Norske høvdinge-ætter og høvdinge-seter fra vikingtid og middelalder : Arnunge-ætten

Norske høvdinge-ætter og høvdinge-seter fra vikingtid og middelalder : Arnunge-ætten
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): H.H. Holta
År: 1934
Utgitt: Historielaget for Telemark og Grenland
Sider: s. 5-21
Kilde: Telemarksbiblioteket