Nøtterø : en bygdebok

Nøtterø : en bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e)
Lorens Berg
År
1922
Sider
708
Kilde
BIBSYS

Innhold

     Side
 Fjeldgrunden og jordsmonnet.   Av professor Jakob Schetelig   1 - 14 
 Oldtidens minder.   Av professor A. W. Brøgger  15 - 27 
 Planteveksten i Nøtterø herred.   Av universitetsstipendiat Rolf Nordhagen    28 - 59 
 Folketal  59 - 67
 Hvem har eid bygdens jord?  Med jordplanche  67 - 84 
 Bygdens næringer  84 - 156
   Jordbruk 84-92.  --  Kvægavl 92-94.  --  Skogbruk 94-101.  --  Sjøfart 102-156.  
 Kirker og prester.   Av Anders Bugge og L. B. 157 - 199
 Nøtterø kirke,   Av Anders Bugge 157-181.  --  Prester (Av L. B.) 182-199 
 Byggeskik.   Av Anders Bugge   199 - 218
 Skolehistorie  219 - 239
 Litt av hvert  240 - 280
 Bygdestyre.  1. Litt om bygdestyret i gammel tid 240-250.  2. Et og andet fra gamle dagers Nøtterø 250-255.  3. Fra herresstyrets første tid 255-276.  --  Lensmænd 276-278.  --  Valgmænd 1814 - 1885  278-280. 
 Gaardhistorie 281 - 665
 Bygdenavnet 281.  --  Gaarder: 1. Teie 282.  --  2. Ørsnes 289.  --  3. Smidsrød 293.  --  4. Øre 306.  --  5. Skarphaga 311.  --  6. Tanstad 313.  --  7. Bjørnebu 321.  --  8. Føien 326.  --  9. Ekenes 327.  --  10. Gipø 347.  --  11. Bjønnes 359.  --  12. Bugaarden 367.  --  13. Tangen 373.  --  14. Nes 374.  --  15. Kjølø 383.  --  16. Bjerkø 398.  --  17. Hvalø 402.  --  18. Rubberød 407.  --  19. Føikaas 409.  --  20. Bergan 414.  --  21. Skallestad 419.  --  22. Ulvø 424.  --  23. Roppestad 427.  --  24. Oserød 433.  --  25. Hengerød 435.  --  26. Kaarød 438.  --  27. Oterbæk 439.  --  28. Petterød 447.  --  29. Akerup 449.  --  30. Aarø 453.  --  31. Bergsøen 459.  --  32. Buer 462.  --  33. Buberg 468.  --  34. Torød 470.  --  35. Svensrød 476.  --  36. Brevik (Omli) 480.  --  37. Tømmereik 482.  --  38. Haukemyr 486.  --  39. Movik 490.  --  40. Buerstad 492.  --  41. Strengsdal 498.  --  42. Kjærgrav 503.  --  43. Kjønnerød 505.  --  44. Skrafskjær 508.  --  45. Skaugen 511.  --  46. Sevik 512.  --  47. Landsrød 515.  --  48. Tokenes 517.  --  49. Smaavik 523.  --  50. Tinvik 525.  --  51. Skjerpe 527.  --  52. Grøtterød og Horperød 530.  --  53. Glomstein 536.  --  54. Holmen 538.  --  55. Torbjørnrød 542.  --  56. Brataas 545.  --  57. Lofterød 547.  --  58. Anildrød 551.  --  59. Skjerve 556.  --  60. Troltorød 565.  --  61. Meum 568.  --  62. Hovland 572.  --  63. Stangeby 579.  --  64. Sem 591.  --  65. Gunnestad 607.  --  66. Sande 615.  --  67. Nøtterø 623.  --  68. Elgestad 636.  --  69. Nøtterø prestegaard 641.  --  70. Ramdal 651.  --  71. Kalnes 652.  --  72. Jersø 654.  --  73. Bolæren 657.  --  74. Skjælerø 662.  --  75. Lindholmen 663.  Fulehuk fyr 665. 
 Nøtterø-sang (med musik)  666 - 667
 Slegtsbilleder  668 - 694
 Register 695 - 708
 Bygdekart.