Nord-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.netDanskernes Historie Online
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind
2
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1971
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
668
Kilde
BIBSYS

Innhold

 Forord     5
 Innhold     7
 Forkortelser     8
 TRAUTEN OG TRAUTSKOGEN     9
 Husdyr og utsæd   24
 Folketallet   26
 TRAUTEN, gnr. 25   27
 Matrikkelgarden   35
 Eiere   39
 Brukere   42
     Nestua 46,  Nordstua 59,  Arstua 65,  Trauten skog 68  
 Plasser og bruk    70
 Kjernli 76,  Øver-Kjernsli 77,  Plassen Kjernli 78,  Kjernli (Beatastuggua) 83,  Trauthaugen 83,  Pålshaugen Kjernli 84,  Stua Kjernli 85,  Millom 85,  Kjernlienga 87,  Østli 87,  Sjurbråten 88,  Linnerud 88,  Dalsrud 90,  Gamle-Dalsrud 94,  Dalsrudhagen 95,  Elvebakken (Dalsrudenga) 97,  Trautbråten 98,  Arstua Bråten 99,  Øststua Bråten 102,  Nerbråten 104,  Vester 106,  Nerhagen 106,  Nordhagen 108,  Smedsrud 110,  Nyland 111,  Stensby 111,  Solhaug 112,  Hersjøen 112,  Rønningen 112,  Skarfallet 114,  Svarverud 115,  Lognsjøbekken 116,  Lognsjøvangen 117,  Vangen 117,  Trautkjølen 117,  Sjøenden 118,  Ner-Inngjerdinga 119,  Øver-Inngjerdinga  121,  Lognsjølia 122,  Lognsjølia (Nordlia) 123,  Trautgruva 125,  Midt-Gruva 126,  Øver-Gruva 127,  Sø-Gruva 128,  Nord-Østby 130,  Sø-Østby 131,  Oliv-Østby 132,  Vestby 133,  Nord-Vestby 133,  Sø-Vestby 135,  Langbråten (Holtet) 136,  Holen 137,  Kullbråten (Kølbråtan) 137,  Trautmoen 138,  Nilsrud (Nilo) 139,  Trautmoen 140,  Møllerstua 140,  Trautmølla 140,  Mjølnerstuggua 141,  Møller 142,  Trautmoen 142,  Trautvangen 143,  Trautmoen 142,  Trautvangen 143,  Trautmoen 143,  Diverse 143 
 GRANNELAG FRA LINDER TIL SKJEPPESTAD  147
 Folketallet 147
 Husdyr og utsæd 149
 LINDER, nr. 26 157
 Matrikkelgarden 158
 Eiere 159
 Brukere 159
 Plasser og bruk 168
 Sanderud 169,  Linderud 171,  Johansrud 173 
 HAUG, gnr. 27  175
 Matrikkelgarden 184
 Eiere 185
 Brukere 185
 Nordstua 189,  Nordstua (bnr. 6) 192,  Jo-Nordstua (bnr. 11) 194,  Nordstua (bnr. 6 og 11) 194,  Øststua (bnr. 12) 196,  Monsstua (bnr. 14) 206,  Søstua (bnr. 1) 212,  Haug skog 218 
 Plasser og bruk  219
 Eidsberg 222,   Skyrud 222,  Søndre Skyrud 224,  Nordre Skyrud 226,  Snekkermoen 226,  Østre Snekkermoen 227,  Vestre Snekkermoen 227,  Skyrudsmoen 228,  Nordre Skyrudsmoen 229,  Søndre Skyrudsmoen 229,  Vangom 230,  Åbråten 232,  Inngjerdinga 236,  Haugsmoen u. Monsstua 238,  Klingenberg  238,  Haugsmoen u. Søstua 239,  Vest-Bakken 239,  Møllerstua 240,  Haugsbakken 240,  Teppa 241,  Myra 241,  Furuset 242,  Skyrudsinngjerdinga 242,  Diverse 242 
 NES, gnr. 28  245
 Matrikkelgarden 246
 Eiere 246
 Brukere 246
 Plasser og bruk 249
 Neslykkja 249,  Veabråten (Nesbråten) 249,  Nesmyra 252,  Veabråten (bnr. 7) 253,  Labben 253,  Diverse 254  
 HOLT, gnr. 29  255
 Matrikkelgarden 259
 Eiere 260
 Brukere 262
 Holt (bnr. 9) 268,  Hansstua (bnr. 8) 280,  Arstua (bnr. 9) 285,  Holt samlet 286,  Øvre Holt (bnr. 1) 287,  Holt skog (bnr. 2) 288,  Holtmoen (bnr. 3) 288,  Holt skog (bnr. 4) 289,  Nedre Holt (bnr. 16) 289,  Holt skog 290,  Holt-Ødegarden (bnr. 5) 291,  Holt-Ødegarden (bnr. 6) 293,  Holt (bnr. 7, 8, 9) 294,  Oppi (bnr. 10) 294,  Holt (bnr. 11, 12, 13, 14) 295,  Holt skog (bnr. 15) 295,  Holt skog (bnr. 16) 296,  Holt skole 296  
 Plasser og bruk  298
 Ødegarden 300,  Huken 301,  Nordre Huken 303,  Holtlia 304,  Lier 304,  Nordre Malerud 304,  Søndre Malerud 305,  Oppi 307,  Sagstua (Holtsaga) 209,  Holthagen 310,  Holtsætra (Eriksætra) 311,  Tørrhaugdalen 312,  Fløytbråten 314,  Bjørk 315,  Nord-Streverud 315,  Sø-Streverud 315,  Skinnamyra 316,  Hartmannsmoen (Fløytbråten) 316,  Myra 317,  Grinda 318,  Gravlia 318,  Mellom Gravlia 319,  Østre Gravlia 320,  Vestre Gravlia 321,  Diverse 322 
 SKJEPPESTAD, gnr. 30  325
 Matrikkelgarden 329
 Eiere 330
 Brukere 331
 Søndre Skjeppestad 333,  Tollhaugen (bnr. 1) 334,  Skjeppestadhaugen (bnr. 2) 335,  Bruk av Søndre Skjeppestad 339,  Olastua 340,  Finnstua 341,  Solheim (bnr. 3) 342,  Skjeppestad (bnr. 4) 343,  Nordre Skjeppestad 343,  Arstua (bnr. 9) 345,  Arstua (søndre, bnr. 10) 346 
 Bruk og plasser  348
 Lykkja 348,  Skjeppestadlykkja 351,  Inngjerdinga 351,  Drøserud 352,  Hagabakken 353,  Buvik 353,  Skogbakken 354,  Bråten 355,  Åsheim 355,  Solheimsteppa 355,  Tune 355,  Diverse 356  
 GRANNELAG FRA BREIBY TIL DAGFINRUD  357
 Folketallet 357
 Husdyr og utsæd 360
 BREIBY, gnr. 31 363
 Matrikkelgarden 365
 Eiere 366
 Brukere 366
 Nord-Breiby 369,  Sø-Breiby 372,  Breibyhaugen 373,  Mellom-Breiby 375,  Stenkjær 376,  Berg, Eng, Garli 377 
 Plasser og bruk  378
 Berget 378,  Breibybråten 379,  Breibyholen 380,  Lauvneset 381,  Breibyneset 382,  Revhollykkja 382,  Revholen 383,  Breibyhaugen 383,  Breibyberget 384,  Diverse 384 
 FLIKKERUD, gnr. 32  387
 Matrikkelgarden 388
 Eiere 388
 Brukere 388
 Øststua 389,  Søstua 392,  Nordstua 393,  Vildborg 394,  Austad 395,  Austvoll, Flikkerudsneset, Rode 396  
 Plasser og bruk  397
  Høymyra 397,  Flikkerudsneset 397,  Diverse 397 
 DAGFINRUD, gnr. 33  398
 Matrikkelgarden 400
 Eiere 400
 Brukere 401
 Nordstua 402,  Søstua 407,  Dagfinrudhagen (bnr. 2) 410,  Øststua 411,  Veststua 412,  Arstua 414,  Dagfinrudhagen (bnr. 3 og 10) 415,  Enevoll, Seljom, Rindal 416,  Flattum 417 
 Plasser og bruk  417
 Hagen 417,  Karlstad 418,  Inngjerdinga 419,  Neset (Teppa) 420,  Lykkja 420,  Brenna 421,  Diverse 421 
 GRANNELAG FRA SAND TIL BUNES  423
 Folketallet 425
 Husdyr og utsæd 427
 SAND, gnr. 34 og 35 437
 Matrikkelgarden Nedre Sand, gnr. 34 440
 Eiere 440
 Brukere 441
 Prester 446,  Sagatua skole 456,  Solvest 459,  Søndre Vestli 459,  Vestli 460,  Norderud 460 
 Plasser og bruk  461
 Sandsbråten 463,  Råsebråten 463,  Sandsbråten (søndre) 465,  Sandsbråten 466,  Sandsbråten 468,  Storbråten 469,  Sandbu 470,  Letterud 470,  Tangen 472,  Framnes 473,  Møllerbakken 473,  Syverstua 475  
 Matrikkelgarden Øvre Sand, gnr. 35  476
 Eiere 476
 Brukere 477
 Øvre Sand (bnr. 1) 479,  Øvre Sand (bnr. 2) 484,  Mellom Sand (bnr. 5) 484 
 Plasser og bruk  490
 Sandsha(u)gen 490,  Granerud u. Øvre Sand 492,  Granerud u. Mellom Sand 493,  Bekkholt 494,  Tullerud 495,  Ner-Granerud u. Øvre Sand 495,  Damholen, Sandsholen, Hauggard 496,  Sandsneset 497,  Diverse 498 
 HE, gnr. 36  503
 Matrikkelgarden 504
 Eiere 505
 Brukere 505
 Søstua 507,  Heshaugen 512,  Nordstua 513,  Øststua 517,  Kjonhaugen 518 
 Plasser og bruk  519
 Hesbråten 519,  Dambråten 522,  Damholen 523,  Granlund 523,  Vandevja 542,  Dammen 526,  Granerud 528,  Millum 529,  Diverse 529 
 KRATTEBØL, gnr. 37  531
 Matrikkelgarden 532
 Eiere 534
 Brukere 535
 Vest-Krattebøl 538,  Øst-Krattebøl 542,  Øst-Krattebøl (bnr. 4) 544,  Krattebøl (bnr. 6) 545,  Krattebøl (bnr. 6) 546,  Krattebøl (bnr. 7) 547,  Sø-Krattebøl (bnr. 6 og 7) 548 
 Plasser og bruk  549
 Øver-Holtet 551,  Brenna 552,  Rønningen 554,  Tussland 554,  Inngjerdinga 554,  Dalen 555,  Gravdalen 556,  Granvoll 558,  Brennhaugen 558,  Fallet 558,  Jonsrud 559,  Tullerud 559,  Ilebråten 560,  Skolbekken 560,  Nordre Skolbekken 562,  Søndre Skolebekken 563,  Krattebølsetra 564,  Krattebølsetra 566,  Krattebøl skole 567,  Diverse 568 
 SVENNEBY, gnr. 38  569
 Matrikkelgarden 574
 Eiere 576
 Brukere 578
 Bruk I 581,  Bruk II 582,  Svenneby samlet 582,  Vestgarden 584,  Nestuggua 586,  Oppistuggua 587,  Øststuggua 588,  Østre Svenneby 590 
 Plasser og bruk  590
 Svennebyhaugen 593,  Bjørkeholtet 596,  Solbakken 598,  Mangerud (Greia) 598,  Magner 599,  Svennebyvika (Smedvika) 600,  Svennebybråten 601,  Åserud 602,  Inngjerdinga 602,  Svennebyvika (Pervika) 603,  Svennebyvika (Andersvika) 605,  Svennebyvika (Søvika) 606,  Svennebyneset 608,  Sø-Bunes 609,  Nord-Bunes 612,  Mellom-Bunes 613,  Bunes (bnr. 15) 616,  Bunes (bnr. 20) 616,  Heimdal 616,  Diverse 618 
 DE SOM UTVANDRET  619
 DYRKET AREAL 1918 og 1939 625
 INNHOLDSFORTEGNELSE 630
 REGISTER 635