Nøtterø : en bygdebok

Nøtterø : en bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Lorens Berg
År: 1922
Sider: 708
Kilde: BIBSYS

Innhold

      Side
 Fjeldgrunden og jordsmonnet.   Av professor Jakob Schetelig    1 – 14 
 Oldtidens minder.   Av professor A. W. Brøgger   15 – 27 
 Planteveksten i Nøtterø herred.   Av universitetsstipendiat Rolf Nordhagen     28 – 59 
 Folketal   59 – 67
 Hvem har eid bygdens jord?  Med jordplanche   67 – 84 
 Bygdens næringer   84 – 156
    Jordbruk 84-92.  —  Kvægavl 92-94.  —  Skogbruk 94-101.  —  Sjøfart 102-156.   
 Kirker og prester.   Av Anders Bugge og L. B.  157 – 199
  Nøtterø kirke,   Av Anders Bugge 157-181.  —  Prester (Av L. B.) 182-199  
 Byggeskik.   Av Anders Bugge    199 – 218
 Skolehistorie   219 – 239
 Litt av hvert   240 – 280
  Bygdestyre.  1. Litt om bygdestyret i gammel tid 240-250.  2. Et og andet fra gamle dagers Nøtterø 250-255.  3. Fra herresstyrets første tid 255-276.  —  Lensmænd 276-278.  —  Valgmænd 1814 – 1885  278-280.  
 Gaardhistorie  281 – 665
  Bygdenavnet 281.  —  Gaarder: 1. Teie 282.  —  2. Ørsnes 289.  —  3. Smidsrød 293.  —  4. Øre 306.  —  5. Skarphaga 311.  —  6. Tanstad 313.  —  7. Bjørnebu 321.  —  8. Føien 326.  —  9. Ekenes 327.  —  10. Gipø 347.  —  11. Bjønnes 359.  —  12. Bugaarden 367.  —  13. Tangen 373.  —  14. Nes 374.  —  15. Kjølø 383.  —  16. Bjerkø 398.  —  17. Hvalø 402.  —  18. Rubberød 407.  —  19. Føikaas 409.  —  20. Bergan 414.  —  21. Skallestad 419.  —  22. Ulvø 424.  —  23. Roppestad 427.  —  24. Oserød 433.  —  25. Hengerød 435.  —  26. Kaarød 438.  —  27. Oterbæk 439.  —  28. Petterød 447.  —  29. Akerup 449.  —  30. Aarø 453.  —  31. Bergsøen 459.  —  32. Buer 462.  —  33. Buberg 468.  —  34. Torød 470.  —  35. Svensrød 476.  —  36. Brevik (Omli) 480.  —  37. Tømmereik 482.  —  38. Haukemyr 486.  —  39. Movik 490.  —  40. Buerstad 492.  —  41. Strengsdal 498.  —  42. Kjærgrav 503.  —  43. Kjønnerød 505.  —  44. Skrafskjær 508.  —  45. Skaugen 511.  —  46. Sevik 512.  —  47. Landsrød 515.  —  48. Tokenes 517.  —  49. Smaavik 523.  —  50. Tinvik 525.  —  51. Skjerpe 527.  —  52. Grøtterød og Horperød 530.  —  53. Glomstein 536.  —  54. Holmen 538.  —  55. Torbjørnrød 542.  —  56. Brataas 545.  —  57. Lofterød 547.  —  58. Anildrød 551.  —  59. Skjerve 556.  —  60. Troltorød 565.  —  61. Meum 568.  —  62. Hovland 572.  —  63. Stangeby 579.  —  64. Sem 591.  —  65. Gunnestad 607.  —  66. Sande 615.  —  67. Nøtterø 623.  —  68. Elgestad 636.  —  69. Nøtterø prestegaard 641.  —  70. Ramdal 651.  —  71. Kalnes 652.  —  72. Jersø 654.  —  73. Bolæren 657.  —  74. Skjælerø 662.  —  75. Lindholmen 663.  Fulehuk fyr 665.  
 Nøtterø-sang (med musik)   666 – 667
 Slegtsbilleder   668 – 694
 Register  695 – 708
 Bygdekart.