240,  Teppa 241,  Myra 241,  Furuset 242,  Skyrudsinngjerdinga 242,  Diverse 242  
 NES, gnr. 28   245
 Matrikkelgarden  246
 Eiere  246
 Brukere  246
 Plasser og bruk  249
  Neslykkja 249,  Veabråten (Nesbråten) 249,  Nesmyra 252,  Veabråten (bnr. 7) 253,  Labben 253,  Diverse 254   
 HOLT, gnr. 29   255
 Matrikkelgarden  259
 Eiere  260
 Brukere  262
  Holt (bnr. 9) 268,  Hansstua (bnr. 8) 280,  Arstua (bnr. 9) 285,  Holt samlet 286,  Øvre Holt (bnr. 1) 287,  Holt skog (bnr. 2) 288,  Holtmoen (bnr. 3) 288,  Holt skog (bnr. 4) 289,  Nedre Holt (bnr. 16) 289,  Holt skog 290,  Holt-Ødegarden (bnr. 5) 291,  Holt-Ødegarden (bnr. 6) 293,  Holt (bnr. 7, 8, 9) 294,  Oppi (bnr. 10) 294,  Holt (bnr. 11, 12, 13, 14) 295,  Holt skog (bnr. 15) 295,  Holt skog (bnr. 16) 296,  Holt skole 296   
 Plasser og bruk   298
  Ødegarden 300,  Huken 301,  Nordre Huken 303,  Holtlia 304,  Lier 304,  Nordre Malerud 304,  Søndre Malerud 305,  Oppi 307,  Sagstua (Holtsaga) 209,  Holthagen 310,  Holtsætra (Eriksætra) 311,  Tørrhaugdalen 312,  Fløytbråten 314,  Bjørk 315,  Nord-Streverud 315,  Sø-Streverud 315,  Skinnamyra 316,  Hartmannsmoen (Fløytbråten) 316,  Myra 317,  Grinda 318,  Gravlia 318,  Mellom Gravlia 319,  Østre Gravlia 320,  Vestre Gravlia 321,  Diverse 322  
 SKJEPPESTAD, gnr. 30   325
 Matrikkelgarden  329
 Eiere  330
 Brukere  331
  Søndre Skjeppestad 333,  Tollhaugen (bnr. 1) 334,  Skjeppestadhaugen (bnr. 2) 335,  Bruk av Søndre Skjeppestad 339,  Olastua 340,  Finnstua 341,  Solheim (bnr. 3) 342,  Skjeppestad (bnr. 4) 343,  Nordre Skjeppestad 343,  Arstua (bnr. 9) 345,  Arstua (søndre, bnr. 10) 346  
 Bruk og plasser   348
  Lykkja 348,  Skjeppestadlykkja 351,  Inngjerdinga 351,  Drøserud 352,  Hagabakken 353,  Buvik 353,  Skogbakken 354,  Bråten 355,  Åsheim 355,  Solheimsteppa 355,  Tune 355,  Diverse 356   
 GRANNELAG FRA BREIBY TIL DAGFINRUD   357
 Folketallet  357
 Husdyr og utsæd  360
 BREIBY, gnr. 31  363
 Matrikkelgarden  365
 Eiere  366
 Brukere  366
  Nord-Breiby 369,  Sø-Breiby 372,  Breibyhaugen 373,  Mellom-Breiby 375,  Stenkjær 376,  Berg, Eng, Garli 377  
 Plasser og bruk   378
  Berget 378,  Breibybråten 379,  Breibyholen 380,  Lauvneset 381,  Breibyneset 382,  Revhollykkja 382,  Revholen 383,  Breibyhaugen 383,  Breibyberget 384,  Diverse 384  
 FLIKKERUD, gnr. 32   387
 Matrikkelgarden  388
 Eiere  388
 Brukere  388
  Øststua 389,  Søstua 392,  Nordstua 393,  Vildborg 394,  Austad 395,  Austvoll, Flikkerudsneset, Rode 396   
 Plasser og bruk   397
   Høymyra 397,  Flikkerudsneset 397,  Diverse 397  
 DAGFINRUD, gnr. 33   398
 Matrikkelgarden  400
 Eiere  400
 Brukere  401
  Nordstua 402,  Søstua 407,  Dagfinrudhagen (bnr. 2) 410,  Øststua 411,  Veststua 412,  Arstua 414,  Dagfinrudhagen (bnr. 3 og 10) 415,  Enevoll, Seljom, Rindal 416,  Flattum 417  
 Plasser og bruk   417
  Hagen 417,  Karlstad 418,  Inngjerdinga 419,  Neset (Teppa) 420,  Lykkja 420,  Brenna 421,  Diverse 421  
 GRANNELAG FRA SAND TIL BUNES   423
 Folketallet  425
 Husdyr og utsæd  427
 SAND, gnr. 34 og 35  437
 Matrikkelgarden Nedre Sand, gnr. 34  440
 Eiere  440
 Brukere  441
  Prester 446,  Sagatua skole 456,  Solvest 459,  Søndre Vestli 459,  Vestli 460,  Norderud 460  
 Plasser og bruk   461
  Sandsbråten 463,  Råsebråten 463,  Sandsbråten (søndre) 465,  Sandsbråten 466,  Sandsbråten 468,  Storbråten 469,  Sandbu 470,  Letterud 470,  Tangen 472,  Framnes 473,  Møllerbakken 473,  Syverstua 475   
 Matrikkelgarden Øvre Sand, gnr. 35   476
 Eiere  476
 Brukere  477
  Øvre Sand (bnr. 1) 479,  Øvre Sand (bnr. 2) 484,  Mellom Sand (bnr. 5) 484  
 Plasser og bruk   490
  Sandsha(u)gen 490,  Granerud u. Øvre Sand 492,  Granerud u. Mellom Sand 493,  Bekkholt 494,  Tullerud 495,  Ner-Granerud u. Øvre Sand 495,  Damholen, Sandsholen, Hauggard 496,  Sandsneset 497,  Diverse 498  
 HE, gnr. 36   503
 Matrikkelgarden  504
 Eiere  505
 Brukere  505
  Søstua 507,  Heshaugen 512,  Nordstua 513,  Øststua 517,  Kjonhaugen 518  
 Plasser og bruk   519
  Hesbråten 519,  Dambråten 522,  Damholen 523,  Granlund 523,  Vandevja 542,  Dammen 526,  Granerud 528,  Millum 529,  Diverse 529  
 KRATTEBØL, gnr. 37   531
 Matrikkelgarden  532
 Eiere  534
 Brukere  535
  Vest-Krattebøl 538,  Øst-Krattebøl 542,  Øst-Krattebøl (bnr. 4) 544,  Krattebøl (bnr. 6) 545,  Krattebøl (bnr. 6) 546,  Krattebøl (bnr. 7) 547,  Sø-Krattebøl (bnr. 6 og 7) 548  
 Plasser og bruk   549
  Øver-Holtet 551,  Brenna 552,  Rønningen 554,  Tussland 554,  Inngjerdinga 554,  Dalen 555,  Gravdalen 556,  Granvoll 558,  Brennhaugen 558,  Fallet 558,  Jonsrud 559,  Tullerud 559,  Ilebråten 560,  Skolbekken 560,  Nordre Skolbekken 562,  Søndre Skolebekken 563,  Krattebølsetra 564,  Krattebølsetra 566,  Krattebøl skole 567,  Diverse 568  
 SVENNEBY, gnr. 38   569
 Matrikkelgarden  574
 Eiere  576
 Brukere  578
  Bruk I 581,  Bruk II 582,  Svenneby samlet 582,  Vestgarden 584,  Nestuggua 586,  Oppistuggua 587,  Øststuggua 588,  Østre Svenneby 590  
 Plasser og bruk   590
  Svennebyhaugen 593,  Bjørkeholtet 596,  Solbakken 598,  Mangerud (Greia) 598,  Magner 599,  Svennebyvika (Smedvika) 600,  Svennebybråten 601,  Åserud 602,  Inngjerdinga 602,  Svennebyvika (Pervika) 603,  Svennebyvika (Andersvika) 605,  Svennebyvika (Søvika) 606,  Svennebyneset 608,  Sø-Bunes 609,  Nord-Bunes 612,  Mellom-Bunes 613,  Bunes (bnr. 15) 616,  Bunes (bnr. 20) 616,  Heimdal 616,  Diverse 618  
 DE SOM UTVANDRET   619
 DYRKET AREAL 1918 og 1939  625
 INNHOLDSFORTEGNELSE  630
 REGISTER  635